Cấu trúc câu đề nghị trong tiếng Anh

Trong quá trình giao tiếp, có rất nhiều tình huống chúng ta cần phải đưa ra lời đề nghị. Một lời đề nghị không chỉ thể hiện tính cách, kỹ năng của bạn mà còn đóng vai trò quyết định đến việc người đối diện có chấp nhận lời đề nghị đó không. Trong bài viết này, duhoctms.edu.vn sẽ chia sẻ đến bạn kiến thức về cấu trúc câu đề nghị trong tiếng Anh.

1. Câu đề nghị trong tiếng Anh là gì?

Câu đề nghị là mẫu câu được sử dụng để diễn tả mong muốn của người nói đối với người nghe. Bên cạnh đó, câu đề nghị còn được sử dụng để nêu lên ý tưởng hay đề xuất ý kiến của người nói đối với những người xung quanh

Câu đề nghị là mẫu câu được sử dụng nhiều trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày.

cấu trúc câu đề nghị
Câu đề nghị trong tiếng Anh là gì?

Ví dụ minh hoạ:

 • Let’s play basketball! 

(Hãy chơi bóng rổ nào!)

 • How about eating a super big hamburger? 

(Vậy ăn một chiếc bánh hamburger siêu to được không?)

2. Các cấu trúc câu đề nghị thường gặp

Nếu các bạn đang gặp khó khăn hay không biết đề nghị ai đó lịch sự thì không nên bỏ qua các mẫu câu đề nghị bên dưới nhé!

2.1. Câu đề nghị với Let’s

Ta có thể sử dụng cấu trúc câu đề nghị bắt đầu bằng “Let’s” (Let us) nhằm đề nghị ai đó cùng làm một việc với mình.

Câu đề nghị với Let’s thường sử dụng khi các bạn muốn đề nghị với bạn bè, người thân hoặc trong tình huống giao tiếp không trang trọng.

Let’s + bare infinitive

Ví dụ minh hoạ:

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Let’s go to the concert.

(Chúng ta hãy đi đến buổi hòa nhạc đi.)

 • Let’s go home. It’s going to rain.

(Chúng ta hãy về nhà thôi. Trời sắp mưa rồi đấy.)

2.2. Câu đề nghị với What about/How about

Bạn có thể sử dụng cấu trúc câu đề nghị với câu hỏi what about và How about để đưa ra một lời gợi ý:

What about + V-ing/Noun/ Noun phrase …?
How about + V-ing/Noun/ Noun phrase…?

Ví dụ minh hoạ:

 • What about drinking a cappuccino?

(Uống một ly cappuccino nhé?)

 • How about shopping tonight?

(Tối nay đi mua sắm nhé?)

2.3. Câu đề nghị với Why not/Why don’t

Cấu trúc câu đề nghị với Why not…? và Why don’t sử dụng để đề nghị hay gợi ý người đối diện làm điều gì một cách lịch sự. 

cấu trúc câu đề nghị
Câu đề nghị với Why not/Why don’t

Cách dùng:

 • Why not được sử dụng để đưa ra 1 lời gợi ý chung chung.
 • Why don’t được sử dụng cho 1 lời/câu đề nghị cụ thể.
Why not + V …?
Why don’t we/you + V …?

Ví dụ minh hoạ:

 • Why not call her first?

(Tại sao không gọi cho cô ấy trước?)

 • Why don’t we go camping on the weekends?

(Tại sao chúng ta không đi cắm trại vào cuối tuần?)

2.4. Câu đề nghị với Do you mind/Would you mind

Cấu trúc câu đề nghị với Do you mind/ Would you mind sử dụng với ý nghĩa muốn xin phép ai đó làm gì.

Dùng cấu trúc dạng V-ing

Do you mind + V-ing…?
Would you mind + V-ing…?

Ví dụ minh hoạ:

 • Do you mind helping me open the window?

(Bạn có phiền giúp tôi mở cửa sổ không?)

 • Would you mind helping me take a pencil in the drawer on the left?

(Bạn có phiền giúp tôi lấy một cây bút chì trong ngăn kéo bên trái không?)

Dùng cấu trúc dạng if

Để hỏi xin phép một cách lịch sự trong tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng cấu trúc dạng if, cụ thể:

Do you mind + if + Mệnh đề (thì tại đơn: S + V-s/-es + O)… ?
Would you mind + if + Mệnh đề (thì quá khứ: S + V2/-ed+ O)… ?

Ví dụ minh hoạ:

 • Do you mind if I answer the phone in here?  

(Bạn có phiền không nếu tôi trả lời điện thoại ở đây?)

 • Would you mind if I used your laptop? 

(Bạn có phiền không nếu tôi sử dụng máy tính xách tay của bạn?)

2.5. Câu đề nghị với Shall we

Shall we + V ………?

Ví dụ minh hoạ:

 • Shall we have some dinner?

(Chúng ta ăn tối nhé?)

 • Shall we go for a walk together?

(Chúng ta đi dạo cùng nhau nhé?)

2.6. Câu đề nghị với CAN/ COULD…, PLEASE?

Mẫu câu đề nghị này được sử dụng trong trường hợp đề nghị ai đó làm gì cho mình.

Can/ Could + S + V-infinitive …, please?

Ví dụ minh hoạ:

 • Could you talk to me for a few minutes, please?

(Bạn có thể nói chuyện với tôi vài phút được không?)

 • Can you turn off the radio, please?

(Làm ơn tắt radio giúp tôi, được không?)

3. Bài tập ứng dụng cấu trúc câu đề nghị tiếng Anh

Bài tập

Bài tập 1: Viết lại câu đề nghị với nghĩa tương tự, dùng từ gợi ý

 1. Let’s go to school this weekend.

=> What about

 1. Let’s have a meeting on Monday.

=> Shall

cấu trúc câu đề nghị
Bài tập ứng dụng cấu trúc câu đề nghị tiếng Anh
 1. How about going to play table tennis with us?

=> Why

 1. Would you like to go to the movies tomorrow?

=> Let’s

 1. Shall we get up early to enjoy sunrise on the beach?

=> How about

 1. Why don’t we go out to have dinner?

=> How about

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. Why don’t we…….out to eat dinner tonight?                        

A. goB. to goC. going

2. I want to buy a dress for party. What about…….shopping?

A. to go B. going C. go

3. I’ve bought a new pair of sneakers. Let’s………soccer.

A. playing B. to playC. play

4. There is a new movie. …….to see with me?

A. Shall you B. Would you like C.Why don’t you

5. What should we do On Saturday? …….we have a picnic?

A. Shall B. How about C. Let’s

6. Rose………dancing together at the wedding.

A. suggest B. would suggest C. suggests

7. Hello Tom. We’re going to the circus. Why………you come together?

A. do B. don’t C. not

8. Maybe you’ve got a flu. ……….have a check?

A. Why don’t you B. Would you like C. Shall you

9. It’s going to rain. I suggest………a taxi.

A. take B. to take C. taking

10. Good morning, Madam. ……..I help you?

A. Can B. Would you like C. Let’s

Đáp án

Đáp án bài 1

 1. What about going to school this weekend?
 2. Shall we have a meeting on Monday?
 3. Why don’t you go to play table tennis with us?
 4. Let’s go to the movies tomorrow.
 5. How about getting up early to enjoy sunrise on the beach?
 6. How about going out to have dinner.

Đáp án bài tập 2

 1. A
 2. B
 3. C
 4. B
 5. A
 6. C
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A

Bài viết phía trên, duhoctms.edu.vn đã tổng hợp đầy đủ cho bạn những kiến thức cần thiết về cấu trúc câu đề nghị tiếng Anh. Hi vọng bài viết sẽ mang lại những thông tin bổ ích cho bạn. Chúc các bạn học tập tốt tiếng Anh.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.