Thanh Hiền

Danh sách bài viết

Đặc điểm của hệ thống giáo dục Canada

Đặc điểm của hệ thống giáo dục Canada

Khi chuẩn bị du học hoặc định cư Canada, rất nhiều phụ huynh đều quan tâm tới hệ thống giáo dục Canada. Liệu nó có thực sự tốt cho bản thân và người thân củ mình sau này? Hãy cùng duhoctms.edu.vn

Psychometric test là gì trong họat động tuyển dụng?

Psychometric test là gì trong họat động tuyển dụng?

Psychometric test là gì? Đây là bài kiểm tra tâm lý mà các nhà tuyển dụng thường xuyên sử dụng nhằm cắt giảm số ứng viên trong quá trình tuyển chọn nhân sự. Trong bài viết hôm nay, duhoctms.edu.vn sẽ

Tìm hiểu về hệ thống giáo dục ở Mỹ 2021

Tìm hiểu về hệ thống giáo dục ở Mỹ 2021

Hệ thống giáo dục ở Mỹ có nhiều lựa chọn ngành học cho sinh viên quốc tế. Sự phong phú về trường, chương trình học và địa điểm mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn nhưng nhiều khi cũng

Tổng quan về hệ thống giáo dục ở Anh 2021

Tổng quan về hệ thống giáo dục ở Anh 2021

Hệ thống giáo dục ở Anh bao gồm 2 hệ thống giáo dục riêng biệt.Tuy nhiên, lại có mối quan hệ tương thích với nhau. Một hệ thống được sử dụng tại nước Anh, xứ Wales và Bắc Ailen, trong