Tổng hợp cấu trúc until và một số bài tập vận dụng có đáp án

Trong tiếng Anh, cấu trúc until là từ được kết hợp và sử dụng nhiều với vai trò là trạng từ trong câu. Bài viết hôm nay duhoctms.edu.vn sẽ giới thiệu tới các bạn cấu trúc until, cách sử dụng và bài tập vận dụng. Các bạn cùng tham khảo nhé.

Khái niệm cấu trúc until

Trong tiếng Anh, cấu trúc until được hiểu với nghĩa là cho đến khi, cho đến bây giờ được sử dụng với vai trò nối giữa hai vế trong câu.

Cấu trúc until
Cấu trúc until

Ví dụ:

We must wait until she comes

(Chúng ta phải đợi cho đến khi cô ấy đến).

Cấu trúc until được dùng để nhấn mạnh hành động

Công thức cấu trúc until với thì quá khứ:

PAST simple + UNTIL + PAST simple

Bạn sử dụng cấu trúc này trong trường hợp hành động của mệnh đề chính đi trước sẽ kéo dài tới hành động của mệnh đề sau.

Ví dụ:

Lan waited at my house until it was dark.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

(Lan đợi ở nhà tôi cho đến khi trời tối).

Cấu trúc until được dùng để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành

Công thức cấu trúc until được dùng để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành:

Simple PAST + UNTIL + PAST Perfect

Bạn dùng cấu trúc này để thể hiện 1 hành động ở mệnh đề đi kèm với nó, có ý nghĩa là hành động này đã xảy ra và hoàn thành trước hành động kia.

Ví dụ:

Jayda read the novels until no-one had been there.

(Jayda đọc tiểu thuyết cho đến khi không có ai ở đó).

Cấu trúc until được dùng để nhấn mạnh hành động chưa hoàn thành

Công thức cấu trúc until được dùng để nhấn mạnh hành động chưa hoàn thành:

FUTURE simple + UNTIL + Present simple/ present perfect

Cấu trúc until trong câu trên được dùng để thể hiện chủ thể sẽ làm gì cho đến khi hoàn thành xong việc đó.

Ví dụ:

They will stayed at home until the rain stops.

(Họ sẽ ở nhà đến khi nào mưa tạnh).

Sự khác biệt giữa cấu trúc until và till
Sự khác biệt giữa cấu trúc until và till

Sự khác biệt giữa cấu trúc until và till

Cấu trúc until và till là từ đồng nghĩa và được dùng để thay thế cho nhau trong giao tiếp hay văn viết.

Tuy nhiên vẫn có 1 số lưu ý nhỏ:

  • Cấu trúc until có ý nghĩa trang trọng hơn so với cấu trúc till được sử dụng trong tiếng anh
  • Trong tiếng anh, until có thể đứng đầu câu, till thì không
  • Trong câu sau danh từ người ta thường sử dụng till nhiều hơn là until.
Lưu ý cần nhớ khi sử dụng cấu trúc until
Lưu ý cần nhớ khi sử dụng cấu trúc until

Một số lưu ý cần nhớ khi sử dụng cấu trúc until

  • Để nói về những điều xảy ra trước 1 thời điểm hoặc thời gian cụ thể ta không dùng until mà thay vào đó sẽ sử dụng BY

Ví dụ:

 All applications must be received by 20 march 2023. 

(Tất cả các đơn đăng ký phải được nhận trước ngày 20 tháng 3 năm 2023).

  • Để nói về số lượng ta không dùng until hay till mà sẽ sử dụng up to 

Ví dụ:

The theatre can hold up to five hundred people.

(Nhà hát có thể chứa tới năm trăm người).

  • Để nói về khoảng cách ta không dùng until hay till mà sử dụng as far as

Ví dụ:

We had to drive as far as Ha Long for the final sailing match

(Chúng tôi phải lái xe xa đến tận Hạ Long cho trận đấu đua thuyền cuối cùng).

Bài tập vận dụng cấu trúc until

Bài tập 1: Complete the sentences with By or Until / Till

1. I will keep asking _______ you accept my offer.

2. The bank should be open _______  7 o’clock today.

3. We must finish our project _______  next Monday.

4. _______  the time she arrived, the meeting had already begun.

5. According to the weather forecast, it will keep snowing _______  the weekend.

6. According to the weather forecast, it should finally snow _______  this weekend.

7. I need this work finished _______  today.

8. Can you look after the baby _______  I get back.

9. Make sure to return home _______  11 o’clock.

10. Sandra is going to have my car _______  the weekend.

11. Sandra promised to bring back my car _______  Saturday afternoon.

12. Don’t do anything _______  the backup arrives.

13. I will have been married for ten years _______  2023.

14. _______  what time are you open today?

15. Learning France was difficult _______  I came across this website.

Đáp án

1. UNTILL / till

2. until / TILL

3. BY

4. BY

5. until / TILL

6. BY

7. BY

8. until / TILL

9. BY

10. UNTIL / till

11. BY

12. until / TILL

13. BY

14. Until / TILL

15. Until / till

Bài viết trên là tổng hợp cấu trúc until và một số bài tập vận dụng. duhoctms.edu.vn hy vọng bạn đọc và hiểu rõ hơn về cấu trúc until. Bạn hãy notes vào những ý quan trọng để làm bài tránh nhầm lẫn nhé.

Tham khảo các tài liệu học tiếng anh khác tại đây. 

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.