Tất tần tật về mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh

Bạn đã nắm chắc chắnkiến thức về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, vậy còn mệnh đề quan hệ rút gọn thì như thế nào? Bài viết dưới đây của duhoctms.edu.vn sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức về mệnh đề quan hệ rút gọn cùng ví dụ và bài tập đầy đủ nhất. Cùng xem nhé! 

1. Khái niệm về mệnh đề quan hệ rút gọn

Mệnh đề quan hệ tiếng Anh được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ, được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ, tạo nên các mệnh đề quan hệ rút gọn. 

Có thể hiểu rằng, mệnh đề quan hệ rút gọn là mệnh đề quan hệ không có đại từ quan hệ, ngoài ra cũng cần phải biến đổi động từ. 

mệnh đề quan hệ rút gọn
Khái niệm về mệnh đề quan hệ rút gọn

Ví dụ minh hoạ: 

 • The girl who sits over there is my girlfriend. = The girl sitting over there is my girlfriend.

Cô gái đang ngồi đằng kia là bạn gái của tôi. 

 • The flowers which have been watered by me seem fresher. = The flowers watered by me seem fresher. 

Những bông hoa mà được tớ tưới nước trông có vẻ tươi hơn. 

2. Những cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Tùy thuộc vào từng câu mà chúng ta sẽ có cách rút gọn mệnh đề quan hệ. Rất đơn giản, các bạn có thể tham khảo bên dưới nhé. 

2.1. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ing

Khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động, bạn có thể bỏ đại từ quan hệ, bỏ V to be (nếu có), và chuyển động từ thành động từ thêm ing. 

Ví dụ minh hoạ: 

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • The man who teaches Math is Mr. John. = The man teaching Math is Mr. John. 

Người đàn ông mà dạy toán là ông John đó.

 • The cat which is lying on the ground is cute. = The cat lying on the ground is cute. 

Chú mèo nằm trên đất thật đáng yêu. 

Nếu sau khi lược bỏ, động từ chính ta có dạng là “having”, thì có thể đổi having thành with và not having thành without.

Ví dụ minh hoạ:

 • Students who have high marks will receive scholarships from school. = Students having high marks will receive scholarships from school.
 • = Students with high marks will receive scholarships from school.

Học sinh với số điểm cao sẽ được nhận học bổng từ nhà trường.

mệnh đề quan hệ rút gọn
Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ing
 • People who don’t have their passport cannot travel abroad. = People not having their passport cannot travel abroad. = People without their passport cannot travel abroad. 

Những người không có hộ chiếu không thể đi ra nước ngoài. 

2.2. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ed

Tiếp theo, trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ ở dạng bị động (chủ ngữ/ tân ngữ bị thực hiện hành động nào). Chúng ta tiến hành lược bỏ đại từ quan hệ, lược bỏ V to be và giữ nguyên động từ chính dạng Phân từ II (PII) 

Ví dụ minh hoạ:

 • The woman who was interviewed last week got the job. = The woman interviewed last week got the job. 

Người phụ nữ mà được phỏng vấn tuần trước đã được nhận.

 • Hermes will burn all the clothes that weren’t bought. = Hermes will burn all the clothes not bought.

Hermes sẽ đốt tất cả quần áo không được mua.

2.3. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng To + Verb

Trong câu chứa mệnh đề quan hệ, khi đứng trước danh từ được bổ nghĩa có các từ chỉ số thứ tự (the first, the second, …) hoặc so sánh nhất hay các từ: the only, the last, … ta bỏ đại từ quan hệ, chuyển động từ thành dạng to V. 

Ví dụ minh hoạ:

 • She is the last person who left home. = She is the last person to leave home.

Cô ấy là người cuối cùng rời khỏi nhà.

 • You are the first person who love me. = You are the first person to love me. 

Cậu là người đầu tiên yêu tôi. 

Khi động từ chính trong câu là have hay câu bắt đầu bằng there…, here…. ta cũng sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn với to V. 

Ví dụ minh hoạ:

 • We have many games that we can play. = We have many games to play.

Chúng ta có rất nhiều trò chơi để chơi.

 • There are two cakes which are made today. = There are two cakes to be made today. 

Có hai chiếc bánh được làm vào ngày hôm nay.

 • Here is my phone number which you can call. = Here is my phone number for you to call. 

Đây là số của tôi để bạn gọi nè.

Một số lưu ý khi dùng mệnh đề rút gọn to V

1. Nếu chủ ngữ hai mệnh đề khác nhau, ta thêm cụm for somebody trước to V. 

Do you have some books that children can read? = Do you have some books for children to read? 

Bạn có cuốn sách nào cho trẻ em đọc không?

2. Khi chủ ngữ là đại từ có nghĩa chung chung như we, you, everyone…. thì có thể không cần ghi ra

Working in an international company is a great thing that we should think about. = Working in an international company is a great thing to think about. 

Làm việc trong một công ty đa quốc gia là một điều hay ho để suy nghĩ đó. 

3. Nếu trước đại từ quan hệ có giới từ (on which, with who,…), ta phải để giới từ xuống cuối câu. 

There is a table on which we can put our bags. = There is a table to put our bags on. 

Có một chiếc bàn để chúng ta để túi lên. 

2.4. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cụm danh từ

Khi mệnh đề quan hệ có cấu trúc: which/ who + be + danh từ/cụm danh từ, ta có thể bỏ cả which và be. 

Ví dụ minh hoạ:

 • We visited Hanoi, which is the capital of Vietnam = We visited Hanoi, the capital of Vietnam. 

Chúng tôi đã tới thăm Hà Nội, thủ đô của Việt Nam.

 • Son Tung, who is my favorite singer, will release a new song this month. = Son Tung, my favorite singer, will release a new song this month.

Sơn Tùng, ca sĩ yêu thích của tôi, sẽ ra bài hát mới vào tháng ngày. 

2.5. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng tính từ/cụm tính từ

Tương tự như ở trên, để miêu tả về một người/ sự vật, ta có thể lược bỏ which + be (chỉ để lại tính từ).

mệnh đề quan hệ rút gọn
Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng tính từ/cụm tính từ

Ví dụ minh hoạ:

 • Mrs. Lien, who is really old and weak, rarely goes out. = Mrs. Lien, really old and weak, rarely goes out.

Bà Liên, đã rất già và yếu, hiếm khi ra ngoài lắm.

 • The princess, who looks beautiful and elegant in the long dress, comes to me. = The princess, beautiful and elegant in the long dress, comes to me. 

Nàng công chúa, xinh đẹp và tao nhã trong chiếc váy dài, đi tới chỗ tôi. 

3. Lưu ý về những cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Với các kiến thức trên, mệnh đề quan hệ rút gọn tiếng Anh có thể cho giúp câu văn của bạn được mạch lạc và ngắn gọn hơn. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý một số vấn đề như sau:

 • Xác định động từ là thể chủ động hay bị động, tránh rút gọn nhầm dạng V-ing và V-ed. 
 • Nếu trong câu là động từ have/not have, bạn có thể chuyển đổi sang with/without. 
 • Với động từ chủ động, nếu sau khi rút gọn mà động từ trở thành being thì chúng ta có thể lược bỏ being luôn (đây cũng là một dạng rút gọn bằng danh từ/tính từ)

4. Phương pháp làm bài tập về mệnh đề rút gọn

Bước 1: Tìm ra mệnh đề tính từ nằm ở chỗ nào. 

Mệnh đề tính từ thường sẽ bắt đầu với: Who, Which, That…

Bước 2: Ở bước này chủ yếu mệnh đề được giảm xuống cụm từ, tuy nhiên ở bước này các bạn cũng cần lưu ý làm theo thứ tự nếu không sẽ rất dễ sai lầm. 

Ví dụ minh hoạ: This is the first man who was arrested by police yesterday 

—> This is the first man to be  arrested by police yesterday

5. Bài tập về mệnh đề quan hệ rút gọn có đáp án

Sau đây chúng ta cùng nhau luyện tập một chút về mệnh đề quan hệ các bạn nhé. 

Bài tập

Bài tập 1: Điền đại từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống:

 1. I like people ______ behave nicely. 
 2. The cookies ______ she bought are not tasty. 
 3. My father, ______ is an engineer, raises my family.
 4. I fall in love with Jane, ______ is the only child of Mr. Smith. 
 5. Employees ______ have the green card can come in. 
 6. There is an empty room in ______ you can stay.

Bài tập 2: Chuyển những câu ở bài 1 thành dạng mệnh đề quan hệ rút gọn bằng cách điền vào chỗ trống

 1. I like people ______ nicely.
 2. The cookies ______ by her are not tasty.
 3. My father, ______, raises my family. 
 4. I fall in love with Jane, ______ of Mr. Smith. 
 5. Employees ______ the green card can come in. 
 6. There is an empty room you can ______.
mệnh đề quan hệ rút gọn
Bài tập về mệnh đề quan hệ rút gọn có đáp án

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng cho các câu sau

 1. The laptop ______ works better. 
  A. to repair
  B. repaired
  C. repairing 
 2. The man ______ a blue shirt is our new teacher.
  A. to wear
  B. wore
  C. wearing
 3. Meet the officier ______ that room.
  A. to sit 
  B. sat
  C. sitting
 4. Here is the book for you ______.
  A. to read
  B. read
  C. reading
 5. That is a big decision ______ about. 
  A. to think
  B. thought
  C. thinking

Bài tập 4: Tìm lỗi sai trong các câu sau:

 1. The dress buying by my mom is beautiful.
 2. The girl played soccer over there is my sister. 
 3. I want to buy things making in Vietnam. 
 4. I made these cup cakes for kids eating. 
 5. People have a VIP account can use this app free. 

Bài tập 5: Chuyển những câu sau thành dạng mệnh đề quan hệ rút gọn

 1. Do you want that shirt? It is next to you. 
 2. The hair dryer stopped working. I’ve just bought it yesterday. 
 3. My cats will get fat. They eat a lot. 
 4. Many students get high marks. They are taught by Mr. Hiep
 5. The man lifts up the heavy box. He is strong and muscular. 

Đáp án 

Bài tập 1

1. who 2. which3 who4. who5. who6. which

Bài tập 2

1. behaving 2. bought3. an engineer4. the only child5. with6. in

Bài tập 3

1. A 2. C3. C4. A5. A

Bài tập 4

 1. The dress buying -> bought by my mom is beautiful.
 2. The girl played -> playing soccer over there is my sister. 
 3. I want to buy things making -> made in Vietnam. 
 4. I made these cup cakes for kids eating -> to eat. 
 5. People have -> with/having a VIP account can use this app free.

Bài tập 5

 1. Do you want the shirt next to you? (that đổi thành the)
 2. The hair dryer bought yesterday stopped working. 
 3. My cat, who eats a lot, will get fat. 
 4. Many students taught by Mr. Hiep get high marks.
 5. The man, strong and muscular, lifts up the heavy box. 

Bài viết trên đây, duhoctms.edu.vn đã cung cấp cho bạn tất tần tật những kiến thức về mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh. Đây là chủ điểm kiến thức dù dài nhưng không khó, các bạn hãy cố gắng ghi nhớ nhé!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.