Cấu trúc Because và Because of trong tiếng Anh

Cấu trúc Because và Because of là 2 dạng cấu trúc câu cơ bản, được sử dụng để diễn đạt nguyên nhân, lý do dẫn đến một sự việc nào đó. Nhưng khi sử dụng cấu trúc trên, các bạn đã nắm rõ công thức, cách dùng đúng chưa? Hãy cùng đọc qua bài viết dưới đây của duhoctms.edu.vn để tìm hiểu về tất tần tật những kiến thức về because because of nhé!

1. Cấu trúc Because trong tiếng Anh

Because mang ý nghĩa là bởi vì. Because + 1 mệnh đề có nghĩa là bởi vì điều gì đó đã xảy ra, hay bởi vì một ai đó đã làm gì. Sau because là một mệnh đề có chủ ngữ động từ đầy đủ. Các bạn cần đặc biệt chú ý đến điều này nhé. 

Cấu trúc Because và Because of
Cấu trúc Because trong tiếng Anh

Công thức thành lập câu because như sau: 

Because  + S + V + O, S + V + O hoặc  S + V + O, because S + V + O 

Ví dụ minh hoạ: 

 • We stay at our house because it is raining. (Chúng tôi ở trong nhà vì trời đang mưa.) 
 • We choose that option because it will help us to save marketing cost the most. (Chúng tôi chọn phương án đó vì nó sẽ chúng chúng tôi tiết kiệm chi phí marketing nhất.) 
 • I like this one cause it is in green, that’s my favorite color. (Tôi thích cái này vì nó màu xanh lá, đó là màu yêu thích của tôi.) 

2. Cấu trúc because of trong tiếng Anh

Because of có nghĩa là bởi vì điều gì đó. Ví dụ như là “bởi vì cơn mưa”, “bởi vì việc tắt đường”, “bởi vì việc đi muộn của tôi”….

Nhìn từ những ví dụ trên thì các bạn cũng có thể đoán được là phía sau because of là các danh từ, đại từ hoặc là các cụm danh động từ đúng không nào? Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất của cấu trúc Because và Because of

Cách sử dụng cấu trúc because of không hề khó, các bạn chỉ cần nắm vững cấu trúc bên dưới để thành lập câu với because of nhé.

Because of + noun/ pronoun/ noun phrase

Ví dụ minh hoạ: 

 • Because of the rain, we stay at our house. (Vì cơn mưa mà chúng tôi ở nhà.)  
 • I decided to stay because of you. (Anh đã quyết định ở lại vì em đó.)
 • We were late because of the heavy traffic jam. (Chúng tôi đã đến muộn vì tắc đường.)
 • She broke up with Jimmy because of his jealousy. (Cô ấy đã chia tay Jimmy vì tính ghen tuông của anh ấy.)  

Khi bạn sử dụng thành thạo cấu trúc because of rồi thì có thể bạn sẽ còn “nghiện” cấu trúc này, bởi đặc điểm của nó là rút ngắn được câu.

Trong những trường hợp trang trọng hơn thì người bản ngữ sẽ ưu tiên sử dụng because of vì cấu trúc này “che giấu” được chủ thể thực hiện hành động, chỉ nêu cần nêu ra sự việc, giảm đi tính cá nhân, tính công kích.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

3. Chuyển câu từ because sang because of và ngược lại

Khi chuyển từ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh because sang because of, chúng ta phải biến mệnh đề phía sau thành một danh từ, một cụm danh từ hay danh động từ bỏ thay thế.

Lưu ý rằng nếu sau Because sẽ có “to be” hoặc “here, there” thì bạn hãy bỏ nó đi, sau đó tiếp tục xét 6 trường hợp bên dưới:  

 • Hai chủ ngữ ở 2 mệnh đề giống nhau – Hai chủ ngữ giống nhau: bỏ chủ ngữ ở cấu trúc because, thêm “ing” vào động từ.

Ví dụ minh hoạ:

I failed the exam because I slept over. 

=> I failed the exam because of sleeping over. 

Cấu trúc Because và Because of
Chuyển câu từ because sang because of và ngược lại
 • Tân ngữ trong mệnh đề chứa because là một danh từ 

Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần bỏ đi chủ ngữ và sử dụng danh từ.

Ví dụ minh hoạ:

Because there was a heavy traffic jam, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

 • Tân ngữ có tính từ đứng trước danh từ

Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần đưa tính từ lên trước danh từ, các bạn cần bỏ đi các phần không cần thiết.

Ví dụ minh hoạ:

Because the traffic jam was heavy, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

 • Một tính từ

Trong trường hợp này, các bạn tiến hành đổi tính từ thành danh từ. 

Ví dụ minh hoạ:

Because it is raining, I stayed at my house. 

=> Because of the rain, I stayed at my house. 

 • Cách chuyển về dạng sở hữu: dùng danh từ dạng sở hữu.

Ví dụ minh hoạ:

Because I was lazy, I failed the exam.

=> Because of my laziness,  I failed the exam.

 • Sử dụng “the fact that” 

Quy tắc chung cho đa số trường hợp: sử dụng cụm “the fact that ” ngay đặt trước mệnh đề muốn chuyển. Cách làm này chỉ sử dụng khi các bạn không thể chuyển đổi được bằng các cách trên và đúng cho đa số các trường hợp.

Ví dụ minh hoạ:

Because Kim is short, she cannot reach the clock on the wall. 

=> Because of the fact that Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.

4. Cách phân biệt cấu trúc Because và Because of

Cách 1: Nếu chủ ngữ của cả 2 vế câu giống nhau, các bạn hãy bỏ đi chủ ngữ ở vế Because, và biến động từ theo sau đó trở thành động từ V-ing

Ví dụ: Because Mary is a good student, she is first in her class

=> Because of being a good student, she is first in her class

Cách 2: Nếu trong câu có danh từ/ cụm danh từ ở vế “Because of” 

Nếu đã kiểm tra xong theo cách 1, trong câu chỉ còn lại danh từ/cụm danh từ ở vế “Because of..” thì các bạn giữ lại danh từ/ cụm danh từ đó

Ví dụ: Because There was the heavy rain, everyone stayed at home.

=> Because of the heavy rain, everyone stayed at home.

Ở trường hợp này, các bạn sẽ không sử dụng vế “Because of being the heavy rain” mà dùng “ Because of the heavy rain”

Cách 3: Sau Because có danh từ hoặc tính từ

Trường hợp sau vế Because là có cả danh từ, lẫn tính từ thì các bạn chỉ cần đặt tính từ vào trước danh từ để tạo thành một cụm danh từ hoàn chỉnh.

Ví dụ: Because the heavy was rain, we couldn’t go jogging

=> Because the heavy rain, we couldn’t go jogging

Cách 4: Nếu sau Because không có danh từ

Trường hợp nếu sau vế của Because không có danh từ, các bạn sẽ phải đổi tính từ hoặc trạng từ thành danh từ và dùng tính từ sỡ hữu.

Ví dụ: Because he acted very badly, she does not like him

=>  Because of his bad action, she does not like him

5. Các bài tập ứng dụng cấu trúc Because và Because of

Bài tập

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống: Because, Because of

1. We stopped playing basketball ……. the rain

2. It was all …….. her that we got into trouble

3. They had to hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. the traffic

5. They didn’t arrive until six o’clock …….. the traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. she had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. his illness

Cấu trúc Because và Because of
Các bài tập ứng dụng cấu trúc Because và Because of

8. The restaurant closed lockdown …….. the recession

9. He found working in London very difficult ……… the language problem

10. He is very difficult to understand ……… his accent

Bài tập 2: Viết lại câu với cấu trúc Because of

 1. Because it is raining, we stopped the match
 2. Because Mar was ill, he is absent today
 3. Not having enough money, I did nnot buy the computer
 4. Because He was too tired, He will have a long trip
 5. Because Lan passed the exam, her parent very proud of her
 6. The house is dirty so He can not feel comfortable
 7. She is a beautiful girl so her husband very loves her
 8. As He has behaved badly, he must be punished
 9. This problem is difficult so Charlie can not understand
 10. She got a mark of 9 in the literature exam so she is very happy today

Bài tập 3: Chọn từ đúng nhất

1. I miss Mymy so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so hot, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important class _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandmother retired in 2009___________ her health was ill. (because/because of)

5. Markt had to stay in hospital ___________ his broken arm. (because/because of)

Bài tập 4: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. Viet can’t drive because of his blindness.

2. Salim didn’t go to work yesterday because she was sick.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t do the exam because it was very difficult.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

Đáp án

Bài tập 1

1. We stopped playing basketball because of the rain

2. It was all because of his that we got into trouble

3. They had to hurry indoors because it was raining

4. I’m late because of the traffic

5. We didn’t arrive until six o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in Japan very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult to understand because of his accent

Bài tập 2

 1. Because of the rain, we stopped the match
 2. Because of his illness, Mar is absent today
 3. Because He don not have enough money, I didn not buy the computer
 4. Because of his tiredness, He will have a long trip
 5. Because her exam passed, her parent very proud of her
 6. Because the house is dirt, He can’t feel comfortable
 7. Because of her beauty, her husband very loves her
 8. Because of his bad behavior, he must be punished.
 9. Because the problem is difficult, Charlie can’t understand
 10. Because of the literature exam 9 mark, She is very happy today

Bài tập 3

1. đáp án là because vì sau đó là 1 mệnh đề có đầy đủ S + V

2. đáp án là Because vì đi sau theo đó là 1 mệnh đề S + V

3. đáp án là because of 

4. đáp án là because

5. đáp án là because of vì sau theo đó là 1 cụm danh từ

Bài tập 4

1. Viet can’t drive because he is blind.

2. Salim didn’t go to work yesterday because of her sickness.

3. Because of my hard – working, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t do the exam because of difficulty.

5. They arrived so late because the traffic was bad.

Bài viết trên là toàn bộ cách dùng và chuyển đổi cũng như bài tập thực hành về Cấu trúc Because và Because of. Mong rằng các bạn sẽ hiểu rõ hơn và phân biệt được cách chuyển đổi được các câu trong mệnh đề chỉ nguyên nhân because, because of. Duhoctms.edu.vn chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt nhé!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.