Phân biệt cấu trúc Ought To và cách dùng

Trong tiếng Anh, cấu trúc ought to được sử dụng nhiều trong những văn bản mang tính trang trọng. Cấu trúc này thường xuất hiện rất nhiều trong đề thi. Tuy vậy, nhiều bạn vẫn chưa nắm vững cấu trúc và thường bị mất điểm oan. Trong bài viết này, hãy cùng Duhoctms.edu.vn học ngay công thức ought to trong tiếng Anh bạn nhé.

Cấu trúc ought to và cách dùng

Ought to trong tiếng Anh là một động từ khiếm khuyết. Nó có ý nghĩa tương tự như “should”

Ví dụ: He ought to be here and solve this problem.

Nghĩa: Anh ta nên có mặt ở đây và giải quyết vấn đề này.

Cấu trúc Ought to sử dụng để nói về bổn phận phải làm

Ở trong cách sử dụng đầu tiên, ought được sử dụng khi người nói muốn nhắc đến một hành động, sự việc đáng lẽ phải xảy ra nhưng không làm. Ý nghĩa của cấu trúc này tương tự như should. 

Cấu trúc Ought to sử dụng để nói về bổn phận phải làm
Cấu trúc Ought to sử dụng để nói về bổn phận phải làm

Cấu trúc:

S + ought (not) to + V nguyên thể

Ví dụ: Jenny ought to do her homework before going to class.

Nghĩa: Jenny nên làm bài tập về nhà của cô ấy trước khi đến lớp.

Cấu trúc Ought to sử dụng khi suy diễn, đưa ra đề xuất

Chúng ta sử dụng cấu trúc Ought to nhằm nói về suy luận/kết luận về một vấn đề nào đó hoặc đưa ra đề xuất.

Ví dụ:

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Peter ought not to come here because he’s sick.

Nghĩa: Peter sẽ không đến đây vì anh ấy bị ốm.

 • Rose ought to be punished appropriately for what she did.

Nghĩa: Rose phải chịu sự trừng phạt thích đáng vì những gì cô ấy đã gây ra.

Cấu trúc Ought to dạng câu hỏi

Cấu trúc Ought to dạng câu hỏi thường rất ít được dùng. Trong văn phong giao tiếp thông thường, chúng ta thường dùng cấu trúc này với ý nghĩa tương tự như “thing … ought to” để mang tính trang trọng hơn.

Cấu trúc:

Ought + subject + to + V nguyên thể?

Ví dụ: Ought our team to start the campaign today?

Nghĩa: Nhóm mình nên bắt đầu dự án hôm nay không?

Cấu trúc Ought to have

Cấu trúc Ought to không ở dạng ở quá khứ, nhưng có thể dùng để nói về lẽ ra nên/không nên làm trong quá khứ. Khi đó, chúng ta có thể dùng cấu trúc bên dưới.

Cấu trúc Ought to have
Cấu trúc Ought to have

Cấu trúc: 

S + ought (not) to have +  quá khứ phân từ

Ví dụ: Jenny ought to have to go to school this morning but she forgot.

Nghĩa: Jenny nên đi học vào sáng nay nhưng cô ta đã quên mất.

Phân biệt cấu trúc ought to với should, must, have to, had better

Làm thế nào để phân biệt cấu trúc ought to với should, must, have to, had better trong tiếng Anh? Hãy cùng Duhoctms.edu.vn tìm hiểu các bạn nhé!

Phân biệt 2 cấu trúc ought to với should

Cấu trúc Ought to nhấn mạnh hành động cần thiết cần phải làm hơn, có tính bắt buộc hơn so với cấu trúc Should. Vì thế khi nói về bổn phận, nhiệm vụ, người ta thường dùng Ought to, còn Should thường được dùng khi đưa ra đề xuất.

Ví dụ: 

 • Anna ought to finish her work before she leaves.

Nghĩa: Anna phải hoàn thành công việc trước khi cô ấy rời đi.

 • Should we invite Kathy to the party?

Nghĩa: Chúng ta có nên mời Kathy dự tiệc không?

Đặc biệt những lời khuyên với chủ ngữ “I”, chúng ta luôn luôn sử dụng “should” thay vì “ought to”.

Ví dụ: If I were you, I should study early.

Nghĩa: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học sớm hơn.

Cấu trúc Should thường được sử dụng ở câu hỏi phổ biến hơn Ought to, đặc biệt với loại câu hỏi “wh-” (wh- questions).

Ví dụ: What should Anna do if she has any problems?

Nghĩa: Anna nên làm gì nếu cô ấy gặp vấn đề nào đó?

Phân biệt 2 cấu trúc ought to với should
Phân biệt 2 cấu trúc ought to với should

Cấu trúc Ought to không dùng trong câu điều kiện nhưng cấu trúc Should thì có.

Ví dụ: If Jenny wants her boyfriend’s advice, he should go by train rather than car.

Nghĩa: Nếu Jenny cần lời khuyên của bạn trai cô ấy, anh ta sẽ đi bằng xe lửa hơn là xe hơi.

Phân biệt 2 cấu trúc ought to với must

Cấu trúc Must có hàm ý bắt buộc phải làm, trong khi cấu trúc Ought to và Should lại có ý nghĩa lời khuyên hoặc đề xuất nhẹ nhàng hơn:

 • You must wait! (Bạn phải đợi!)  → Đây là một mệnh lệnh cho bạn.
 • You should/ought to wait. (Bạn nên đợi.) → Đây là một lời khuyên mà bạn có thể nghe theo hoặc không.

Ví dụ: The employee must work hard.

Nghĩa: Nhân viên phải làm việc chăm chỉ.

Khi đưa ra lời khuyên, chúng ta có thể sử dụng cả Should/Ought to/Must. Mặc dù vậy, “must” mang ý nghĩa nhấn mạnh hơn. Bạn có thể thấy rõ hơn qua ví dụ bên dưới:

 • It’s a good film. Your family should/ought to go and see it. (Đây là một bộ phim hay,  gia đình bạn nên đi xem.)
 • It’s a fantastic film. Your family must go and see it. (Đây là bộ phim tuyệt vời. Gia đình bạn nhất định phải đi xem.)

Phân biệt 2 cấu trúc ought to với have to

Khi cần nói đến một bổn phận bắt buộc không thể còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta sử dụng cấu trúc Have to. Bên cạnh đó, khi muốn đưa ra lời khuyên hoặc yêu cầu thì ta lại sử dụng “ought to”.

Ví dụ:

 • In my school, students have to wear uniforms or they will be sent home.

Nghĩa: Tại trường của tôi, học sinh phải mặc đồng phục đến trường nếu không sẽ bị đuổi về nhà.

=> Trong câu này, các bạn không có sự lựa chọn nào bởi đây là điều bắt buộc phải làm.

 • You ought to bring an umbrella, I think it’s going to be a rainy day.

Nghĩa: Bạn nên mang theo chiếc ô, tôi nghĩ trời hôm nay sẽ mưa đấy.

=> Trong câu này, các bạn có sự lựa chọn nghe theo lời khuyên người nói hoặc là không.

Phân biệt 2 cấu trúc ought to với have to
Phân biệt 2 cấu trúc ought to với have to

Phân biệt 2 cấu trúc ought to với had better

Had better được dùng để cho lời khuyên tại tình huống cụ thể, sắc thái nhằm nhấn mạnh hơn Ought to và Should. 

Chúng ta sử dụng Had better nhằm diễn đạt cho sự khẩn cấp, trong những câu yêu cầu hoặc đe dọa/cảnh báo. Ngoài ra, không sử dụng Had better để nói về sự việc quá khứ hay đưa ra các nhận xét chung.

Ví dụ: There’s someone in Jenny’s house. She had better call the police, quickly!

Nghĩa: Có ai đó trong nhà của Jenny. Cô ta phải gọi cảnh sát ngay, nhanh lên!

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc ought to

Phía trên đây, Duhoctms.edu.vn đã chia sẻ đầy đủ những đặc điểm cũng như cách sử dụng của cấu trúc Ought to. Để nhanh chóng ghi nhớ và áp dụng một cách chính xác nhất, bạn cần ghi chú một số lưu ý bên dưới:

 • Ought to thường được sử dụng ở những văn bản mang tính nghiêm túc và trang trọng.
 • Theo sau cấu trúc Ought to luôn là một động từ nguyên mẫu.
 • Ought to có thể thay thế được cho Should trong hầu hết những trường hợp ngoại trừ ở câu điều kiện.
 • Ought to không được sử dụng ở dạng thì quá khứ. Khi muốn dùng cấu trúc Ought to nhằm diễn tả về một việc trong quá khứ chúng ta sử dụng cấu trúc Ought to have.

Bài tập vận dụng cấu trúc Ought To

Dưới đây, Duhoctms.edu.vn sẽ giúp bạn tổng hợp một tập đơn giản để bạn có thể thực hành áp dụng cấu trúc Ought to.

Bài tập vận dụng cấu trúc Ought To
Bài tập vận dụng cấu trúc Ought To

Phần bài tập

Bài tập 1: Viết lại câu bằng cách sử dụng cấu trúc Ought to

 1. Jenny should tell Anna the truth about everything.
 2. Kathy should go to the hospital for a checkup.
 3. John studys hard because at the end of this month he will have an exam.
 4. Anna should apologize to her mother.

Bài tập 2: Lựa chọn đáp án đúng

 1. Daisy can’t imagine what’s happened to Anna. Anna ___ be here by now.
 •  ought to be
 •  ought to
 •  oughtn’t here
 1. ___ John at home?
 •  should ring I
 •  should to ring
 •  should I ring
 1. A: I think that the mark my teacher gave me on this test is wrong.

    B: You ___ to her after class today.

 •  should to talk
 •  ought to talk
 •  ought talk
 1. Anna’s father isn’t feeling well, so she told him that he ___ to the doctor.
 •  ought
 •  ought to go
 •  ought go
 1. Jenny loves sweets, but she ___ too much or she will get fat.
 •  shouldn’t eat
 •  should eat not
 •  should eat
 1. A mother needs help, doctor. Her baby doesn’t sleep well. What ___ ?
 •  had I better do
 •  I should do
 •  should I do

Phần đáp án

Bài tập 1

 1. Jenny ought to tell her the truth about everything.
 2. Kathy ought to go to the hospital for a checkup.
 3. John ought to study hard because at the end of this month he will have an exam.
 4. Anna ought to apologize to her mother.

Bài tập 2

1. ought to2. should I ring3. had better bring
4. ought to go5. shouldn’t eat6. should I do

Trên đây, Duhoctms.edu.vn vừa chia sẻ đến các bạn cách dùng cấu trúc ought to trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết hữu ích đối với các bạn trong việc học ngữ pháp. Theo dõi bài viết tiếp theo để học thêm những kiến thức bổ ích bạn nhé!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.