Cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG bằng tiếng Anh

Những cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh sau đây sẽ giúp các bạn trang bị thêm cho bản thân đầy đủ kiến thức, kỹ năng hữu ích để có một buổi phỏng vấn thành công. Cùng tham khảo để có gợi ý cách trả lời chuyên nghiệp và nhận được đánh giá cao nhất nhất nhé.

1. Câu hỏi và cách trả lời câu hỏi phỏng vấn thông dụng

1. Tell me a little about yourself. (Hãy giới thiệu về bản thân của bạn)

Phỏng vấn tiếng Anh giới thiệu bản thân đây là câu hỏi thường gặp đầu tiên. Ở câu hỏi này, người phỏng vấn không hỏi để tìm câu trả lời. Điều mà họ mong muốn là thấy được sự tự tin, nhiệt huyết và niềm đam mê của bạn thể hiện. Đây chính là cơ hội để các bạn thể hiện kỹ năng giao tiếp của mình.

Câu trả lời 1

Hello. My name is Trang. I’m 23 years old. I graduated from Foreign Trade University where I majored in Finance and Banking. I have an internship as a teller at VietNam International Bank last year. I am a very motivated person and a fast learner. I enjoy taking part in group activities and can also manage my schedule well.

Cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
Tell me a little about yourself

Xin chào. Tôi là Trang. Năm nay tôi 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương, chuyên ngành Tài chính ngân hàng. I đã có kỳ thực tập vị trí nhân viên giao dịch tại ngân hàng Quốc tế Việt Nam năm ngoái. Tôi là một người rất có động lực và tiếp thu rất nhanh. Tôi thích tham gia các hoạt động tập thể và đồng thời cũng có khả năng quản lý bản thân rất tốt.

Câu trả lời 2

Hello, my name is Vu. I am 28 years old. I completed my Business Administration degree in 2012 from Vietnam National University. I have worked as a headhunter for Navigos Search company for 5 years from a fresher to a manager. My qualifications and work experience make me a suitable candidate for the profile. I am looking to join your organization to explore new dimensions and for the further development of my skills.

Xin chào, tên tôi là Vũ. Tôi 28 tuổi. I có bằng cử nhân đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2012. Tôi làm vị trí nhân viên tuyển dụng cho công ty Navigos Search đã được 5 năm, từ một người mới đến vị trí quản lý. Những bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của tôi thể hiện rằng tôi là thí sinh phù hợp cho yêu cầu. Tôi rất mong được tham gia tập đoàn của bạn để khám phá những khoảng trời mới và để nâng cao kỹ năng của bản thân mình. 

Câu trả lời 3

I’m Ngan. 23 years old this year. I live in Da Nang. I graduated from Da Nang University of Economics with a major in Hospitality Management. I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. My hobbies include badminton, reading book and traveling.

Tôi là Ngân. Năm nay 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng với chuyên ngành Quản trị khách sạn. Tôi là một người làm việc chăm chỉ và muốn đón nhận nhiều thử thách. Sở thích của tôi là cầu lông, đọc sách và đi du lịch.

2. What are your strengths? (Thế mạnh của bạn là gì?)

Đối với câu hỏi về thế mạnh của bản thân, điều người phỏng vấn thực sự cần là các bạn nghĩ tích cực như thế nào về bản thân. Không có câu trả lời đúng hay sai cho câu hỏi này. Tuy nhiên, thế mạnh của bản thân nên liên quan đến công việc, đặc biệt là vị trí mà các bạn đang ứng tuyển.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Câu trả lời 1

I believe my greatest strength is its ability to solve problems quickly and efficiently. I can see many aspects of a problem, which makes me eligible to complete my work even in challenging conditions. Solving that problem allowed me to become a better communicator. I think that my ability to see all aspects of a problem will help to collaborate better with my team members.

Cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
What are your strengths?

Tôi tin rằng sức mạnh lớn nhất của tôi là khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. Tôi có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh của một vấn đề, điều này khiến tôi đủ điều kiện để hoàn thành công việc của mình ngay cả trong những điều kiện đầy thách thức. Việc giải quyết vấn đề đó cho phép tôi trở thành một người giao tiếp tốt hơn. Tôi nghĩ rằng khả năng của tôi có thể nhìn thấy tất cả các khía cạnh của một vấn đề sẽ giúp cho việc cộng tác được tốt hơn vơi các thành viên trong nhóm.

Câu trả lời 2: To be punctual – to be on time (đúng giờ)

“I’m a punctual person. I always arrive early and complete my work on time. My previous job had a lot of deadlines and I made sure that I was organized and adhered to (respected) all my jobs”

(Tôi là người đúng giờ. Tôi luôn đến sớm và hoàn thành công việc. Công việc trước đây của tôi luôn kèm theo yêu cầu về thời hạn và tôi phải đảm bảo rằng mình làm việc có kế hoạch và tuân thủ quy tắc công việc).

Câu trả lời 3: To be a team-player – to work well with others (Làm việc nhóm tốt)

“I consider myself to be a team player. I like to work with other people and I find that it’s much easier to achieve something when everyone works together and communicates well”.

(Tôi coi mình là một phần của tập thể. Tôi thích làm việc với người khác và nhận thấy dễ thực hiện mục tiêu hơn nếu mọi người cùng phối hợp và trao đổi).

Câu trả lời 4: To be ambitious – to have goals (có tham vọng)

“I’m ambitious. I have always set myself goals and it motivates me to work hard. I have achieved my goals so far with my training, education and work experience and now I am looking for ways to improve myself and grow”.

(Tôi là người có tham vọng. Tôi luôn đặt cho mình mục tiêu và chúng thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ. Tôi đạt được mục tiêu bằng kinh nghiệm, đào tạo, học vấn và làm việc. Hiện, tôi đang tìm cách cải thiện và phát triển bản thân).

3. What are your weaknesses? (Điểm yếu của bạn là gì?)

Câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng này thực ra cũng có thể là “cái bẫy”. Trả lời quá thành thực về điểm yếu của bản thân thì sợ người tuyển dụng đánh giá thấp. Còn nếu nói bản thân không có điểm yếu gì thì cũng sai.

Vậy nên chọn cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG nào mới đúng? Bạn không cần phải tiêu cực về bản thân, hãy đưa ra một số yếu điểm không quá ảnh hưởng đến công việc.

Câu trả lời 1

I tend to be too harsh and often criticize myself. Whenever I complete a project, I feel that I can do better for the job even though I still receive positive feedback from colleagues and customers. This often makes me overwork and make me feel exhausted.

Over the past few years, I’ve tried to take the time to look at my performance objectively and celebrate those victories. This not only improved my work and confidence, but it also helped me appreciate my team and other support systems that are always behind me in everything I do.

Cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
What are your weaknesses?

Tôi có xu hướng quá khắt khe và hay tự chỉ trích bản thân. Bất cứ khi nào tôi hoàn thành một dự án, tôi cảm thấy rằng tôi có thể làm được tốt hơn cho công việc mặc dù tôi vẫn nhận được những phản hồi tích cực từ đồng nghiệp và khách hàng. Điều này thường khiến tôi làm việc quá sức và khiến tôi cảm thấy kiệt sức.

Trong vài năm qua, tôi đã cố gắng dành thời gian để nhìn vào thành tích của mình một cách khách quan và ăn mừng những chiến thắng đó. Điều này không chỉ cải thiện công việc và sự tự tin của tôi, mà nó còn giúp tôi đánh giá cao đội ngũ của mình và các hệ thống hỗ trợ khác luôn ở phía sau tôi trong mọi việc tôi làm.

Câu trả lời 2

This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule.

Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thường hay trì hoãn. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và đang cải thiện bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.

4. What are your short term goals? (Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì)

Một câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh đó là mục tiêu. Mục tiêu ngắn hạn của bạn cần liên quan đến vị trí mà các bạn đang ứng tuyển vào công ty. Hãy thể hiện là mình muốn nỗ lực được đóng góp và tham gia để cống hiến cho tổ chức. 

Câu trả lời 1

My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.

Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho họ.

Câu trả lời 2

In the short-term, I want to grow in a position that allows me to use the entirety of my skill set rather than just a few of my abilities. In previous roles, I wasn’t able to fully use all of my abilities. In the near future, I’d also love the opportunity to learn and master new skills in my field.

Trong ngắn hạn, tôi muốn phát triển ở một vị trí cho phép tôi sử dụng toàn bộ bộ kỹ năng của mình thay vì chỉ một vài kỹ năng. Trong những vai trò trước đây, tôi không thể sử dụng hết khả năng của tôi. Trong tương lai gần, tôi cũng muốn có cơ hội học hỏi và thành thạo các kỹ năng mới trong lĩnh vực của mình.

5. What are your long term goals? (Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?)

Đây là câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh khiến nhiều người lúng túng, vì thật ra nhiều khi chính các bạn cũng không có mục tiêu trong 5 – 10 năm là gì. Tuy nhiên, câu hỏi này sẽ để đánh giá được con người của bạn đã xác định được lộ trình phát triển và mục tiêu của mình hay chưa.

Cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
What are your long term goals?

Những người có mục tiêu rõ ràng và nỗ lực từng ngày sẽ đạt được các mục tiêu đó luôn được đánh giá cao hơn.

Câu trả lời

Well, in five years from now, I want to be in a management position of a company. I want to make a difference and I’m willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of.

Trong vòng 5 năm tới, tôi muốn lên đến vị trí quản lý của một công ty. Tôi muốn tạo nên sự khác biệt và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Tôi không muốn có một sự nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào.

6. Do you work well under pressure? (Bạn có làm việc tốt dưới áp lực không?)

Ở câu hỏi này, nhà tuyển dụng thực sự muốn biết liệu bạn có bị căng thẳng hay hoảng loạn khi phải đặt mình vào một công việc vô cùng áp lực không? Cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG tốt nhất là mình có thể làm việc dưới áp lực cao.

Câu trả lời

The pressure of work such as having a lot of jobs to handle, or an upcoming deadline, will help motivate me to be more productive. Of course, sometimes too much pressure leads to stress. But I am confident that I can balance my responsibilities with different projects and get my work done on time, helping me not to stress too often.

Áp lực công việc ví dụ như có nhiều công việc để đảm nhận, hay một deadline sắp tới sẽ giúp tôi có động lực để làm việc năng suất hơn. Tất nhiên, đôi khi nhiều áp lực quá dẫn tới stress. Nhưng tôi tự tin rằng mình có thể cân bằng trách nhiệm với các dự án khác nhau và hoàn thành công việc đúng thời hạn, giúp tôi không bị stress quá thường xuyên. 

7. Why are you leaving your job? (Tại sao bạn rời bỏ công việc?)

Hãy thành thật đối với câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh này, nhưng tuyệt đối không được nói xấu về công ty cũ, về lãnh đạo nơi bạn đã làm việc. Thay vào đó, bạn nên đưa ra câu trả lời khôn ngoan những kỳ vọng về một công việc tốt trong tương lai.

Câu trả lời

I found myself bored with the work and looking for more challenges. I am an excellent employee and I didn’t want my unhappiness to have any impact on the job I was doing for my employer 

Tôi cảm thấy buồn chán với công việc và đang tìm kiếm nhiều thử thách. Tôi là một nhân viên xuất sắc và tôi không muốn những cảm xúc của mình ảnh hưởng tới công việc mà tôi đã làm.

8. Why do you want this job? (Tại sao bạn muốn công việc này?)

Đây là cơ hội để các bạn bày tỏ với nhà tuyển dụng những gì mà bạn biết về công việc và công ty của họ. Hãy thể hiện nguyện vọng và cống hiến của bạn đối với công việc mà mình ứng tuyển.

Cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
Why do you want this job?

Câu trả lời

It was a great experience but I felt I had learned everything I could in that position. I didn’t see myself having any promotion opportunities in the company before, and I was the type to enjoy challenges, so I thought it was time for me to switch jobs.

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng tôi cảm thấy tôi đã học được tất cả mọi thứ tôi có thể ở vị trí đó. Tôi không thấy có mình có bất cứ cơ hội thăng tiến nào trong công ty trước, tôi lại là người thích được thử thách, vì thế tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên chuyển việc.

9. Why should I hire you? (Tại sao tôi nên thuê bạn?)

Đây là lúc để các bạn một lần nữa khẳng định lại thế mạnh của bản thân và thể hiện sự phù hợp của mình đối với vị trí ứng tuyển cũng như môi trường công ty. Hãy nói làm sao để tự “bán” bản thân một cách thuyết phục nhất có thể.

Câu trả lời

There are two reasons I should be hired. First,my experience is almost perfectly aligned with the requirements you asked for in your job listing. Second, I’m excited and passionate about this industry and will always give 100%.

Có hai lý do các anh nên thuê tôi. Thứ nhất, kinh nghiệm của tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu được đưa ra cho vị trí công việc. Thứ hai, tôi thích và say mê lĩnh vực này và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho công việc.

Câu trả lời 2

There are two reasons I should be hired. First,my experience is almost perfectly aligned with the requirements you asked for in your job listing. Second, I’m excited and passionate about this industry and will always give 100%.

Có hai lý do các anh nên thuê tôi. Thứ nhất, kinh nghiệm của tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu được đưa ra cho vị trí công việc. Thứ hai, tôi thích và say mê lĩnh vực này và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho công việc.

10. What do you know about us? (Bạn biết gì về công ty chúng tôi?)

Câu trả lời

ABC Company has a great work environment and a place where strong contributors are rewarded. I want to work for a company with opportunities and I know ABC Company provides these things.

Công ty ABC có một môi trường làm việc tuyệt vời và là nơi những người đóng góp sẽ được tưởng thưởng. Tôi muốn làm việc cho một công ty có nhiều cơ hội và tôi biết Công ty ABC đáp ứng những cơ hội này.

11. How long do you plan on staying with this company? (Bạn dự tính sẽ làm cho công ty trong bao lâu?)

Ở đây, thực ra câu hỏi này là để xác định tính cam kết của các bạn với công ty của họ đó như thế nào. Một mục tiêu rõ ràng và khả thi sẽ thể hiện bởi tính cam kết lâu dài hay bạn sẽ gắn bó dài lâu với công ty đó hay không?

Cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
How long do you plan on staying with this company?

Câu trả lời

This company has everything I’m looking for. It provides the type of work I love, the employees are all happy, and the environment is great. I believe I can grow and gain more experience, as well as prove my ability through many successful projects if I have opportunity to work for this company.  I plan on staying a long time.

Quý công ty có mọi điều mà tôi đang tìm kiếm. Loại công việc phù hợp, nhân viên vui vẻ và môi trường làm việc thì rất tuyệt vời. Tôi tin sẽ phát triển và tích lũy nhiều kinh nghiệm, đồng thời chứng minh năng lực của mình qua nhiều dự án thành công nếu có cơ hội làm việc tại đây. Tôi dự định sẽ làm ở đây lâu dài.

12. What kind of salary do you expect? (Mức lương mong đợi của bạn?)

Trước khi tham dự một phỏng vấn, các bạn cần nghiên cứu mức lương trung bình của vị trí mà bạn ứng tuyển trên thị trường. Không nên nói không biết (I don’t know), vì điều đó khiến bạn trở nên kém tự tin.

Bạn nên đưa ra mức nhỉnh hơn so với lương trung bình thị trường một chút. Bởi thật ra, nhà tuyển dụng đã lên sẵn mức lương cho bạn, họ chỉ muốn kiểm tra xem bạn hiểu biết của bạn về ngành nghề, lĩnh vực này.

2. Những lỗi 80% ứng viên thường gặp phải khi đi phỏng vấn

Bạn nên nghiên cứu kỹ các thông tin này và đừng nghĩ rằng nó đơn giản trước khi bắt đầu bất kỳ 1 cuộc phỏng vấn nào nhé. (Đât là những lỗi dựa trên một cuộc nghiên cứu từ 2.000 ông chủ).

2.1. Lỗi về cử chỉ

 • 21% ứng viên nghịch tóc hay vuốt mặt.
 • 47% ứng viên có một chút hoặc không biết gì về công ty mà mình ứng tuyển.
 • 67% ứng viên không hề giao tiếp bằng mắt với nhà tuyển dụng.
 • 38% ứng viênít cười.
 • 33% ứng viên tư thế/điệu bộ xấu.
 • 21% ứng viên khoanh tay trước ngực.
 • 9% sử dụng cử chỉ tay quá nhiều và không cần thiết.
 • 33% ứng viên hay bồn chồn lo lắng.

2.2. Lỗi về ngôn ngữ giao tiếp

 • Giải thích quá nhiều vì sao bạn bỏ việc trước.
 • Cảm thấy không vượt qua được khi mất việc. (tự ti do bị mất việc lần trước)
 • Ứng viên thiếu sự hài hước, nhiệt tình, hay cá tính.
 • Không cho thấy đủ sự quan tâm hay nhiệt tình với cuộc hội thoại.
 • Tập trung quá nhiều vào cái mà bạn muốn.
 • Không chuẩn bị trước các câu trả lời khi phỏng vấn. 
 • Thất bại trong việc làm bản thân trở nên khác biệt so với các ứng viên khác

Trên đây là những cách trả lời PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG hay nhất mà duhoctms.edu.vn muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng với những thông tin trên sẽ hữu ích và giúp các bạn có một công việc mơ ước trong tương lai. Duhoctms.edu.vn chúc các bạn thành công!

Bình luận

Bình luận