Tổng hợp những câu nói hay bằng tiếng Anh 2024

Những câu nói hay bằng tiếng Anh, mỗi câu nói mang các hàm ý hoàn toàn khác nhau, nếu phù hợp bạn có thể sử dụng chúng trong quá trình giao tiếp tiếng Anh của mình. Bài viết hôm nay của duhoctms.edu.vn sẽ tổng hợp lại những câu nói hay bằng tiếng Anh về các chủ đề liên quan đến cuộc sống.

1. Những câu nói hay bằng tiếng Anh

Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tươi đẹp, đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nếu như so sánh cuộc đời là một bản nhạc thì bản nhạc ấy sẽ có những nốt trầm, bổng mới tạo nên bản nhạc hoàn hảo. 

Dù bạn có là ai, sống cuộc sống thế nào thì cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình có.

 • Life is not fair, get used to it! – Bill Gates

Dịch nghĩa: Cuộc sống vốn dĩ không công bằng – Hãy tập làm quen với điều đó.

 • Life is a story makes yours the best seller. – Reback

Dịch nghĩa: Cuộc sống là một câu chuyện vậy nên hãy biến câu chuyện đời bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

 • Life is short. Smile while you still have teeth. – Mallory Hopkins

Dịch nghĩa: Cuộc sống rất ngắn ngủi. Hãy cười lên khi bạn còn có thể.

Những câu nói hay bằng tiếng Anh
Những câu nói hay bằng tiếng Anh
 • Life is like a coin. You can spend it anyway you wish, but you only spend it once. – Lillian Dickson.

Dịch nghĩa: Cuộc sống giống như một đồng xu. Bạn có thể dùng nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn, nhưng bạn chỉ dùng nó được một lần duy nhất.

 • Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine. – Jack Ma

Dịch nghĩa: Hôm nay khó khăn, ngày mãi sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng ngày kia sẽ là nắng ấm.

 • Your voice can change the world. – Barack Obama.

Dịch nghĩa: Giọng nói của bạn có thể thay đổi cả thế giới

 • It does not do to dwell on dreams and forget to live. – J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Dịch nghĩa: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso

Dịch nghĩa: Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. – Albert Einstein

Dịch nghĩa: Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. – Theodore Roosevelt

Dịch nghĩa: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

2. Những câu nói hay bằng tiếng Anh giúp bản thân lấy lại động lực

Đôi lúc bản thân sẽ cảm thấy mệt mỏi trên con đường đời của mình và không tránh khỏi việc thiếu niềm tin vào chính mình. Việc đọc một câu quotes tiếng Anh đôi khi sẽ giúp bạn thay đổi ý chí, niềm tin.

Cùng suy ngẫm về những câu nói hay bằng tiếng Anh về bản thân bên dưới để tiếp thêm động lực cho bản thân và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhé!

Những câu nói hay bằng tiếng Anh
Những câu nói hay bằng tiếng Anh về bản thân
 • Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind. –  Bernard M. Baruch

Dịch nghĩa: Sống là chính mình và nói những gì bạn cảm nhận được, bởi những người lưu tâm điều đó thì không phải quan tâm và những người quan trọng thì sẽ thấy nó không phải vấn đề.

 • Don’t compromise yourself – you’re all you have. – John Grisham, The Rainmaker

Dịch nghĩa: Đừng thỏa hiệp với bản thân mình – bạn là tất cả những gì bạn có

 • Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. – Helen Keller

Dịch nghĩa: Thành công và hạnh phúc nằm trong tay bạn. Quyết tâm gìn giữ hạnh phúc, và niềm vui sẽ đồng hành cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại  mọi nghịch cảnh.

 • Your future depends on many things, but mostly on you. – Frank Tyger

Dịch nghĩa: Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu vẫn là vào bạn.

 • Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. – Sophia Loren

Dịch nghĩa: Vượt lên phía trước trong hoàn cảnh khó khăn là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là lý do vì sao một số người có tài năng bình thường nhưng có ý chí tiến thủ lớn lại đi xa hơn so với những người có tài năng vượt trội hơn hẳn.

 • Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown

Dịch nghĩa: Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là cách bạn yêu thương những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

 • Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown

Dịch nghĩa: Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.

 • To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson

Dịch nghĩa: Sống là chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

3. Những câu nói hay bằng tiếng Anh mọi thời đại

Ở phần dưới đây duhoctms.edu.vn đã tổng hợp về những câu nói tiếng Anh hay, bất hủ mọi thời đại và giúp bạn hiểu thêm về ý nghĩa của chúng nhé.

 • Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. – Marie Curie

Dịch nghĩa: Cuộc sống không có gì đáng để sợ hãi, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta hiểu hơn về cuộc sống để có thể vơi bớt đi nỗi sợ.

Những câu nói hay bằng tiếng Anh
Những câu nói hay bằng tiếng Anh mọi thời đại
 • Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences. – Jawaharlal Nehru

Dịch nghĩa: Thành công luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người hèn nhát không dám chấp nhận hậu quả

 • Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things. – Kurt Vonnegut

Dịch nghĩa: Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống rồi một ngày bạn nhìn lại và nhận ra chúng là những điều lớn lao.

 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Stephenie Meyer

Dịch nghĩa: Khi cuộc sống có cả trăm lý do để bạn khóc, hãy cho cuộc đời thấy rằng bạn có hàng ngàn lý do để cười

 • Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect. – Zoey Sayward             

Dịch nghĩa: Đừng đợi chờ những khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự mình biến mọi khoảnh khắc trở nên hoàn hảo.

 • People have different reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey.

Dịch nghĩa: Ai cũng có những lý do khác nhau cho để sống cuộc đời của mình. Bạn không thể áp đặt tất cả lý do ấy đều như nhau- Kevin Spacey.

 • Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful. – Brayden Chronister

Dịch nghĩa: Đừng khóc vì quá khứ bởi mọi thứ đã qua. Đừng căng thẳng về tương lai vì chưa xảy ra. Hãy sống ở hiện tại và làm mọi điều trở nên ý nghĩa.

 • It’s better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life. – Anonymous

Dịch nghĩa: Thà vượt qua ranh giới và dám chấp nhận hậu quả còn hơn là chỉ nhìn chằm chằm mà không làm gì trong suốt quãng đời còn lại.

 • Every struggle in your life has shaped you into the person you are today. thankful for the hard times, they can only make you stronger. – Keanu Reeves

Dịch nghĩa: Mỗi cuộc đấu tranh trong cuộc sống của bạn đã định hình con người của bạn ngày hôm nay. Hãy cảm ơn vì thời gian khó khăn, đã giúp bạn mạnh mẽ hơn.

 • Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. – Vivian Greene

Dịch nghĩa: Cuộc sống không phải để chờ đợi khó khăn để vượt qua mà là cách bạn học nhằm vượt qua những khó khăn ấy.

4. Những câu nói hay bằng tiếng Anh của những người nổi tiếng

 • A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert Einstein

Dịch nghĩa: Một người không bao giờ mắc lỗi cũng sẽ không bao giờ dám thử thách bản thân

 • The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney

Dịch nghĩa: Cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm.

Những câu nói hay bằng tiếng Anh
Những câu nói hay bằng tiếng Anh của người nổi tiếng
 • Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. – Steve Job.

Dịch nghĩa: Thời gian là hữu hạn, vậy nên đừng lãng phí vào việc sống cuộc đời của người khác 

 • Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable. – Coco Chanel

Dịch nghĩa: Thành công sẽ đến với những ai biết được khó khăn là điều không thể tránh khỏi

 • The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. – Mark Twain

Dịch nghĩa: Hai ngày quan trọng nhất của cuộc đời người là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn phát hiện được lý do vì sao mình được sinh ra

 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. –  William James

Dịch nghĩa: Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

 • I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. – Marilyn Monroe

Dịch nghĩa: Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

 • Life is what happens to us while we are making other plans. – Allen Saunders

Dịch nghĩa: Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.

Trên đây là bài tổng hợp những câu nói hay tiếng Anh hay nhất. Những câu nói này không chỉ cho chúng ta thấy được những chân lý của cuộc sống mà còn cải thiện từ vựng của mình. Duhoctms.edu.vn chúc các bạn học tốt và tìm ra phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho mình

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.