Những câu tiếng anh truyền dẫn cảm hứng hay bất hủ

Những câu câu tiếng anh truyền dẫn cảm hứng hay nhất mọi thời đại sẽ giúp bạn lấy lại 100% năng lượng và niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Hãy cùng xây dựng một lối sống tích cực bằng những câu nói và nghĩa trong bài viết dưới đây của Duhoctms.eud.vn nhé!

Những câu tiếng anh truyền dẫn cảm hứng hay được mọi người yêu thích nhất

1. “Just know, when you truly want success, you’ll never give up on it. No matter how bad the situation may get.”

“Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa.”

2. “Don’t cry because it’s over, smile because it happened”. ― Dr. Seuss

“Đừng khóc bởi vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra”.

3. “You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth”. ― William W. Purkey

“Bạn hãy nhảy như thể không có ai có thể nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương vậy, hãy hát như không ai nghe thấy và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất”

4. “I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best”. ― Marilyn Monroe

“Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và có đôi chút mong manh. Tôi thường sai lầm, hay mất kiểm soát và đôi khi có những thời điểm tôi thật khó để điều khiển bản thân. Nhưng nếu như bạn không thể quản lý được tôi những lúc tôi xấu xa nhất đó, thì tôi tin chắc rằng bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi”.

5. “Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous”.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

“Sự điên rồi chính là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng lại mong chờ những kết quả khác nhau”.

câu tiếng anh truyền dẫn cảm hứng
Những câu tiếng anh truyền cảm hứng hay

6. “Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are”. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

“Đôi lúc con người ta thật đẹp. Không phải họ đẹp ở vẻ bề ngoài. Cũng không phải ở những lời họ nói. Bởi vì họ chính là họ”.

7. “You only live once, but if you do it right, once is enough”. ― Mae West

“Bạn chỉ sống được một lần duy nhất, thế nhưng nếu bạn quyết định đúng thì chỉ cần một lần là đủ”.

8. “In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on”. ― Robert Frost

“Tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được trong 3 từ về cuộc: Nó vẫn tiếp tục”.

9. “Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain”

“Người bạn tốt, cuốn sách hay và một lương tâm thanh thản: Đó chính là cuộc sống lý tưởng”.

10. “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle”. ― Albert Einstein

“Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống chính cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như tất cả mọi thứ đều là phép màu”.

11. “It does not do to dwell on dreams and forget to live”. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

“Đừng chỉ mãi bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại”.

12. “Life is what happens to us while we are making other plans”. ― Allen Saunders

“Cuộc sống vốn là những điều xảy ra xung quanh với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác của bản thân”.

13. “Everything you can imagine is real”. ― Pablo Picasso

“Tất cả điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật”.

14. “Sometimes the questions are complicated and the answers are simple”. ― Dr. Seuss

“Thỉnh thoảng, những câu hỏi càng phức tạp, thì câu trả lời lại vô cùng đơn giản”.

15. “Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind”. ― Dr. Seuss

“Hãy là chính mình và nói những điều bạn muốn nói. Bởi vì những người thấy phiền lòng về điều đó chẳng có ý nghĩa gì và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng bởi những gì bạn nói”.

16. “The only person you should try to be better than is the person you were yesterday”. — Anonymous

“Người giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn không ai khác chính là bạn của ngày hôm qua”

17. “No one can make you feel inferior without your consent”. —Eleanor Roosevelt

“Không ai có thể làm bạn cảm thấy mình kém hơn nếu không có sự đồng thuận của bản thân bạn”. 

18. “ I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens”. ― Woody Allen

“Bản thân tôi không sợ đối đầu với cái chết, tôi chỉ là không muốn ở đó khi điều này xảy ra”.

19. “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself”. ― George Bernard Shaw

“Cuộc sống vốn không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn của hiện tại”.

20. “It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way”. — Anonymous

“Mọi thứ sẽ hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng chỉ mãi dừng chân lại ở đó”.

21. “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”. ― Albert Einstein

“Cuộc sống giống như việc bạn đang đi trên một chiếc xe đạp vậy. Để có thể giữ thăng bằng, bạn bắt buộc phải tiếp tục đi tiếp”.

22. “You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die”. – Jack Ma

“Bạn quả thực nên học hỏi từ đối thủ, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết”. 

23. “But better to get hurt by the truth than comforted with a lie”. ― Khaled Hosseini

“Thà rằng là bị tổn thương bởi sự thật, còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối”.

24. “When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable”. ― Jess C. Scott, The Intern

“Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên họ”.

25. “Those who don’t believe in magic will never find it”. —Roald Dahl

“Bất cứ ai không tin vào phép màu thì cũng sẽ không bao giờ tìm thấy nó”.

Xem thêm: Những câu thành ngữ tiếng anh hay trong cuộc sống

Những câu tiếng anh truyền dẫn cảm hứng hay giúp bạn thay đổi cuộc sống 

1. “We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars”. ― Oscar Wilde

“Mọi người đều bước đi trên những cống rãnh, tuy nhỉ có một số người vẫn có thể ngắm được các vì sao trên trời”.

2. “There is no elevator to success — you have to take the stairs”. —Anonymous

“Không có bất kỳ chiếc thang máy nào có thể đưa bạn đến đích thành công, bạn chỉ có thể tự leo mà thôi”.

3. “Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers”. —Jose Luis Borges

“Hãy tự trồng và trang trí cho chính tâm hồn của mình, đừng chờ đợi ai đó tự mang hoa thơm đến cho bạn”.

câu tiếng anh truyền dẫn cảm hứng
Những câu tiếng anh truyền cảm hứng về cuộc sống

4. “Not how long, but how well you have lived is the main thing”. — Seneca

“Không quan trọng phải sống được bao lâu, mà phải sống như thế nào mới là điều quan trọng nhất”.

5. “This too, shall pass”. —Anonymous

“Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi”.

6. “Keep your eyes on the stars and your feet on the ground”. —Theodore Roosevelt

“Hãy hướng đôi mắt về phía những vì sao sáng và chạm đôi chân trên mặt đất”.

7. “Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself”. —Harvey Fierstein

“Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân của sự im lặng. Không chấp nhận ai định nghĩa cho cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình”.

8. “Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods”. —C.S. Lewis

“Niềm tin vốn là nghệ thuật nắm giữ những điều mà bạn có lý do để chấp nhận. Dù tâm trạng bạn có thay đổi như thế nào đi nữa”.

9. “Do not take life too seriously. You will never get out of it alive”. — Elbert Hubbard

“Đừng bao giờ coi cuộc đời quá đỗi nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót và thoát khỏi nó đâu”.

10. “I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to”. — Bob Marley

“Tôi sẽ chết khi tôi cần phải chết. Vì vậy, hãy cứ để tôi sống theo đúng cách mà tôi mong muốn”.

11. “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition”. — Steve Jobs

“Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng vào sống cuộc sống của người khác. Cũng đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn”.

12. “I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself”. — Albert Einstein

“Tôi vô cùng biết ơn đến những người đã từng nói không với tôi. Bởi nhờ chính họ và mọi việc tôi đã hoàn thành tốt bằng chính sức lực của mình”

13. “The trick in life is learning how to deal with it”. —Helen Mirren

“Bí kíp để cuộc đời tốt đẹp hơn chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào”.

14. “I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it”. — Maya Angelou

“Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra. Nhưng tôi từ chối tuyệt vọng vì chúng”.

15. “Believe you can and you’re halfway there”. —T. Roosevelt

“Hãy cứ tin rằng bạn có thể và bạn đã đang đi được nửa chặng đường rồi”

16. “Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things”. —George Carlin

“Đừng tự làm đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và cũng đừng cưng nựng những thứ khiến bạn phải tốn mồ hôi”

17. “Do not set yourself on fire in order to keep others warm”. –Anonymous

“Đừng tự đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác”.

18. “Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of”. — Bruce Lee

“Thời gian vô cùng quan trọng đối với tôi. Bạn thấy đấy, tôi luôn học hỏi và lạc trong những niềm vui, thì mọi việc sẽ phát triển và đơn giản hóa hơn rất nhiều. Nếu như bạn yêu cuộc sống, thì đừng lãng phí thời gian, bởi thời gian chính là thứ tạo nên cuộc sống này”.

19. “Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking”. — Marcus Aurelius

“Cuộc sống hạnh phúc sẽ được tạo nên từ những thứ đơn giản nhất: hãy luôn sống với bản thân mình và theo cách mà bạn suy nghĩ”.

20. “The heart, like the stomach, wants a varied diet”. — Gustave Flaubert

“Trái tim, giống như chiếc dạ dày, cần 1 chế độ ăn uống đa dạng”.

21. “Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold”. — Bob Marley

“Đừng mãi đuổi theo quyền lực mà đánh mất đi tâm hồn, trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất”.

22. “Life is really simple, but we insist on making it complicated”. — Confucius

“Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản nhưng chính chúng ta cứ làm nó phức tạp lên”.

23. “Life is short, smile while you still have teeth”.

“Cuộc đời này ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng”.

24. “I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode”.

“Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi”.

25. “I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head”.

“Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình”.

câu tiếng anh truyền dẫn cảm hứng

Trên đây là những câu tiếng Anh truyền dẫn cảm hứng rất hay và ý nghĩa. Hy vọng đọc xong bài viết này, sẽ giúp bạn có thể thay đổi cách nhìn về cuộc trở nên tươi đẹp hơn.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.