Phân biệt cách dùng Kind of và sort of tiếng Anh

Nếu các bạn là một người học tiếng Anh đúng cách, chắc chắn đã phải loay hoay, bối rối đôi lần khi dùng kind of và sort of trong tiếng Anh. Bởi vì trên thực tế, các từ này gặp rất nhiều trong văn nói, về mặt ngữ nghĩa chúng lại thường được thay thế cho nhau. Hiểu được vấn đề đó, duhoctms.edu.vn hôm nay sẽ gửi đến các bạn bài viết chi tiết về các đơn vị kiến thức, cùng tìm hiểu nhé!

1. Sort of là gì?

Sort of chỉ một nhóm có cùng một đặc điểm tính chất với nhau. Do sự thuận tiện hiểu theo nghĩa, nên chúng ta được ưu tiên dùng nhiều trong văn nói.

Kind of và sort of
Sort of tiếng Anh

Ví dụ minh họa:

 • We both like the same sort of music = Chúng tôi cùng thích một dòng nhạc
 • We both like the same sort of book. = Chúng tôi cùng yêu thích một quyển sách

2. Kind of là gì?

Kind of sử dụng để chỉ một nhóm sự vật, hiện tượng có tương đồng với nhau.

Ví dụ minh họa:

 • Vehicles use two kind of fuel – petrol and diesel = Phương tiện giao thông dùng 2 loại nhiên liệu là xăng và dầu.
 • What kind of lipstick does your girlfriend like? = Bạn gái của anh thích loại son nào vậy?

3. Cách sử dụng Kind of và Sort of

3.1. Nghĩa Kind of, Soft of

Kind, Soft trong tiếng Anh là các tính từ chỉ tình cảm, phẩm chất (Feeling or Qualities) đi kèm với giới từ Of.

Kind of: phần nào
Soft of: phần nào

Chức năng của Kind of, Soft of trong tiếng Anh:

 • Kind of thường sử dụng cho những vật nói chung và lớn, có tính chất giống nhau hoặc có tính xác định.
 • Soft of thường sử dụng để nói về các đặc tính chung của người hoặc vật nào đó.

3.2. Cách dùng của Kind of, Soft of

a. Cấu trúc Kind of, Soft of với nghĩa là một ít, một chút (a little)

S + Tobe + Kind of/ Soft of + Adj…

Ví dụ minh họa:

 • She is kind of tired, so she won’t go out. (Cô ấy có một chút mỏi mệt, do vậy cô sẽ không ra ngoài).
 • Peter said that this film is soft of boring. (Peter nói rằng bộ phim này có chút nhàm chán).
 • He is kind of jealous that they have become such good friends. (Anh ấy có chút ghen tị rằng họ đã trở thành các người bạn tốt).
Kind of và sort of
Cách sử dụng Kind of và Sort of

b. Cấu trúc Kind of, Soft of với tức là một mẫu, một kiểu (a type)

S + Tobe + Kind of/ Soft of + Noun Phrase (Adj + Noun)…

Ví dụ minh họa:

 • Viet Anh is kind of a hard student. (Việt Anh là một kiểu học sinh chăm chỉ).
 • Chung Cake is soft of a tradional cake. (Bánh Chưng là một chiếc bánh truyền thống).

c. Cấu trúc Kind of, Soft of đi với động từ thêm “ing”

S + Tobe + Kind of/ Soft of + Ving…

➔ Cấu trúc Kind of, Soft of dùng khi người nói/ người viết muốn giảng giải một việc gì đó đang thực hiện một cách gián tiếp.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ minh họa: I had a soft of/ kind of feeling he wouldn’t come. (Tôi có cảm giác là anh ta sẽ không đến).

d. Cấu trúc Kind of/ Soft of đi kèm với động từ có “to”

S + Tobe + Kind of/ Soft of + someone/ to Vinf something…

➔ Cấu trúc Kind of/ Soft of dùng để diễn tả người náo đó thật tốt bụng, tử tế về điều gì đó. Đây là một lời khen mang tính chất lịch sự hay một lời chê về một vấn đề nào đó.

Ví dụ minh họa:

 • Thank you very much. It was very kind of you to help me. (Cảm ơn rất nhiều. Bạn thật tốt bụng vì đã giúp đỡ tôi).
 • I am soft of disgusted with flattery. (Tôi cảm thấy thật kinh tởm với sự nịnh hót của anh ta).

e. Cấu trúc Kind of/ Soft of dưới nghi vấn với What

What Kind of/ Soft of + Noun…?

➔ Cấu trúc Kind of/ Soft of dưới dạng nghi vấn với What thể hiện cách hỏi về sở thích của một ai đó.

Ví dụ minh họa: What kind of/ soft of food do you like? (Bạn thích chiếc đồ ăn nào nhất?)

4. Phân biệt kind of và sort of trong tiếng Anh

 • “Kind of” sử dụng để chỉ một nhóm có tính chất tương tự nhau hay chỉ một loại xác định.

Ví dụ minh họa: Today’s vehicles use two kind of fuel – petrol and diesel.

 • “Sort of” chỉ một nhóm có cùng tính chất với nhau.

Ví dụ: We both like the same sort of music.

Xem thêm: Các tháng trong tiếng Anh

4.1. Kind of, sort of, type of thường có “this”, “that” đứng trước và danh từ số ít theo sau

Ví dụ minh họa:

 • His teacher does not tolerate this kind of mistake. (Giáo viên của anh ấy không dung thứ được cho loại lỗi lầm này)
 • She is the sort of woman who always gets what she wants. (Cô ấy là kiểu phụ nữ luôn đạt được điều cô ấy muốn)
 • What type of car do you drive? (Bạn đang lái xe loại gì vậy?)
Kind of và sort of
Kind of và sort of

4.2. Kinds of, sorts of, types of đi cùng với “these” hoặc “those”

Ví dụ minh họa:

 • My teacher does not tolerate these kinds of mistakes. (Giáo viên của tôi không dung thứ cho các loại lỗi lầm này)
 • I hate those sorts of people who only care about money. (Tôi ghét những loại người chỉ quan tâm tới tiền bạc)
 • These types of cars are expensive to run. (= Cars of these types are expensive to run.)

4.3. Trong văn nói, kind of và sort of còn được sử dụng để làm dịu, làm cho câu bớt gay gắt

Ví dụ minh họa:

 • She is kind of strange.
 • This music is kind of boring.
 • I sort of think we should start going home.

Các cách diễn đạt gián tiếp thường được xem là dịu dàng và lịch sự hơn. Kind of và sort of nằm trong các trường hợp này, người ta dùng kind of rộng rãi trong văn nói.

Như các bạn đã biết, trong ngữ pháp tiếng Anh có một sự khác biệt giữa văn viết (formal English) và văn nói (informal English). Cũng giống như quần áo, các bạn cần phải dùng cho đúng chỗ, bạn không mặc bộ đồ vía của bạn xuất hiện mọi chỗ. Tiếng Anh ngoài đời cũng vậy, không phải lúc nào họ cũng nói giống y như kiểu bạn học (formal English), trừ khi họ viết.

Có lẽ, các bạn thắc mắc bởi vì từ loại và chức năng của kind of và sort of trong các câu có những nhóm chữ này. Khi kind of, sort of dùng kiểu bình thường, nó là noun phrase.

Ví dụ minh họa:

 • What sorts of shoes do you need?
 • I don’t have that kind of money.

4.4. Sử dụng informal để làm dịu câu, nói kiểu tránh đối đầu, chức năng là adverb và nó có thể đứng trước bất cứ chữ nào hoặc đứng cuối câu

Ví dụ minh họa:

 • It’s kind of strange to see him again.
 • It’s cold in here, kind of.
 • I sort of like him, but I don’t know why.
 • It’s silly, sort of, but I like a copy of that article

5. Bài tập thực hành về cấu trúc what kind of, what sort of, what type of 

Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án A, B, C và D

1. What is _____ name ______ her daughter?

A. the/of             B. the/with             C. a/by             D. a/with

2. What do his brothers _____?

A. done              B. does                  C. did               D. do

3. What kind of TV show _____ this?

A. are                 B. is                       C. do                D. done

4. What is your _____ of blood?

A. sort                B. type                   C. kind             D. types

5. Look at that girl. She’s _____ weird, don’t you think?

A. kind of            B. sort of               C. type of         D. kinds of

Kind of và sort of
Bài tập thực hành về cấu trúc what kind of, what sort of, what type of

Bài 2: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

 1. I like comics very much. 

=> What ____________________________?

 1. She loves going shopping.

=> _________________________________?

 1. He wants to a teacher in the future.

=> _________________________________?

 1. My brother runs as fast as an eagle.

=> _________________________________?

 1. They were scared because it was dark.

=> _________________________________?

 1. We will go on a trip to Ha Long Bay.

=> _________________________________?

 1. I started working at this restaurant in June.

=> _________________________________?

 1. You can leave early if you have done the work.

=> Can _____________________________?

 1. You should not go to school late

=> _________________________________?

 1. It’s May 23rd 2020.

=> What ____________________________ ?

Đáp án

Bài tập 1

 1. A
 2. D
 3. B
 4. B
 5. A

Bài tập 2

 1. What kind of/type of/sort of book do you like?
 2. What does she love (to do)?
 3. Who wants to be a teacher in the future?
 4. How does your brother run?
 5. Why were they scared?
 6. Where will you go on a trip?
 7. When did you start working at this restaurant?
 8. Can I leave early if I have done the work?
 9. Should I go to school late?
 10. What day is it?

Trên đây là phần kiến thức về các cấu trúc và ví dụ để các bạn có thể hiểu cấu trúc what kind of và soft of trong tiếng Anh. Duhoctms.edu.vn mong rằng bài viết này sẽ hỗ trợ các bạn hiểu thêm về cấu trúc what kind of, type of và sort of. Việc học những cấu trúc ngữ pháp là để kết nối các từ vựng thành một câu có nghĩa. Chính vì vậy, các bạn hãy chú trọng cả việc học từ vựng và học ngữ pháp nhé. Chúc các bạn học tốt.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.