Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng trong IELTS Speaking

Trong bài thi tiếng Anh, đặc biệt là khi trình bày một bài nói dài, điều quan trọng mà người nói cần quan tâm đó là sắp xếp và liên kết các ý tưởng sao cho mạch lạc nhất. Trong bài viết này, duhoctms.edu.vn sẽ giới thiệu đến bạn một số Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng hiệu quả nhất.

1. Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng

1.1. Xây dựng lối suy nghĩ logic

Điều này có nghĩa, khi các bạn đưa ra bất kỳ ý kiến gì, các bạn nên cố gắng có cách nói logic để có thể thuyết phục người nghe, chứ không phải là nói hết những ý tưởng mà bạn nghĩ.

Nói cách khác, các bạn phải cung cấp đủ bằng chứng để bổ sung cho những ý tưởng đó mà không nói lan man.

Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng
Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng

Để làm được điều này, các bạn cần luyện tập hằng ngày bằng cách “tự tranh luận với chính bản thân mình” mỗi khi đưa ra một ý kiến hay lựa chọn nào đó bạn cần liệt những mặt xấu, mặt tốt, thuận lợi và khó để đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Tóm lại, các bạn cần rèn luyện lối tư duy logic, nêu ý tưởng chung và nêu ra các lập luận bổ sung cho ý tưởng chính.

1.2. Xây dựng lối suy nghĩ đa chiều

Khi các bạn được đặt một câu hỏi, không chỉ nên cố gắng trả lời câu hỏi đó mà hãy hình dung ra “một bức tranh toàn cảnh” để thêm vào những ý tưởng có liên quan.

Ví dụ, khi các bạn được hỏi đâu là nơi đẹp nhất mà bạn từng đến. Ngoài vấn đề chính bạn phải trả lời nơi mà bạn từng đến thì bạn cần chuẩn bị thêm ý phụ để mở rộng và liên kết cho câu trả lời của mình như: đi với ai, đi như thế nào, đi khi nào, có những gì, làm những gì, thích gì, không thích gì, mục đích là gì, … và cố gắng sắp xếp ý phụ phù hợp bổ sung cho ý chính.

-> Để làm được điều này, các bạn luôn luôn ghi nhớ sẵn trong đầu 1 số câu hỏi phụ như cần được đề cập, để khi gặp bất kỳ một vấn đề nào, bạn đều có ít nhất 1 câu hỏi phụ phù hợp đề liên kết ý tưởng.

1.3. Bổ sung kiến thức

Thông thường, khi được ra đặt vấn đề, mọi người thường có xu hướng trả lời theo cảm nhận của bản thân. Điều này không có gì xấu, nhưng nó không thuyết phục và không rõ ràng.

-> Vì vậy, bạn nên tìm hiểu thêm các thông tin về các vấn đề xã hội, khoa học,…bằng cách xem tin tức mỗi, hoặc đọc thêm nghiên cứu khoa học hay thậm chí là trải nghiệm thực tế để có cách nghĩ mang tính khoa học, tâm lý, chính trị, … (đã được nghiên cứu, chứng minh).

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Và khi các bạn đã có ý tưởng rõ ràng rồi, việc trình bày ý tưởng, liên kết những ý tưởng sẽ dễ dàng hơn

2. Các từ được sử dụng để liên kết ý tưởng

2.1. Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng khi muốn thêm thông tin

 • And
 • Also
 • As well as (…)
 • Another (…) is
 • In addition
 • Like, such as (để liệt kê)

2.2. Chỉ thời gian (time phrases)

 • Now
 • At the moment
 • At present
 • Right now
 • These days, nowadays
Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng
Các từ được sử dụng để liên kết ý tưởng
 • In the past
 • Before
 • Then
 • At that time
 • Years ago, when I was younger
 • In the (near) future
 • In later days
 • Later on

2.3. Nguyên nhân, kết quả, cách giải quyết

 • It’s because
 • It was caused by
 • It can lead to
 • As a result
 • …, which results in…
 • I reckon the only answer is to
 • The best way to solve/end/better this situation is
 • I suppose the best way to deal with this problem is

2.4. Đối lập

 • But
 • However
 • Although/ despite
 • While/ whereas
 • On the other hand

2.5. Giải thích, nêu ý kiến

 • I think one important thing/reason/… is
 • I guess one difference is
 • I suppose the main reason/consequence/difference is
 • What I mean is
 • In other words,
 • What I want to say is
 • As I was saying
 • …, which means…

2.6. Dẫn lời đến ý tưởng đã đề cập

 • As I said at the beginning,
 • As I mentioned earlier,
 • As I’ve already said,

2.7. Kết luận

 • In brief
 • To summarise

3. Bài mẫu Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng

3.1. Bài mẫu Part 1

Do you eat much fruit?

Yes, I do. I really love fruit because they are not only healthy but also delicious, especially bananas and watermelon. But I really don’t like sour one like pineapples and mangoes.

Do children play similar games today that they played in the past?

No, I don’t think they do. In the past, children used to play simple games like hide and seek or they gathered around in their neighborhood to play with simple handmade toys. Howeverthese days, kids tend to play computer games and their toys are battery operated.

3.2. Bài mẫu Part 2

Describe an outdoor activity you would like to try for the first time

Well, the outdoor activity I’d love to try is bungee jumping. I have seen a lot of people did this before, even some famous actors and singers in reality show and it looks like a lot of fun; that’s why I want to do it once too.

If I had to choose a place to do it, it must be New Zealand. Although people may think bungee jumping is just an entertaining activity, it’s considered as a sport which was invented by a New Zealander. Also, I heard that New Zealand has some of the best bungee jumps in the world. You know…you can jump off a bridge and fall about 100m before you start your ascent up again. Another choice is off Aukland Sky tower but I guess it would be more dangerous.

Because the sport is quite risky so there are plenty of equipment needed. I think the most important equipment is the belt and the ropes. If they are unqualified, for example, your own life would be risked. As far as I know, most of the equipment would be provided by the bungee jumping company. All I need to do is wear something comfortable like a pair of sneaker and a tracksuit, perhaps.

Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng
Bài mẫu Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng

As I mentioned earlier, it’s a sport that gives you the feeling of heart pumping out of your chest so it’s quite a challenge to overcome. Since it’s both physically and mentally demanding, bungee jumping is a kind of once-in-a-lifetime experience…something to brag about with friends.

3.3. Bài mẫu Part 3

What are the differences in the topics that people talk about these days and the topics they talked about in the past?

Well I think they are like chalk and cheese. I feel the most fundamental one would be technology; whereas people in the past used to talk about politics more. In additionnowadays, the young like to discuss a lot about their interactions on social network sites. Whileon the other hand, elderly people used to prefer having a conversation about their face-to-face interactions with their friends.

4. Một số câu hỏi luyện tập về chủ đề Linking ideas

4.1. Part 1

 • What sorts of clothes do you like to wear?
 • How do you spend your free time?
 • Are there any color you don’t like?
 • What do you like to do for holidays?
 • Would you like to learn a new language in the future?

4.2. Part 2

 • Describe an old person you admire
 • Describe a city you would like to travel to
 • Describe a book you have read that you think is interesting
 • Describe a practical skill you have

4.3. Part 3

 • What types of people are famous in your country?
 • What changes have occurred in the buildings in your country?
 • Do you think that people will have more free time in the future?
 • How does public transport benefit society?
 • What issues are caused by a lack of physical exercise?
 • Why do so many people move from the countryside to cities?

Trên đây là toàn bộ những kiến thức về Linking ideas – Cách liên kết ý tưởng trong bài thi IELTS Speaking mà các bạn cần nắm. Hãy ôn luyện mỗi ngày và áp dụng một cách hiệu quả vào bài thi của mình nhé. Duhoctms.edu.vn chúc các bạn học tập tốt.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.