Cấu trúc Remember: cách dùng và bài tập cụ thể

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp vô vàng trường hợp cần mô tả gợi nhớ lại sự việc hoặc người nào đấy. Với cấu trúc remember được phổ biến trong tiếng anh nhưng nhiều người vẫn lầm tưởng giữa cấu trúc remember V_ing và To V.

Vì vậy, hôm nay duhoctms.edu.vn sẽ giúp bạn đưa ra những cách phân biệt cấu trúc remember để tránh nhầm lẫn trong cách dùng.

Remember nằm ở đâu trong câu

Cấu trúc remember trong tiếng anh được dùng khi muốn nhớ về điều gì đấy hay gợi kể về việc đã từng làm.

Cấu trúc remember
Cấu trúc remember

Vị trí remember thường xếp sau chủ ngữ và trong một số trường hợp với câu mang thêm trạng từ thì REMEMBER đứng sau trạng từ đó.

Sau remember thường là động từ nguyên thể sở hữu “TO” hoặc động từ dạng V_ING.

Ex: Lucie always remembers to turn off the lights when she goes out.

Trường hợp Remember đứng sau chủ ngữ:

 • Ex: I can’t remember a face I just met

Trường hợp Remember đứng trước tân ngữ:

 • Ex: Cat remembers meeting him in the parking lot

Trường hợp Remember đứng sau các trạng từ chỉ tần suất:

Ex: She was a doctor If I remember correctly

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cách dùng cấu trúc Remember và một số ví dụ

Tùy vào ngữ cảnh mà ta dùng cấu trúc Remember khác nhau. Sau đây là một số cấu trúc chi tiết của remember:

Cấu trúc remember + TO V_INF

Cấu trúc remember To V_inf
Cấu trúc remember To V_inf

S + Remember + To V_INF (nguyên thể)

Sử dụng cấu trúc dạng To_inf nhằm để nhấn mạnh nhớ phải làm gì, nhớ để làm gì hay nhắc nhở ai đó làm gì.

 • Ex: Remember to turn off the stove before going out

Nhớ tắt bếp trước khi ra khỏi nhà nhé.

 • You remember to send this document to your boss

Bạn nhớ gửi tài liệu này cho sếp nhé

Cấu trúc remember + V_ING

Cấu trúc remember V_ing
Cấu trúc remember V_ing

S + Remember + V-ing

Sử dụng cấu trúc dạng V_ing nhằm để gợi nhớ lại 1 việc trong quá khứ.

 • Ex: He doesn’t remember seeing me last week

Anh ấy không nhớ đã gặp tôi vào tuần trước.

 • I remember doing my homework last week

Tôi nhớ đã làm bài tập vào tuần trước.

Một số dạng cấu trúc Remember khác

Trong câu gián tiếp khi chuyển cấu trúc remember “to V_inf” ta sẽ biến đổi cấu trúc thành “remind to V_inf”

Dạng cấu trúc remember khác
Dạng cấu trúc remember khác

S + said to/ told + Sb: “Remember to V-inf…”

➔ S + reminded + Sb + to V-inf…

Ex:

Mina told him: “Remember to turn off the light when not using it”.

➔ Mina reminded him to turn off the light when not using it. 

(Mina nhắc nhở anh ta nhớ tắt đèn khi không sử dụng.)

Tim said to me: “Remember to stop at a red light”

➔ Tim reminded me to stop at a red light.

 (Tim nhắc tôi nhớ dừng trước đèn đỏ.)

Bài tập kèm đáp án

 Bài 1: Chia dạng đúng của động từ trong các câu sau

 1. Remember (lock)_______ the door before (go)_______ to bed.
 2. Mattin remembered (post) ______ the letter to his new friend yesterday.
 3. Tony remembered (send) _____ this message last night.
 4. I remember (fix) ______ the machine for Lam tomorrow. 
 5. Did you remember (turn) ____ it off before you left?

Đáp án:

 1. to lock, going
 2. posting
 3. sending 
 4. to fix 
 5. to turn

Bài 2: Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1. They think I forgot all about the event last year, but I clearly remember ____ it.

A. attending

B. attend

C. attended

2. The witnesses remember ____ three men steal it.

A. see

B. seeing

C. saw

3. None of this would have happened if only she’d remembered ____ them beforehand.

A. warning

B. to warn

C. to warning

4. Do you remember his ____ there?

A. being

B. to be

C. is

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. B
 4. A

duhoctms đã tổng hợp kiến thức về cấu trúc remember. Hi vọng những thông tin trên mang lại bổ ích cho bạn và giúp bạn làm bài tập tốt hơn. Đừng quên note lại những điểm quan trọng nhé.

Tham khảo những bài viết hay khác và bổ ích tại chuyên mục học tiếng Anh của duhoctms.edu.vn

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.