Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng hay nhất

Đọc danh ngôn, hay những câu nói hay, là một trong những cách để tự cổ vũ, tiếp thêm năng lượng tích cực cho bản thân. Đồng thời đây còn là cách giải tỏa áp lực cuộc sống. Từ xa xưa, sức mạnh của ngôn từ luôn được xem là một trong những nguồn năng lượng to lớn, dẫn lối ý tưởng, và thổi bùng sự sáng tạo. Bên dưới là những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng hay mà duhoctms.edu.vn đã tổng hợp được.

1. Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng mỗi ngày hay nhất

Bên dưới là những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng hay nhất mà các bạn có thể tham khảo để tiếp thêm năng lượng cho bản thân.

 • “Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.” ― Narcotics Anonymous.

Dịch nghĩa: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

 • “It does not do to dwell on dreams and forget to live.” ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Dịch nghĩa: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

những câu nói tiếng anh truyền cảm hứng
Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng mỗi ngày hay nhất
 • “Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” ― Mark Twain

Dịch nghĩa: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

 • “Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” ― Dr. Seuss

Dịch nghĩa: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

 • “You only live once, but if you do it right, once is enough.” ― Mae West

Dịch nghĩa: Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

 • “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” ― Oscar Wilde

Dịch nghĩa: Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

 • “Life is not fair – get used to it!” 

Dịch nghĩa: Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng.

 • “Life is a story. Make yours the best seller.” 

Dịch nghĩa: Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • “Life is really simple, but we insist on making it complicated.” 

Dịch nghĩa: Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.

 • “You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.” – Jack Ma

Dịch nghĩa: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

2. Những câu nói truyền cảm hứng tiếng Anh

Dưới đây là những câu nói truyền cảm hứng ngắn gọn nhưng ẩm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc.

 • “The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” — Khuyết danh

Dịch nghĩa: Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

 • “Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods.” — C.S. Lewis

Dịch nghĩa: Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

 • “A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it.” — Sador, Children of Húrin

Dịch nghĩa: Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến gặp nó mà thôi.

 • “No one can make you feel inferior without your consent.” — Eleanor Roosevelt

Dịch nghĩa: Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự bằng lòng của bạn.

những câu nói tiếng anh truyền cảm hứng
Những câu nói truyền cảm hứng tiếng Anh
 • “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” — Ngạn ngữ châu Phi

Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

 • “Defeat is simply a signal to press onward.” — Helen Keller

Dịch nghĩa: Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

 • “Those who don’t believe in magic will never find it.” — Roald Dahl

Dịch nghĩa: Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

 • “There is no elevator to success — you have to take the stairs.” — Khuyết danh

Dịch nghĩa: Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

 • “Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things.” —George Carlin

Dịch nghĩa: Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

3. Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh sẽ thay đổi bạn

 • “Not how long, but how well you have lived is the main thing.” — Seneca

Dịch nghĩa: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

 • “I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to.” — Bob Marley

Dịch nghĩa: Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

 • “I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself.” — Albert Einstein

Dịch nghĩa: Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.

 • “Life is short, smile while you still have teeth.” 

Dịch nghĩa: Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

4. Những câu nói truyền cảm hứng cho ngày mới

 • “We become what we think about.” – Earl Nightingale

Dịch nghĩa: Chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ về.

Lời nhắc nhở rằng suy nghĩ tích cực giúp các bạn định hình tư duy và thay đổi cuộc sống của bản thân, tác giả của cuốn sách “Essence of Success” đã nói.

những câu nói tiếng anh truyền cảm hứng
Những câu nói truyền cảm hứng cho ngày mới
 • “People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.” – Rob Siltanen

Dịch nghĩa: Những người đủ điên rồ để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới, là những người làm được điều đó.

Rob là nhà tiếp thị sáng tạo hàng đầu. Ông là người chịu trách nhiệm về một số chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng và hiệu quả nhất trong vòng 30 năm qua.

 • “Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other.” – Brian Tracy

Dịch nghĩa: Lạc quan là một phẩm chất gắn liền với thành công và hạnh phúc hơn bất kỳ phẩm chất nào khác.

Đây là một trong những câu nói truyền cảm hứng về thành công hay. Hãy để sự tích cực và lạc quan truyền cảm hứng và dẫn lối các bạn đến thành công. Đó là cách yêu thích của tôi để có thể đạt được thành công.

 • “Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” – Dalai Lama

Dịch nghĩa: Hạnh phúc không phải là thứ được làm sẵn. Nó đến từ hành động của chính bạn.

Một người có tầm nhìn xa trong chúng ta, Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn có điều gì đó đầy cảm hứng để chia sẻ.

 • “All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.” – Walt Disney

Dịch nghĩa: Tất cả những giấc mơ của chúng ta đều có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng.

Câu nói đầy cảm hứng này đến từ người đàn ông đã tạo ra nơi hạnh phúc nhất trên trái đất – và một đế chế trị giá hàng tỷ đô la.

 • “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill

Dịch nghĩa: Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: đó là sự can đảm để tiếp tục điều đó

Khi nói đến những câu nói đầy cảm hứng và khích lệ của những người thành công , những lời nói khôn ngoan của Winston Churchill luôn nằm trong danh sách của tôi.

 • “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt

Dịch nghĩa: Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đã đi được nửa chặng đường.

Từ người trẻ tuổi nhất trở thành tổng thống Mỹ, Teddy thực sự sống theo những gì mình nói.

 • “I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.” – Jimmy Dean

Dịch nghĩa: Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cánh buồm của mình để luôn đến đích.

Ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ trở thành doanh nhân kinh doanh đồ ăn sáng, người đàn ông này biết một hoặc hai điều về việc điều chỉnh cánh buồm của mình theo một hướng đi mới.

 • “Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.” – Brian Tracy

Dịch nghĩa: Hãy ra khỏi vùng an toàn của bạn. Bạn chỉ có thể phát triển nếu bạn sẵn sàng cảm thấy lúng túng và không thoải mái khi thử một điều gì đó mới.

Cuộc sống chỉ thay đổi khi bạn quyết định thay đổi. Nó có thể không thoải mái hoặc dễ dàng, nhưng nó chắc chắn là xứng đáng.

 • “It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.” – William James

Dịch nghĩa: Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một nhiệm vụ khó khăn, hơn bất cứ điều gì khác, sẽ ảnh hưởng đến kết quả thành công của nó.

Nhà triết học và tâm lý học người Mỹ William James là nhà giáo dục đầu tiên cung cấp khóa học tâm lý học ở Hoa Kỳ. Anh biết rằng đó chính là sự khởi đầu của một nhiệm vụ khó khăn cuối cùng dẫn đến một kết quả thành công.

 • “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” – C.S. Lewis

Dịch nghĩa: Bạn không bao giờ quá già để đặt ra mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới.

Học giả và tác giả nổi tiếng người Anh CS Lewis bắt đầu viết bộ truyện “Biên niên sử Narnia” khi ông 51 tuổi.

những câu nói tiếng anh truyền cảm hứng
You are never too old to set another goal or to dream a new dream
 • “We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us.” – Joseph Campbell

Dịch nghĩa: Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ cuộc sống mà chúng ta đã lên kế hoạch để có được cuộc sống đang chờ đợi chúng ta.

Câu nói này đến từ Joseph Campbell, một giáo sư Văn học người Mỹ. Tác phẩm văn học của ông bao gồm nhiều khía cạnh của trải nghiệm con người.

 • “Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear.” – George Addair

Dịch nghĩa: Mọi thứ bạn từng muốn đều ở phía bên kia của nỗi sợ hãi.

Sự sợ hãi có sức mạnh. Nó thường mang mặt tiền bảo vệ, giúp chúng ta không làm những việc có thể gây hại cho chúng ta. Nhưng đôi khi, tác hại thực sự đến từ hành động mà nỗi sợ hãi gây ra. 

 • “You get what you give.” – Jennifer Lopez

Dịch nghĩa: Bạn nhận được những gì bạn cho.

Nữ diễn viên, ca sĩ và vũ công nổi tiếng Jennifer Lopez đã cống hiến hết mình, và hãy nhìn xem cô ấy đã vươn lên bao xa!

 • “Your life only gets better when you get better.” – Brian Tracy

Dịch nghĩa: Cuộc sống của bạn chỉ trở nên tốt đẹp hơn khi bạn trở nên tốt hơn.

Bạn chỉ trải nghiệm sự thay đổi bên ngoài khi bạn thay đổi bên trong. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và xem mọi thứ xung quanh bạn bắt đầu thay đổi như thế nào!

 • “Happiness is not by chance, but by choice.” – Jim Rohn

Dịch nghĩa: Hạnh phúc không phải là do tình cờ, mà là do sự lựa chọn.

Doanh nhân, tác giả và diễn giả truyền động lực người Mỹ Jim Rohn đã quyết định đi theo một con đường khác trong cuộc sống sau khi tham dự một bài giảng của doanh nhân John Earl Shoaff. Chỉ trong vòng sáu năm, Rohn đã kiếm được tài sản đầu tiên của mình.

 • “Be the change that you wish to see in the world.” – Mahatma Ghandi

Dịch nghĩa: Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới.

Có lẽ là người đàn ông được trích dẫn nhiều nhất trên Trái đất, những lời nổi tiếng của Ghandi đã ăn sâu vào văn hóa và xã hội của chúng ta.

 • “If I cannot do great things, I can do small things in a great way.” – Martin Luther King Jr.

Dịch nghĩa: Nếu tôi không thể làm những điều lớn lao, tôi có thể làm những điều nhỏ bé một cách tuyệt vời.

Là một nhà cách mạng, Martin Luther King Jr đã thực hiện sứ mệnh thay đổi thế giới bằng những lời nói và hành động tuyệt vời của mình.

 • “We generate fears while we sit. We overcome them by action.” – Dr. Henry Link

Dịch nghĩa: Chúng ta sinh ra nỗi sợ hãi trong khi ngồi. Chúng tôi vượt qua chúng bằng hành động

Tiến sĩ tâm lý học nổi tiếng Henry Link hiểu tâm trí con người có xu hướng suy nghĩ quá mức và cách chúng ta có thể chống lại nó.

 • “Today’s accomplishments were yesterday’s impossibilities.” – Robert H. Schuller

Dịch nghĩa: Những thành tựu của ngày hôm nay là điều bất khả thi của ngày hôm qua.

Robert H. Schuller, một diễn giả truyền động lực, truyền cảm hứng để tất cả chúng ta cân nhắc xem công việc họ đặt ra hôm nay sẽ hiển thị như thế nào đối với họ trong ngày mai.

Trên đây là những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng, những câu nói truyền cảm hứng cho giới trẻ, những câu nói truyền cảm hứng sống tích cực hay nhất mà duhoctms.edu.vn đã tổng hợp được. Hi vọng qua bài viết bạn sẽ có thêm nguồn năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.