Cấu trúc prefer và phân loại cấu trúc would prefer trong tiếng Anh

Cấu trúc prefer trong tiếng Anh được sử dụng để bày tỏ sự cảm xúc thái độ yêu thích cái này hơn cái khác. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc này hãy cùng duhoctms.edu.vn tìm hiểu sâu hơn nhé.

Thế nào là cấu trúc prefer?

Cấu trúc prefer được dùng để diễn tả sự so sánh giữa cái này với cái khác, thường được kết hợp với danh từ (N), động từ (V) hay một mệnh đề (clause) hoàn chỉnh.

Cấu trúc Prefer
Cấu trúc Prefer

Ở mỗi cấu trúc prefer khác nhau sẽ được hiểu theo ý nghĩ khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh

Cấu trúc prefer KHÔNG được dùng với các thì tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn hay tương lai tiếp diễn vì vốn dĩ nó thuộc nhóm động từ chỉ cảm giác.

Trường hợp khi bạn dùng prefer trong quá khứ thì các dạng quá khứ đơn hay quá khứ phân từ nó đều được thêm ED.

  • Động từ của prefer ở dạng nguyên thể : PREFER
  • Động từ của prefer ở dạng quá khứ, quá khứ phân từ: PREFERRED

Trong câu prefer có thể đứng sau danh từ (N), hoặc trước tân ngữ (O) hay sau các trạng từ chỉ mức độ

Công thức cấu trúc prefer:

S + prefer + TO + V: Thích một thứ gì đó

Ví dụ:

She prefers to drink milk tea

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

(Cô ấy thích uống trà sữa).

S + prefer + V_ING + TO + V_ING

S + prefer + DANH TỪ + TO + DANH TỪ

(Thích thứ gì hơn thứ gì)

→ Để sử dụng cấu trúc prefer trên để diễn tả sự thích thứ gì hơn, so sánh giữa nhiều đối tượng dùng ở dạng V_ING hay danh từ ngay sau PREFER.

Ví dụ:

  • He prefers coffee to tea

(Anh ấy thích cà phê hơn trà).

  • My parent going by ferry to flying

(Bố mẹ tôi thích đi bằng thuyền hơn là máy bay).

Phân loại cấu trúc prefer và cấu trúc would prefer

Đối với cấu trúc would prefer thường sẽ kết hợp với TO V hoặc danh từ (Noun), KHÔNG được dùng với V_ing. Cấu trúc would prefer được dùng để diễn đạt sở thích của ai đó ở hiện tại và tương lai, thường được sử dụng trong các cuộc hội thoại mang tính lịch sự.

Phân biệt cấu trúc prefer và would prefer
Phân biệt cấu trúc prefer và would prefer

Công thức cấu trúc would prefer:

S + WOULD PREFER + to V/N: thích một cái gì đó

Ví dụ:

  • Ly would prefer to stay at my home

(Ly thích ở nhà tôi hơn).

  • He would prefer apple

(Anh ấy thích táo hơn).

S + WOULD PREFER + to V RATHER THAN + V: thích thứ gì hơn thứ gì

Ví dụ:

  • Jayden would prefers to roller skating rather than surfing

(Jayden thích trượt patin hơn là lướt ván).

S1 + WOULD PREFER  + S2 + TO V: muốn ai đó làm gì

Ví dụ:

  • Mom would prefer me to go home at 10 o’clock.

 (Mẹ muốn tôi về nhà lúc 10 giờ).

NOTES:

Trường hợp khi sử dụng cấu trúc 

S + WOULD PREFER + O/ not + TO V = S + WOULD PREFER IT if S + V (quá khứ đơn).

Ví dụ:

Would you prefer me to cook lunch? = Would you prefer it if I cooked lunch?

(Bạn có muốn tôi nấu bữa ăn trưa không?)

S + WOULD PREFER + O/not + TO V = S +would rather + S + V_ED/2/ didn’t V

Ví dụ:

The teacher would prefer you to do homework = The teacher would rather you did homework

(Cô giáo muốn bạn phải làm bài tập về nhà) 

Cấu trúc prefer… than

Công thức cấu trúc prefer ..than: 

S + + would prefer (’d prefer) + to + V (infinitive) + RATHER THAN + V (infinitive)

S + prefer + to + V (infinitive) + RATHER THAN + V (infinitive)

→ Dùng để diễn đạt ý thích làm điều này hơn điều khác.

Cấu trúc prefer than
Cấu trúc prefer than

Ví dụ:

I prefer to eat meat rather than vegetables

(Tôi thích ăn thịt hơn là ăn rau củ).

NOTES:

Cấu trúc mang tính chất so sánh nên phải dùng RATHER THAN không chỉ THAN độc lập.

Ví dụ:

I would prefer to listen to music rather than watch TV

(Tôi thích nghe nhạc hơn là xem Ti vi)

Bài tập vận dụng kèm đáp án

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. I prefer tea …………….. milk.

A. to                      B. than             C. from

2. I prefer car …………….. motorbike.

A. from                 B. than              C. to

3. Although I love relaxing on mountains, I think I prefer …………….. in the beaches.

A. walk                 B. walked          C. walking        

4. Linda’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. outside in the garden.

A. eat                    B. eating            C. to eat

5. I’m not a big fan of train, I prefer …………….. by cars.

A. traveling          B. travel            C. to trave

6. Mary would prefer …………….. a dress rather than pants.

A. wear                B. wearing          C. to wear

7. I would prefer you …………….. out.

A. not to go          B. not going        C. didn’t go

8. Huy would prefer to live with his parents rather …………….. alone.

A. to                     B. than                C. for

9. Why do you …………….. going out with Nhi?

A. prefer               B. would prefer   C. would rather

10. He would prefer if I …………….. his up.

A. picking             B. picked            C. to pick

Đáp án:

1. A               2.C               3. C                     4. C               5. A                     

6. C               7. A              8. B                     9. A             10. B

Bài 2:  Điền vào chỗ trống sử dụng would rather/prefer

1. I…………………..buy the yellow shirt.

2. Why do you…………………..going out with Nga?

3. I…………………..have the meeting at 5 pm.

4. Normally, we…………………..going to the market.

5. I…………………..watch the football game.

Đáp án:

1. would rather

2. prefer

3. would rather

4. prefer

5. would rather

Trong bài viết trên, duhoctms.edu.vn đã tổng hợp kiến thức về cấu trúc prefer trong tiếng anh. Hy vọng bạn sẽ không còn gặp khó khăn trong việc làm bài và sử dụng cấu trúc này nữa. Tham khảo thêm các bài viết khác tại chuyên mục học tiếng Anh nhé.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.