Cấu trúc why don’t we và những cụm từ đồng nghĩa

Cấu trúc why don’t we trong tiếng Anh được sử dụng giống như một lời đề nghị trực tiếp. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết cách sử dụng lời đề nghị đúng cách và đúng lúc mới có được sự đồng ý. Hãy cùng Duhoctms.edu.vn tìm hiểu câu đề nghị với cấu trúc Why don’t we trong bài viết dưới đây nhé.

Định nghĩa về cấu trúc why don’t we

Trong tiếng Anh, Why don’t we có ý nghĩa là “tại sao chúng ta không…”. Đây là một cấu trúc sử dụng nhằm đưa ra lời gợi ý, một lời khuyên theo quan điểm của người nói.

Định nghĩa về cấu trúc why don’t we
Định nghĩa về cấu trúc why don’t we

Trong hội thoại, khi bạn mong muốn thể hiện suy nghĩ của bản thân hoặc muốn đưa ra ý kiến của bản thân, chúng ta thường sẽ hỏi “tại sao?”.

Tương tự, trong tiếng Anh cấu trúc đồng nghĩa chính là cấu trúc Why don’t we. Nó còn ý nghĩa là “chúng ta nên làm cái này, làm cái này được không?”.

Ví dụ: Why don’t we go to the theater tomorrow?

Nghĩa: Tại sao chúng ta không đi nhà hát vào ngày mai nhỉ?

Cấu trúc why don’t we và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc why don’t we có cách sử dụng như thế nào? Hãy cùng Duhoctms.edu.vn tìm hiểu các bạn nhé!

Cấu trúc why don’t we – đưa ra lời đề nghị một cách trực tiếp

Cách sử dụng cấu trúc “Why don’t we” khá đơn giản chỉ với một động từ nguyên thể không “to” theo sau. Cụ thể: 

Why don’t we + V-inf?

Trong đó, V-inf là động từ nguyên mẫu không có “to”.

Ví dụ: Why don’t we go to the zoo today? 

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Nghĩa: Tại sao chúng ta không đi sở thú vào hôm nay?

Cấu trúc why don’t we – biến thể why not

“Why not”cấu trúc biến thể của “Why don’t we”. Hai cấu trúc này giống nhau về mặt ý nghĩa, song lại có sự khác biệt nhỏ trong cách sử dụng. 

Cấu trúc why don’t we và cách dùng trong tiếng Anh
Cấu trúc why don’t we và cách dùng trong tiếng Anh

Ngoài động từ nguyên thể không “to”, “Why not” còn được theo sau bởi thành ngữ (idiom), tân ngữ, trạng từ chỉ thời gian, địa điểm hay nhiều thành tố khác với cấu trúc chi tiết như sau: 

Why not + V-inf/ adv of time/ adv of place/ …?

Trong đó:

 • adv of time: trạng từ chỉ thời gian
 • adv of place: trạng từ chỉ nơi chốn, địa điểm

Ví dụ: 

 • Why not play football after school? 

Nghĩa: Tại sao không chơi bóng đá sau giờ học?

 • Why not her? 

Nghĩa: Tại sao không phải là cô ấy?

 • Why not tomorrow? 

Nghĩa: Tại sao không phải là ngày mai?

Cách trả lời cho cấu trúc why don’t we

Khi đối diện với câu hỏi why don’t we, các bạn có thể đồng ý hoặc từ chối người đặt câu hỏi. Phía bên dưới là một số câu trả lời khi các bạn đồng ý hoặc từ chối:

Đồng ý, tán thành

 • That sounds good: Nghe hay đó.
 • I like it! Let’s go: Tôi thích điều đó. Đi thôi nào.
 • That’s a good idea: Đó là một ý kiến hay đấy!
 • I’m up for it: Tôi đồng ý.
 • I can’t agree more: Đồng ý tuyệt đối
 • Let’s do that: Quyết định vậy nhé.
 • Yes, let’s: Được, làm thôi.

Từ chối, không tán thành

 • I’m so sorry, I’m busy: Tôi xin lỗi, tôi bận mất rồi.
 • I’m not sure I can: Tôi không chắc tôi có thể làm điều đó.
 • No, thanks: Không, cảm ơn.
 • No, let’s not: Không, đừng làm thế.
 • I don’t think that’s a good idea: Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu.
 • I’m not sure: Tôi cũng không chắc.
 • You’d better not/We had better not: Tốt nhất là không nên.
Cách trả lời cho cấu trúc why don’t we
Cách trả lời cho cấu trúc why don’t we

Các cấu trúc đồng nghĩa với cấu trúc why don’t we

Ngoài “Why don’t we”, trong tiếng Anh còn có một số cấu trúc khác sử dụng nhằm đưa ra lời đề nghị, đề xuất cho bạn dùng một cách linh hoạt. Bao gồm: “Shall we”, What about”, “How about” và “Let’s”. Những cấu trúc này được sử dụng như sau: 

Cấu trúc Dịch nghĩaVí dụ
Shall we + V-inf?Chúng ta/ Chúng tôi có nên làm gì không? Shall we buy this bag? 
(Chúng tôi có nên mua chiếc túi này không?)
What about + N/ V-ing? Vậy còn … thì sao? What about the beach?
(Bãi biển thì sao?)
How about + N/ V-ing? Vậy còn … thì sao? How about drinking some coffee? 
(Uống một chút cà phê nhé?)
Let’s + V-inf.Hãy (làm gì đó) thôi nào!

Trong đó: 

 • V-ing: Là động từ nguyên mẫu thêm “-ing”
 • N: danh từ

Bài tập vận dụng cấu trúc why don’t we

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về cấu trúc why don’t we trong tiếng Anh rồi đấy? Bây giờ hãy cùng làm một số bài tập để củng cố kiến thức vừa học bạn nhé!

Phần bài tập

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn hội thoại bên dưới đây

Girl: (1)…………. go to the CGV cinema tonight? There’s a good film on.

Boy: (2)……………. I’d rather stay in and watch youtube. (3)………………. have a takeaway and watch programs?

Girl: I hate programs. I don’t want to stay at home and watch youtube.  (4)……………………..

Boy:  (5)………………. bring some of your friends and go out together?

Girl: Because I want to do something with you.

Bài tập 2: Lựa chọn đáp án đúng trong những đáp án dưới đây để hoàn thành câu

1. The weather today is so beautiful. ____ we go out.

A. Why don’t

B. How about

C. What about

2. I’m bored. _____ play badminton this afternoon?

A. How about

B. What about

C. Why don’t we

Bài tập vận dụng cấu trúc why don’t we
Bài tập vận dụng cấu trúc why don’t we

3. You look so tired. _____ you go to the hospital to have a check?

A. Why don’t

B. How about

C. What about

4. What should we do during the holiday? …….we have a picnic?

A. Shall

B. How about

C. Let’s

5. Shall we…….together at Tom’s wedding?

A. dancing

B. dance

C. to dance

6. Hello Lam, I’m going to school. Why………we come together?

A. do          

B. don’t

C. not

7. Maybe you’ve got the flu. ……….take some drugs?

A. Why don’t you

B. Would you like

C. Let’s

8. It’s going to be sunny and hot. Shall we………a taxi?

A. take

B. to take

C. taking

9. Good morning, Sir. How………I help you?

A. Can

B. Would you like

C. Let’s

10. Excuse me. Would you mind (put out) _______________ your cigarette? It’s a non-smoking area here.

A. Putting out  

B. put out  

C. to put out

Bài tập 3: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) trong những câu dưới đây

1. Why don’t we camping at this beach?

2. What about take a vacation in Da Lat?

3. Shall he have an abroad trip in this spring?

4. Let’s go swimming tomorrow.

5. How about getting up early to enjoy sunrise in the park?

6. I suggest that we( should) go out to have lunch/ I suggest going out to have lunch.

Phần đáp án

Bài tập 1

1. Why not2. No. Let’s not3. Why don’t we4. We had better not5. Why don’t you

Bài tập 2

1. A2. C3. A4. B5. B6. B7. B8. C9. A10. A

Bài tập 3

1. camping => camp2. take => taking3. he => we/ you
4. loses => lose5. to have => having6. traveling => travel

Phía bên trên, Duhoctms.edu.vn vừa chia sẻ đến bạn cấu trúc why don’t we trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn trong việc học ngoại ngữ. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của chuyên mục Tiếng Anh để học tốt mỗi ngày bạn nhé!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.