700+ từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ ‌Nhập‌ ‌khẩu‌

Xuất nhập khẩu là ngành nghề quan trọng và cần sử dụng tiếng Anh mỗi ngày. Vì vậy, trang bị vốn từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ ‌Nhập‌ ‌khẩu‌ là vô cùng cần thiết. Dưới đây, duhoctms.edu.vn sẽ tổng hợp cho bạn bộ từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu, cùng theo dõi nhé!

1. Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ ‌Nhập‌ ‌khẩu‌

 • AMS (Advanced Manifest System fee): yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)
 • Abandonment: sự từ bỏ hàng
 • Account : tài khoản
 • Accountee = Applicant
 • Accumulation:  xuất xứ cộng gộp
 • Act of God = force majeure: bất khả kháng
 • Addtional cost = Sur-charges
 • Advance = Deposit
 • Advanced letter of credit/ Red clause letter of credit: LC điều khoản đỏ
 • Advise-through bank = advising bank: ngân hàng thông báo
 • Advising bank: ngân hàng thông báo (của người thụ hưởng)
 • Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
 • Air freight: cước hàng không
Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ ‌Nhập‌ ‌khẩu‌
 • Airlines: hãng máy bay
 • Airport: sân bay
 • Airway bill: Vận đơn hàng không
 • Airway: đường hàng không
 • All risks: mọi rủi ro
 • Amendment fee: phí sửa đổi vận đơn BL
 • Amendments: chỉnh sửa (tu chỉnh)
 • Amount: giá trị hợp đồng
 • Applicable rules: quy tắc áp dụng
 • Applicant bank:ngân hàng yêu cầu phát hành
 • Applicant: người yêu cầu mở LC (thường là Buyer)
 • Application for Collection: Đơn yêu cầu nhờ thu
 • Application for Documentary credit: đơn yêu cầu mở thư tín dụng
 • Application for Marine Cargo Insurance: giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
 • Application for Remittance: yêu cầu chuyển tiền
 • Arbitration: điều khoản trọng tài
 • Arrival notice: Thông báo hàng tới/đến
 • Article: điều khoản
 • As agent for the Carrier: đại lý của người chuyên chở
 • As carrier: người chuyên chở
 • Assurance: sự đảm bảo
 • Auction: Đấu giá
 • Authenticated: xác nhận (bởi ai. VD: đại sứ quán)
 • Authorized Certificate of origin: CO ủy quyền
 • Available with…: được thanh toán tại…
 • BAF (Bunker Adjustment Factor):Phụ phí biến động giá nhiên liệu
 • BL draft: vận đơn nháp
 • BL revised: vận đơn đã chỉnh sửa
 • Back date BL: vận đơn kí lùi ngày
 • Back-to-back CO: CO giáp lưng
 • Bag: túi
 • Balance of materials : bảng cân đối định mức
 • Bank Identified Code(BIC): mã định dạng ngân hàng
 • Bank receipt = bank slip
 • Bank slip: biên lai chuyển tiền
 • Banking days: ngày làm việc ngân hàng (thứ bảy không coi là ngày làm việc)
 • Bar: thanh
 • Bargain: mặc cả
 • Barrel: thùng (dầu, hóa chất)
 • Basic Bank Account number (BBAN): số tài khoản cơ sở
 • Basket: rổ, thùng
 • Bearer BL: vận đơn vô danh
 • Benefiary’s certificate: chứng nhận của người thụ hường
 • Beneficiary: người thụ hưởng
 • Beneficiary’s receipt: biên bản của người thụ hưởng
 • Bill of Lading (BL): vận đơn đường biển
 • Bill of exchange: hối phiếu
 • Bill of truck: Vận đơn ô tô
 • Blank endorsed: ký hậu để trống
 • Bonded warehouse: Kho ngoại quan
 • Booking note/booking confirmation: thỏa thuận lưu khoang/thuê slots
 • Border gate: cửa khẩu
 • Bottle: chai
 • Box: hộp
 • Brandnew: mới hoàn toàn
 • Brokerage: hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian)
 • Bulk Cargo: Hàng rời
 • Bulk container: container hàng rời
 • Bulk vessel: tàu rời
 • Bundle: bó
 • Buying request = order request = inquiry
 • CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ
 • CC: Change in Tariff of Chapter chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ chương
 • CFR- Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí
 • CFS – Container freight station: kho khai thác hàng lẻ
 • CIC (Container Imbalance Charge)hay “Equipment Imbalance Surcharge”: phụ phí mất cân đối vỏ container/ phí phụ trội hàng nhập
 • CIF afloat: CIF hàng nổi (hàng đã sẵn trên tàu lúc kí hợp đồng)
 • CIF – Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng,bảo hiểm và cước phí
 • CIP – Carriage &Insurance Paid To: Cước phí, bảo hiểm trả tới
Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
CIP – Carriage &Insurance Paid To
 • COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến
 • CPT-Carriage Paid To: Cước phí trả tới
 • CTH: Change in Tariff Heading: chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 4 số (nhóm)
 • CTSH: Change in Tariff Sub-heading: chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 6 số (phân nhóm)
 • Can: can
 • Carboy: bình
 • Cargo Manifest: bản lược khai hàng hóa
 • Cargo Outturn Report (COR): Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng
 • Cargo insurance policy: đơn bảo hiểm hàng hóa
 • Cargo receipt: Biên bản giao nhận hàng
 • Cargo: hàng hóa (vận chuyển trên phương tiện)
 • 94 Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Container hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
 • Carton: thùng carton
 • Case: thùng, sọt
 • Cash against documents (CAD): tiền mặt đổi lấy chứng từ
 • Cash: tiền mặt
 • Cbm: cubic meter (M3): mét khối
 • Certificate of Free Sales: Giấy chứng nhận lưu hành tự do
 • Certificate of analysis: Chứng nhận phân tích kiểm nghiệm
 • Certificate of fumigation: chứng thư hun trùng
 • Certificate of health: chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Certificate of inspection: chứng nhận giám định
 • Certificate of origin: chứng nhận nguồn gốc xuất xứ
 • Certificate of phytosanitary: chứng thư kiểm dịch thực vật
 • Certificate of quality: chứng nhận chất lượng
 • Certificate of quantity: chứng nhận số lượng
 • Certificate of sanitary = Certificate of health
 • Certificate of shortlanded cargo (CSC): Giấy chứng nhận hàng thiếu
 • Certificate of weight and quality: chứng nhận trọng lượng và chất lượng
 • Certificate of weight: chứng nhận trọng lượng hàng
 • Certified Invoice: Hóa đơn xác nhận (thường của đại sứ quán hoặc VCCI)
 • Certified true copy: xác nhận bản cấp lại đúng như bản gốc
 • Change in Tariff classification: chuyển đổi mã số hàng hóa
 • Chargeable weight: trọng lượng tính cước
 • Charges: chi phí ngân hàng
 • Charter party: vận đơn thuê tàu chuyến
 • Charterer: người thuê tàu
 • Cheque: séc
 • Claiming bank: ngân hàng đòi tiền
 • Claims: Khiếu nại
 • Clean collection: nhờ thu phiếu trơn
 • Clean on board: đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
 • Clean: hoàn hảo
 • Closing time = Cut-off time
 • Co-operate: hợp tác
 • Collecting bank: ngân hàng thu hộ
 • Collection: Nhờ thu
 • Combo: bộ sản phẩm
 • Come into effect/come into force: có hiệu lực
 • Commercial documents: chứng từ thương mại
 • Commercial invoice: hóa đơn thương mại
 • Commission Agreement: thỏa thuận hoa hồng
 • Commission based agent: đại lý trung gian (thu hoa hồng)
 • Commodity = Goods description
 • Company Profile: hồ sơ công ty
 • Compensation: đền bù, bồi thường
 • Complaints: khiếu kiện, phàn nàn
 • Comply with: tuân theo
 • Confirming bank: ngân hàng xác nhận lại LC
 • Connection vessel/feeder vessel: tàu nối/tàu ăn hàng
 • Consigned to order of = consignee: người nhận hàng
 • Consignee: người nhận hàng
 • Consignment note: giấy gửi hàng
 • Consignment: lô hàng
 • Consignor: người gửi hàng (= Shipper)
 • Consolidator: bên gom hàng (gom LCL)
 • Consular Invoice: Hóa đơn lãnh sự (xác nhận của đại sứ quán)
 • Consumer: người tiêu dùng cuối cùng
 • Consumption: tiêu thụ
 • Container Ship: Tàu container
 • Container Yard – CY: bãi container
 • Container condition: điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
 • Container packing list: danh sách container lên tàu
 • Container: công-te-nơ chứa hàng
 • Contract: Hợp đồng
Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
Contract: Hợp đồng
 • Copy: bản sao
 • Correction: các sửa đổi
 • Cost: chi phí
 • Crane/tackle: cần cẩu
 • Crate: kiện hàng
 • Credit: tín dụng
 • Cu-Cap: Cubic capacity: thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
 • Currency code: mã đồng tiền
 • Customary Quick dispatch (CQD): dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
 • Customer Service (Cus): nhân viên hỗ trợ, dịch vụ khách hàng
 • Customer: khách hàng
 • Customs : hải quan
 • Customs broker: đại lý hải quan
 • Customs clearance: thông quan
 • Customs declaration form: Tờ khai hải quan
 • Customs declaration:  khai báo hải quan
 • Customs invoice: hóa đơn hải quan (chỉ phục vụ cho việc thông quan)
 • Cut-off time: giờ cắt máng
 • D/A: Documents agains acceptance: nhờ thu trả chậm
 • D/P: Documents against payment: nhờ thu trả ngay
 • DAP-Delivered At Place: Giao tại nơi đến
 • DAT- Delivered At Terminal: Giao hàng tại bến
 • DC- dried container: container hàng khô
 • DDP – Delivered duty paid: Giao hàng đã thông quan Nhập khẩu
 • Dangerous goods note: ghi chú hàng nguy hiểm
 • Dangerous goods: Hàng hóa nguy hiểm
 • Date of manufacturing:  ngày sản xuất
 • De minimis: tiêu chí De Minimis
 • Deadweight– DWT: Trọng tải tàu
 • Deal: thỏa thuận
 • Debit note: giấy báo nợ
 • Declaration under open cover: Tờ khai theo một bảo hiểm bao
 • Deduct = reduce: giảm giá
 • Defered LC: thư tín dụng trả chậm
 • Delay: trì trệ, chậm so với lịch tàu
 • Delivered Duty Unpaid (DDU) : Giao hàng chưa nộp thuế
 • Delivered Ex-Quay (DEQ): giao tai cầu cảng
 • Delivered Ex-Ship (DES): Giao hang tren tau
 • Delivery authorization: Ủy quyền nhận hàng
 • Delivery order: lệnh giao hàng
 • Delivery order: lệnh giao hàng
 • Delivery time: thời gian giao hàng
 • Demurrrage: phí lưu contaner tại bãi
 • Departure date: ngày khởi hành
 • Deposit: tiền đặt cọc
 • Description of package and goods: mô tả kiện và hàng hóa
 • Detaild Packing List: phiếu đóng gói chi tiết
 • Detention: phí lưu container tại kho riêng
 • Dimension: kích thước
 • Direct consignment: quy tắc vận chuyển trực tiếp
 • Disclaimer: miễn trách
 • Disclaimer: sự miễn trách
 • Discount: giảm giá (request for discount/offer a discount)
 • Discrepancy: bất đồng chứng từ
 • Discussion/discuss: trao đổi, bàn bạc
 • Dispatch: gửi hàng
 • Dispute: tranh cãi
 • Documentary collection: Nhờ thu kèm chứng từ
 • Documentary credit number: số thư tín dụng
 • Documentation staff  (Docs): nhân viên chứng từ
 • Documentations fee: phí làm chứng từ (vận đơn)
 • Documents required: chứng từ yêu cầu
 • Domestic L/C: thư tín dụng nội địa
 • Door-Door: giao từ kho đến kho
 • Dosage: liều lượng
 • Down payment = Deposit
 • Drafts: hối phiếu
 • Drawee: bên bị kí phát hối phiếu
 • Drawer: người kí phát hối phiếu
 • Drawing: việc ký phát
 • Drum: thùng (rượu)
 • Duplicate: hai bản gốc như nhau
 • Duty-free shop: cửa hàng miễn thuế
 • EXW: Ex-Works Giao hàng tại xưởng
 • Elsewhere: thanh toán tại nơi khác (khác POL và POD)
 • Emergency Bunker Surcharge (EBS): phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
 • Empty container: container rỗng
 • End user = consumer
 • Endorsement: ký hậu
 • Enquiry = inquiry = query
 • Entrusted export/import: xuất nhập khẩu ủy thác
 • Equipment: thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay không)
 • Estimated schedule: lịch trình dự kiến của tàu
Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
Estimated schedule: lịch trình dự kiến của tàu
 • Estimated time of Departure (ETD): thời gian dự kiến tàu chạy
 • Estimated time of arrival (ETA): thời gian dự kiến tàu đến
 • Exchange rate: tỷ giá
 • Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền
 • Exhibitions: hàng phục vụ triển lảm
 • Expiry date: ngày hết hạn hiệu lực
 • Expiry date: ngày hết hạn hợp đồng
 • Export import executive: nhân viên xuất nhập khẩu
 • Export-import procedures: thủ tục xuất nhập khẩu
 • Export-import process: quy trình xuất nhập khẩu
 • Export-import turnover: kim ngạch xuất nhập khẩu
 • Export/import license: giấy phép xuất/nhập khẩu
 • Export/import policy: chính sách xuất/nhập khẩu (3 mức)
 • Export: xuất khẩu
 • Exporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller)
 • Exporting country: nước xuất khẩu
 • Exposure period: thời gian phơi/ủ (với hàng cần hun trùng)
 • Express airplane: máy bay chuyển phát nhanh
 • Express release: giải phóng hàng nhanh (cho seaway bill)
 • FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor
 • FAS-Free Alongside ship: Giao dọc mạn tàu
 • FCA-Free Carrier: Giao hàng cho người chuyên chở
 • FCL – Full container load: hàng nguyên container
 • FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
 • FOB contract: hợp đồng FOB (thường cho hàng SXXK)
 • FOB- Free On Board: Giao hàng lên tàu
 • FTL: Full truck load: hàng giao nguyên xe tải
 • Feedback: phản hồi của khách
 • Field: trường (thông tin)
 • Final invoice: Hóa đơn chính thức
 • Financial documents: chứng từ tài chính
 • First original: bản gốc đầu tiên
 • Fix: chốt
 • Flat rack (FR) = Platform container: cont mặt bằng
 • Flight No: số chuyến bay
 • Fold: …bao nhiêu bản gốc (Vd: 2 fold: 2 bản gốc)
 • Force mejeure: điều khoản bất khả kháng
 • Forklift: xe nâng
 • Form of documentary credit: hình thức/loại thư thín dụng
 • Forwarder’s certificate of receipt: biên lai nhận hàng của người giao nhận
 • Franchise: nhượng quyền
 • Free hand: hàng thường (shipper tự book tàu)
 • Free in (FI): miễn xếp
 • Free in and Out (FIO): miễn xếp và dỡ
 • Free in and out stowed (FIOS): miễn xếp dỡ và sắp xếp
 • Free of charge (FOC)
 • Free of charge (FOC): hàng miễn phí
 • Free out (FO): miễn dỡ
 • Free time = Combined free days demurrage & detention : thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi
 • Freight as arranged: cước phí theo thỏa thuận
 • Freight forwarder: hãng giao nhận vận tải
 • Freight note: ghi chú cước
 • Freight payable at: cước phí thanh toán tại…
 • Freight prepaid: cước phí trả trước
 • Freight to collect: cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng)
 • Freight: cước
 • Freighter: máy bay chở hàng
 • Frequency: tần suất số chuyến/tuần
 • Frontier: biên giới
 • Fuel Surcharges (FSC): phụ phí nguyên liệu = BAF
 • Full set of original BL (3/3): bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc)
 • Full vessel’s capacity: đóng đầy tàu (không nêu số lượng cụ thể)
 • GRI (General Rate Increase):phụ phí cước vận chuyển (xảy ra vào mùa cao điểm)
 • GSP – Generalized System prefered: Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập
 • GST: goods and service tax: thuế giá trị gia tăng (bên nước ngoài)
 • GSTP – Global system of Trade preferences: hệ thống ưu đãi thuế quan toàn cầu
 • General Conditions: các điều khoản chung
 • General average: Tổn thất chung
 • General purpose container (GP): cont bách hóa (thường)
 • Give sb order: cho ai đơn đặt hàng
 • Goods consigned from: hàng vận chuyển từ ai
 • Goods consigned to: hàng vận chuyển tới ai
 • Goods description: mô tả hàng hóa
 • Grand amount: tổng giá trị
 • Gross weight: trọng lượng tổng ca bi
 • Handle: làm hàng
 • Handling fee: phí làm hàng (Fwder trả cho Agent bên cảng đích nếu dùng HBL)
 • Harmonized Commodity Descriptions and Coding Systerm: hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa – HS code
 • Hazardous goods: hàng nguy hiểm
 • Heat treatment: xử lý bằng nhiệt
 • High cube (HC = HQ): container cao (40’HC cao 9’6’’)
 • Honour = payment: sự thanh toán
 • House Airway bill (HAWB): vận đơn (nhà) hàng không
 • House Bill of Lading (HBL): vận đơn nhà (từ Fwder)
 • Hub: bến trung chuyển
 • IATA: International Air Transport Association: Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
IATA: International Air Transport Association
 • ISPB- International Standard banking practice for the examination of documents under documentary credits: tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng
 • Import L/C: thư tín dụng nhập khẩu
 • Import: nhập khẩu
 • Importer: người nhập khẩu (~ vị trí Buyer)
 • Importing country: nước nhập khẩu
 • In seaworthy cartons packing: Đóng gói thùng carton phù hợp với vận tải biển
 • In transit: đang trong quá trình vận chuyển
 • Inbound: hàng nhập
 • Incoterms: International commercial terms: các điều khoản thương mại quốc tế
 • Inland clearance/container deport (ICD): cảng thông quan nội địa
 • Inland haulauge charge (IHC) = Trucking
 • Inland waterway: vận tải đường sông, thủy nội địa
 • Inner Packing: chi tiết đóng gói bên trong
 • Input /raw material: nguyên liệu đầu vào
 • Inquiry: đơn hỏi hàng
 • Inspection report: biên bản giám định
 • Inspection: giám định
 • Institute cargo clause A/B/C : điều kiện bảo hiểm loại A/B/C
 • Instruction : sự hướng dẫn (với ngân hàng nào)
 • Insurance Policty/Certificate: đơn bảo hiểm/chứng thư bảo hiểm
 • Interest rate: lãi suất
 • Intermediary = broker
 • Intermediary bank: ngân hàng trung gian
 • Intermodal: Vận tải kết hợp
 • International Bank Account Number (IBAN): số tài khoản quốc tế
 • International Chamber of Commercial ICC: Phòng thương mại quốc tế
 • International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): mã hiệu hàng nguy hiểm
 • International Maritime Organization (IMO):Tổ chức hàng hải quốc tế
 • International Standards for Phytosanitary Measures 15: Tiêu chuẩn quốc tế khử trung theo ISPM 15
 • International Standby Letter of Credit: Quy tắc thực hành Tín dụng dự phòng quốc tế (ISP 98)
 • International ship and port securiry charges (ISPS): phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
 • Inventory: tồn kho
 • Irrevocable L/C: thư tín dụng không hủy ngang (revocable: hủy ngang)
 • Issue retroactively: CO cấp sau
 • Issuer: người phát hành
 • Issuing bank: ngân hàng phát hành LC
 • Items: hàng hóa
 • Jar: chum
 • Job number: mã nghiệp vụ (forwarder)
 • LC notification = advising of credit: thông báo thư tín dụng
 • LC transferable: thư tín dụng chuyển nhượng
 • LCL – Less than container Load: hàng lẻ
 • Label/labelling: nhãn hàng hóa/dán nhãn hàng hóa
 • Labor fee: Phí nhân công
 • Laden on board: đã bốc hàng lên tàu
 • Lashing: chằng
 • Latest date of shipment: ngày giao hàng cuối cùng lên tàu
 • Laycan: thời gian tàu đến cảng
 • Laycan: thời gian tàu đến cảng
 • Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
 • Laytime: thời gian dỡ hàng
 • Lead time: thời gian làm hàng
 • Less than truck load (LTL): hàng lẻ không đầy xe tải
 • Letter of credit: thư tín dụng
 • Letter of indemnity: Thư cam kết
 • Liability: trách nhiệm
 • Lift On-Lift Off (LO-LO): phí nâng hạ
 • Liner: tàu chợ
 • List of containers: danh sách container
 • Local charges: phí địa phương
 • Logistics coodinator: nhân viên điều vận
 • Logistics-supply chain: logistics -chuỗi cung ứng
 • Loss: tỉ lệ hao hụt (hàng gia công/SXXK)
 • MFN – Most favored nation: đối xử tối huệ quốc
 • Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)
 • Marine Bill of Lading = BL
 • Marks and number: kí hiệu và số
 • Master Airway bill (MAWB): vận đơn(chủ) hàng không
 • Master Bill of Lading (MBL): vận đơn chủ (từ Lines)
 • Match: khớp được
 • Material safety data sheet (MSDS): bản khai báo an toàn hóa chất
 • Mates’ receipt: biên lai thuyền phó
 • Maximum credit amount: giá trị tối đa của  tín dụng
 • Means of conveyance: phương tiện vận tải
 • Measurement: đơn vị đo lường
 • Memorandum of Agreement: bản ghi nhớ thỏa thuận
 • Merchandise: hàng hóa mua bán
 • Merchant: thương nhân
 • Message Type (MT): mã lệnh
 • Metric ton (MT): mét tấn = 1000 kgs
 • Minimum order quantity (MOQ): số lượng đặt hàng tối thiểu
 • Mispelling: lỗi chính tả
 • Mixed Payment: Thanh toán hỗn hợp
 • Model number: số mã/mẫu hàng
 • Multimodal transportation/Combined transporation: vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
Multimodal transportation/Combined transporation
 • Multimodal/Combined transport operation =MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 • NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
 • Named cargo container: công-te-nơ chuyên dụng
 • National single window (NSW): hệ thống một cửa quốc gia
 • Nature of goods: Biên bản tình trạng hàng hóa
 • Negotiable: chuyển nhượng được
 • Negotiate/negotiation: đàm phán
 • Negotiating bank/negotiation: ngân hàng thương lượng/thương lượng thanh toán (chiết khấu)
 • Net weight: khối lượng tịnh
 • Nominated Bank: Ngân hàng được chỉ định
 • Nominated: hàng chỉ định
 • Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) : Người vận tải công cộng không tàu
 • Non-circumvention, non-disclosure (NCND): thỏa thuận không gian lận, không tiết lộ thông tin
 • Non-commercial invoice: hóa đơn phi mậu dịch (hàng không thanh toán –FOC)
 • Non-negotiable: không chuyển nhượng được
 • Non-tariff zones: khu phi thuế quan
 • Not wholly obtained: xuất xứ không thuần túy
 • Notice of arrival = Arrival notice
 • Notice of readiness: thông báo hàng sẵn sàng de van chuyen
 • Notice of readiness:Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
 • Notify party: bên nhận thông báo
 • ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
 • OEM: original equipment manufacturer: nhà sản xuất thiết bị gốc
 • Ocean Bill of Lading = BL
 • Ocean Freight (O/F): cước biển
 • Offer = quotation
 • Office’s letter of recommendation: Giấy giới thiệu
 • Offset: hàng bù
 • Omit: tàu không cập cảng
 • On behalf of: đại diện/thay mặt cho
 • On board notations (OBN): ghi chú lên tàu
 • On deck: trên boong, lên boong tàu
 • On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng nhập khẩu sau khi Container được dỡ khỏi tàu.
 • On-spot export/import: xuất nhập khẩu tại chỗ
 • Open-account: ghi sổ
 • Open-top container (OT): container mở nóc
 • Operations staff (Ops): nhân viên hiện trường
 • Order party: bên ra lệnh
 • Ordering Customer: khách hàng yêu cầu (~applicant)
 • Origin criteria: tiêu chí xuất xứ
 • Originals: bản gốc
 • Outbound: hàng xuất
 • Outer packing: đóng gói bên ngoài
 • Outsourcing: thuê ngoài (xu hướng của Logistics)
 • Oversize: quá khổ
 • Overweight: quá tải
 • PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama
 • PCS (Port Congestion Surcharge): phụ phí tắc nghẽn cảng
 • PIC – person in contact: người liên lạc
 • Package: kiện hàng
 • Packing list: phiếu đóng gói
 • Packing/packaging: bao bì, đóng gói
 • Pair: đôi
 • Pallet: pallet
 • Partial cumulation: cộng gộp từng phần
 • Partial shipment: giao hàng từng phần
 • Particular average: Tổn thất riêng
 • Paying bank: ngân hàng trả tiền
 • Payload = net weight: trọng lượng hàng đóng (ruột)
 • Peak Season Surcharge (PSS): Phụ phí mùa cao điểm.
 • Penalty: điều khoản phạt
 • Period of presentation: thời hạn xuất trình
 • Person in charge: người phụ trách
 • Phí AFR: Japan Advance Filling Rules Surcharge (AFR): phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
 • Phí BAF: phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
 • Phí CCL (Container Cleaning Fee): phí vệ sinh công-te-nơ
 • Pick up charge: phí gom hàng tại kho (~trucking)
 • Piece: chiếc, cái
 • Pipelines: đường ống
 • Place and date of issue: ngày và nơi phát hành
 • Place of Delivery/final destination: nơi giao hàng cuối cùng
 • Place of receipt: địa điểm nhận hàng để chở
 • Place of return: nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
 • Plant protection department (PPD): Cục bảo vệ thực vật
 • Port of Discharge/airport of discharge: cảng/sân bay dỡ hàng
 • Port of Loading/airport of loading: cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng
 • Port of transit: cảng chuyển tải
 • Port-port: giao từ cảng đến cảng
 • Pre-alert: bộ hồ sơ (agent send to Fwder) trước khi hàng tới
 • Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu.
 • Presentation: xuất trình
 • Presenting Bank: Ngân hàng xuất trình
 • Price countering: hoàn giá, trao đổi giá (~ bargain: mặc cả)
 • Price list: đơn giá
 • Principle agreement: hợp đồng nguyên tắc
 • Processing Contract: hợp đồng gia công
Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
Processing Contract
 • Processing zone: khu chế xuất
 • Processing: hoạt động gia công
 • Procurement: sự thu mua hàng
 • Producer: nhà sản xuất
 • Product Specific Rules (PSRs): Quy tắc cụ thể mặt hàng
 • Production List: danh sách quy trình sản xuất
 • Proforma invoice: hóa đơn chiếu lệ
 • Promissory note: kỳ phiếu
 • Proof read copy: người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
 • Protest for Non-payment: Kháng nghị không trả tiền
 • Protest/strike: đình công
 • Provisional Invoice: Hóa đơn tạm thời (tạm thời cho các lô hàng, chưa thanh toán)
 • Purchase contract: hợp đồng mua hàng
 • Purchase order: đơn đặt hàng
 • Purchase: mua hàng
 • Quadricate: bốn bản gốc như nhau
 • Quality Control (QC): bộ phận quản lý chất lượng
 • Quality assurance (QA): bộ phận quản lý chất lượng
 • Quality assurance and testing center 1-2-3 (Quatest ): trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1-2-3
 • Quality specifications: tiêu chuẩn chất lượng
 • Quantity of packages: số lượng kiện hàng
 • Quantity: số lượng
 • Quota: hạn ngạch
 • Quotation: báo giá
 • Quote: báo giá
 • RFQ = request for quotation = inquiry: yêu cầu hỏi giá/đơn hỏi hàng
 • Railway bill: Vận đơn đường sắt
 • Railway: vận tải đường sắt
 • Rate: tỉ lệ/mức giá
 • Receipt for shipment BL: vận đơn nhận hàng để chở
 • Receiver: người nhận (điện)
 • Refered container (RF) – thermal container: container bảo ôn đóng hàng lạnh
 • Reference no: số tham chiếu
 • Regional Value content – RVC: hàm lượng giá trị khu vực (theo tiêu chỉ tỉ lệ %)
 • Reimbursing bank: ngân hàng bồi hoàn
 • Release order: đặt hàng (ai)
 • Remarks: chú ý/ghi chú đặc biệt
 • Remittance: chuyển tiền
 • Remitting bank: ngân hàng chuyển tiền/ngân hàng nhờ thu
 • Report on receipt of cargo (ROROC): biên bản kết toán nhận hàng với tàu
 • Requirements: yêu cầu
 • Retailer: nhà bán lẻ
 • Revolving letter of credit: LC tuần hoàn
 • Risk: rủi ro
 • Road: vận tải đường bộ
 • Roll: cuộn
 • Roll: nhỡ tàu
 • Rules of Origin (ROO): quy tắc xuất xứ
 • SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez
 • Said to contain (STC): kê khai gồm có
 • Said to contain: Được nói là gồm có
 • Said to weight: Trọng lượng khai báo
 • Sale Contract: hợp đồng mua bán
 • Sales Contract/Sale contract/Contract/Purchase contract: Hợp đồng ngoại thương
 • Sales and Purchase contract: hợp đồng mua bán ngoại thương
 • Sales contract = Sales contract
 • Sales off: giảm giá
 • Sample: mẫu hàng (kiểm tra chất lượng)
 • Sea waybill: giấy gửi hàng đường biển
 • Seal: chì
 • Seaport: cảng biển
 • Seaway: đường biển
 • Second original: bản gốc thứ hai
 • Security Surcharges (SSC): phụ phí an ninh (hàng air)
 • Security charge: phí an ninh (thường hàng air)
 • Sender: người gửi (điện)
 • Service mode (SVC Mode): cách thức dịch vụ (VD: CY/CY)
 • Service type (SVC Type): loại dịch vụ (VD: FCL/LCL)
 • Set: bộ
 • Settlement: thanh toán
 • Sheet: tờ, tấm
 • Shelf Life List: bảng kê thời hạn sử dụng hàng hóa (hàng thực phẩm)
 • Ship flag: cờ tàu
 • Ship rail: lan can tàu
 • Shipmaster/Captain: thuyền trưởng
 • Shipment period: thời hạn giao hàng
 • Shipment terms: điều khoản giao hàng
 • Shipped in apparent good order: hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
 • Shipped on board: giao hàng lên tàu
 • Shipper certification for live animal: xác nhận của chủ hàng về động vật sống
 • Shipper: người gửi hàng
 • Shipper’s load and count (SLAC): chủ hàng đóng và đếm hàng
 • Shipping Lines: hãng tàu
 • Shipping advice/shipment advice: Thông tin giao hàng
 • Shipping agent: đại lý hãng tàu biển
 • Shipping documents: chứng từ giao hang
 • Shipping documents: chứng từ giao hàng
 • Shipping instruction: hướng dẫn làm BL
 • Shipping marks: ký mã hiệu
 • Shipping note – Phiếu gửi hàng
 • Ship’s owner: chủ tàu
 • Sign: kí kết
 • Signature: chữ kí
 • Signed: kí (tươi)
 • Slot: chỗ (trên tàu) còn hay không
 • Society for Worldwide Interbank and Financial Telecomunication (SWIFT): hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế
Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
Society for Worldwide Interbank and Financial Telecomunication
 • Sole Agent: đại lý độc quyền
 • Special consumption tax: thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Specific processes: công đoạn gia công chế biến cụ thể
 • Stamp: đóng dấu
 • Stand by letter of credit: LC dự phòng
 • Standard packing:  đóng gói tiêu chuẩn
 • Statement of fact (SOF): biên bản làm hàng
 • Storage: phí lưu bãi của cảng (thường cộng vào demurrage)
 • Stowage plan–Sơ đồ xếp hàng
 • Stowage: xếp hàng
 • Straight BL: vận đơn đích danh
 • Straight BL: vận đơn đích danh
 • Subject to: tuân thủ theo
 • Supplier: nhà cung cấp
 • Sur-charges: phụ phí
 • Surrender B/L: vận đơn giải phóng hàng bằng điện/vận đơn xuất trình trước
 • Survey report: biên bản giám định
 • Swift code: mã định dạng ngân hàng(trong hệ thống swift)
 • Switch Bill of Lading: vận đơn thay đổi so vận đơn gốc
 • Taking in charge at: nhận hàng để chở tại…
 • Tally sheet: biên bản kiểm đếm
 • Tank container: công-te-nơ bồn (đóng chất lỏng)
 • Tare: trọng lượng vỏ cont
 • Target price: giá mục tiêu
 • Tax invoice: hóa đơn nộp thuế
 • Tax(tariff/duty): thuế
 • Telegraphic transfer reimbursement (TTR):hoan tra tien bang dien
 • Telegraphic transfer/Mail transfer: chuyển tiền bằng điện/thư
 • Telex fee: phí điện giải phóng hàng
 • Telex release: điện giải phóng hàng (cho Bill Surrender)
 • Telex: điện Telex trong hệ thống tín dụng
 • Temporary export/re-import: tạm xuất-tái nhập
 • Temporary import/re-export: tạm nhập-tái xuất
 • Terminal handling charge (THC): phí làm hàng tại cảng
 • Terminal: bến
 • Terms and conditions: điều khoản và điều kiện
 • Terms of guarantee/warranty: điều khoản bảo hành
 • Terms of installation and operation: điều khoản lắp đặt và vận hành
 • Terms of maintainance: điều khoản bào trì, bảo dưỡng
 • Terms of payment = Payment terms
 • Terms of payment: điều kiện thanh toán
 • Terms of test running: điều khoản chạy thử
 • Test certificate: giấy chứng nhận kiểm tra
 • The balance payment: số tiền còn lại sau cọc
 • Third country invoicing: hóa đơn bên thứ ba
 • Third original: bản gốc thứ ba
 • Third party documents: Chứng từ bên thứ ba
 • Throat-cut price: giá cắt cổ
 • Through BL: vận đơn chở suốt
 • Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
 • Time sheet: Bảng tính thưởng phạt bốc dỡ
 • To order: giao hàng theo lệnh…
 • Tolerance: dung sai
 • Tonnage: Dung tích của một tàu
 • Tracking and tracing: kiểm tra tình trạng hàng/thư
 • Trade balance: cán cân thương mại
 • Trader: trung gian thương mại
 • Trailer: xe mooc
 • Transaction: giao dịch
 • Transfer: chuyển tiền
 • Transhipment: chuyển tải
 • Transit time: Thời gian trung chuyển
 • Transit time: thời gian trung chuyển
 • Trial order : đơn đặt hàng thử
 • Trimming: san, cào hàng
 • Triplicate: ba bản gốc như nhau
 • Trucking: phí vận tải nội địa
 • Twenty feet equivalent unit(TEU ): Đơn vị container bằng 20 foot
 • Typing errors: lỗi đánh máy
 • UCP – The uniform Customs and Practice for Documentary credit: các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ
 • Unclean BL: vận đơn không hoàn hảo (Clean BL: vận đơn hoàn hảo)
 • Underbilling: giảm giá trị hàng trên invoice
 • Undertaking: cam kết
 • Undervalue = Underbilling
 • Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements Under Documentary Credit (URR) Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo tín dụng chứng từ
 • Uniform Rules for Collection (URC):Quy tắc thống nhất về nhờ thu
 • Unit price: đơn giá
 • Unit: đơn vị
 • Usance LC = Defered LC
 • VAT: value added tax: thuế giá trị gia tăng
 • VCIS: Vietnam Customs Intelligence Information System: Hệ thống quản lý hải quan thônng minh
 • Validity: thời gian hiệu lực
 • Validity: thời hạn hiệu lực (của báo giá)
 • Value Date: ngày giá trị
 • Verified Gross Mass weight (VGM): phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng
 • Veterinary Certificate – Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
 • Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System: Hệ thống thông quan hàng hóa tự động
 • Volume weight: trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
 • Volume: số lượng hàng book
 • Voyage No: số chuyến tàu
 • Voyage: tàu chuyến
 • WCO –World Customs Organization: Hội đồng hải quan thế giới
 • WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí chiến tranh
 • War risk: bảo hiểm chiến tranh
 • Warehousing: hoạt động kho bãi
 • Weather in berth or not – WIBON: thời tiết xấu
 • Weather working day: ngày làm việc thời tiết tốt
 • Weight List: phiếu cân trọng lượng hàng
 • Weightcharge = chargeable weight
 • Wholesaler: nhà bán buôn
 • Wholly obtained (WO): xuất xứ thuần túy
 • X-ray charges: phụ phí máy soi (hàng air)
 • erms/method: phương thức thanh toán quốc tế

2. Một số thuật ngữ thông dụng về xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh

Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
Một số thuật ngữ thông dụng về xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh

Bất cứ chuyên ngành nào cũng có thuật ngữ chuyên ngành riêng biệt. Cùng duhoctms.edu.vn tìm hiểu một số thuật ngữ thông dụng về xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh trong cũng như các từ viết tắt của chúng nhé!

STTThuật ngữDịch nghĩa
1Advanced Manifest System fee (AMS)Yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi được xếp lên tàu( USA, Canada)
2Agency agreementHợp đồng đại lý
3All in ratePhí cước toàn bộ
4Antedated Bill of LadingVận đơn ký lùi ngày cấp
5BL revisedVận đơn đã chỉnh sửa
6Bulk CargoHàng rời
7Bulker Adjustment Factor (BAF)Hệ số điều chỉnh giá nhiên liệu
8Clean on board Bill of LadingVận đơn sạch, hàng đã xuống tàu
9Closing date or Closing timeNgày hết hạn nhận chở hàng
10Combined transport or multimodal transportVận tải phối hợp hay vận tải đa phương thức
11Consolidation or GroupageViệc gom hàng
12Container Cleaning Fee( CCL)Phí vệ sinh xe công- ten- nơ
13Container Freight Station ( FS Warehouse)Kho hàng lẻ
14Container YardNơi tiếp nhận xe container
5Currency Adjustment Charges (CAC)Phụ phí điều chỉnh tiền cước
16Currency Adjustment FactorHệ số điều chỉnh tiền cước
17DET (Detention)Phí lưu container tại kho riêng
18Estimated to arrival (ETA)Thời gian dự kiến tàu đến
19Estimated to Departure (ETD)Thời gian dự kiến tàu chạy
20Full truckload (FTL)Hàng giao nguyên xe tải
21House Bill of Lading( HBL)Vận đơn nhà
22International ship and port security charges (ISPS)Phụ phí an ninh cho tàu và cảng quốc tế
23Japan Advance Filing Rules ( AFR)Phí khai báo trước
24Less than truckload (LTL)Hàng lẻ không đầy xe tải
25Master Bill of Lading( MBL)Vận đơn chủ
26Open- top container ( OT)Container mở nóc
27Peak Season Surcharge (PSS)Phụ phí mùa cao điểm
28Safe of Life Advance at sea ( SOLAS)Công ước về an toàn sinh mạng của con người trên biển
29Verified Gross Mass weight ( VGM)Phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng
30War Risk Surcharge( WRS)Phụ phí chiến tranh

3. Ví dụ về từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ ‌Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌

Dưới đây là một số ví dụ về từ vựng nhập khẩu trong tiếng anh, bạn hãy tham khảo để hiểu hơn về chủ đề này nhé!

Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
 • They would like to import one of your products

Họ muốn nhập một trong những sản phẩm của bạn

 • It will take about 15 days to deliver them

Phải mất khoảng 15 ngày để giao chúng 

 • You have inventory in our warehouse

Bạn có hàng tồn trong kho của chúng tôi

 • They will dispatch soon if she pays the delivery costs

Họ sẽ gửi sớm nếu cô ấy thanh toán chi phí giao hàng 

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • We need to export some high quality products

Chúng ta cần xuất khẩu một số sản phẩm chất lượng cao

 • We have a certificate of health

Chúng tôi có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

 • What is the minimum order quantity you want to place?

Số lượng đặt hàng tối thiểu bạn muốn đặt là bao nhiêu?

4. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu phổ biến

 • Could you send me the small product brochure and sample for advanced reference?

Dịch nghĩa: Bạn có thể gửi cho tôi cuốn sách nhỏ giới thiệu sản phẩm và sản phẩm mẫu để tham khảo trước không?

 • What mode of payment do they want to use?

Dịch nghĩa: Họ muốn sử dụng phương thức thanh toán nào?

 • Sao Viet’s company is one of the most traditional and prestigious companies in manufacturing cable equipments in Vietnam

Dịch nghĩa: Công ty Sao Việt là một trong những công ty lâu đời và có uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cáp quang tại Việt Nam.

 • Our company have contracts with partners in Asia such as Japan, Thailand, Korea, Malaysia, Singapore….

Dịch nghĩa: Công ty chúng tôi thường hợp tác với các đối tác ở khu vực Châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore…

 • Let’s discuss about delay and result of delay

Dịch nghĩa: Chúng ta hãy thảo luận về thanh toán chậm hay hậu quả của nó.

 • We have been started for six years and have a very good reputation in this field

Dịch nghĩa: Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này được sáu năm và rất có uy tín.

 • Our company is one of the most traditional and prestigious companies in manufacturing cable equipments in Vietnam

Dịch nghĩa: Công ty chúng tôi là một trong những công ty lâu đời và danh tiếng nhất trong việc sản xuất thiết bị cáp tại thị trường Việt Nam.

 • May we introduce ourselves as a manufacturer of leather shoes and gloves?

Dịch nghĩa: Tôi rất hân hạn được giới thiệu với các bạn về công ty chúng tôi – một công ty có truyền thống sản xuất giầy và găng tay da.

 • We have learnt about your company’s products in Vietnam Electric 2013 Exhibition and would like to find out more about these

Dịch nghĩa: Chúng tôi đã được tìm hiểu về sản phẩm của công ty các bạn trong cuộc triển lãm Vietnam Electric  năm 2013 và chúng tôi rất muốn có thể tìm hiểu kỹ thêm nữa

 • Our company has 30 years’ experience of dealing electronic watches and love to get a opportunity to cooperate with your company

Dịch nghĩa: Chúng tôi đã có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đồng hồ điện tử và rất mong có cơ hội hợp tác với công ty ngài.

 • Could you send me the brochure and sample for advanced reference?

Dịch nghĩa: Bạn vui lòng gửi cho tôi mẫu sản phẩm và danh sách giới thiệu để tham khảo trước cuộc họp được không.

 • We have been engaged in producing micro-electronic components for 12 years. We are honor to introduce our new products to you

Dịch nghĩa: Công ty chúng tôi đã bắt đầu sản xuất linh kiện vi điện tử được 12 năm. Chúng tôi rất vui lòng khi được giới thiệu đến quý ngày những sản phẩm mới của chúng tôi.

 • What mode of payment do you want to use?

Dịch nghĩa: Bạn muốn sử dụng phương thức thanh toán nào?

 • We are a big wholesaler of leather products and would like to enter into business relations with you

Dịch nghĩa: Công ty tôi là một đại lý phân phối sỉ các mặt hàng thuộc da và rất hi vọng thiết lập quan hệ hợp tắc với công ty các bạn.

 • We have contracts with partners in Asia such as Japan, Korea, India…

Dịch nghĩa: Chúng tôi nhận được các hợp đồng lớn từ các đối tác tại các nước châu Á nhật bản, hàn quốc, và ấn độ.

5. Mẫu hội thoại từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ ‌Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌

Đoạn hội thoại 1

Marie: How do you do, Mr John? My name is Marie. I am the representative of Y Company. Here is my name card.

Hân hạnh được gặp ông, thưa ông John. Tên tôi là Marie. Tôi là đại diện của công ty Y. Đây là danh thiếp của tôi.

Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
Mẫu hội thoại từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ ‌Nhập‌ ‌khẩu‌

John: Nice to meet you, Miss Marie. What can I do for you?

Hân hạnh được gặp cô, cô Marie. Tôi có thể giúp gì cho cô?

Marie: We deal in leather goods, such as gloves, suitcases and handbags. I am here to see whether we can build up our business.

Chúng tôi kinh doanh các mặt hàng da như găng tay, va-li và túi xách tay. Tôi đến đây để xem liệu chúng ta có thể thiết lập quan hệ kinh doanh hay không?

John: Can you tell me the background of your company?

Xin cô vui lòng cho biết sơ qua về công ty của cô được không?

Marie: Of course. We have three hundred employees who work in 15 production lines in Shenzhen. Our products have enjoyed successful sales wherever they have been introduced.

Dĩ nhiên. Chúng tôi có ba trăm nhân viên làm việc trong 15 dây chuyền sản xuất ở Thẩm Quyến. Các sản phẩm của chúng tôi đều bán rất chạy ở bất cứ nơi nào chúng được đưa ra tiêu thụ.

Đoạn hội thoại 2

John: Do you have any catalogues?

Cô có ca-ta-lô nào không?

Marie: Yes, here they are.

Chúng đây ạ.

John: Thank you. Does this show the full range?

Cảm ơn cô. Cuốn này giới thiệu đầy đủ các mặt hàng phải không?

Marie: No. We have hundreds of items, but these are the lists of the most popular ones.

Thưa ông, không. Chúng tôi có hàng trăm mặt hàng, nhưng đây chỉ là những danh mục các mặt hàng phổ biến nhất.

John: Well, I think I need some time to look at these catalogues. I’ll call you as soon as I have made a decision.

À, tôi nghĩ là tôi cần thời gian để xem các ca-ta-lô này. Tôi sẽ gọi cho cô ngay khi quyết định xong.

Marie: All right. We will look forward to receiving your order.

Vâng. Chúng tôi mong sẽ nhận được đơn đặt hàng của ông.

6. Mẹo học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu nhanh nhất

6.1. Học từ vựng qua thư điện tử khi trao đổi công việc

Hãy thường xuyên gửi email trao đổi công việc với các đồng nghiệp và đối tác mỗi ngày. Với tần suất phải nhận hàng ngìn email, hàng ngàn cụm từ mới giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ thêm từ vựng nhanh nhất. 

Khi đối tác nước ngoài gửi email đến cho bạn, hãy lưu ý các từ vựng, chủ điểm ngữ pháp để từ đó bổ sung thêm nhiều kiến thức tiếng Anh hơn. Phương pháp này hữu dụng khi học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xuất Nhập khẩu. Bởi vì ngành này có đặc trưng riêng và từ vựng cũng khác nhiều so với từ vựng tiếng Anh cơ bản.

6.2. Sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày

Bên cạnh việc học các từ vựng tiếng Anh, bạn hãy áp dụng chúng vào các đoạn hội thoại giao tiếp để ghi nhớ sâu hơn. Thường xuyên nhắc lại các từ vựng sẽ tạo phản xạ giữa từ ngữ và não bộ. Sử dụng từ vựng một cách nhuần nhuyễn sẽ giúp cho bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp trong công việc.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của duhoctms.edu.vn đã giúp các bạn cải thiện một phần từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xuất Nhập khẩu. Chúc các bạn học tập tốt.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.