Cấu trúc let: cách dùng và một số bài tập

Trong tiếng Anh, Cấu trúc let chắc hẳn là không còn xa lạ với nhiều bạn, đặc biệt là trong giao tiếp hàng ngày hay các kỳ thi lấy chứng chỉ.

Tuy nhiên, nhiều bạn học sẽ cảm thấy khó khăn khi dùng cấu trúc let, bởi cấu trúc này có rất nhiều biến thể khác như lets và let’s sẽ gây khó khăn khi sử dụng. Vậy nên hôm nay cùng Duhoctms.edu.vn tìm hiểu về cấu trúc này để phân biệt nhé!

Cấu trúc let

Động từ “Let” mang nghĩa là cho phép.

Cấu trúc let và cách dùng
Cấu trúc let và cách dùng

Cấu trúc let được sử dụng để nói về việc cho phép ai hoặc được phép làm gì đó. 

Cấu trúc: Let + Object + Verb (infinitive)

Đối với cấu trúc Let + O + V, thì “Let” có thể là động từ chính và được chia theo ngôi của chủ ngữ. Theo sau “Let” là một tân ngữ (Object) và một động từ thể nguyên thể không “TO” (Verb-infinitive).

Ví dụ:

Don’t let it worry you.

(Đừng để điều đó làm bạn lo lắng.)

Let me tell you about my story.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

(Hãy để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của tôi)

He let me look at the diary. 

(Anh ấy cho phép tôi xem nhật ký)

Một số cấu trúc let thông dụng được sử dụng trong Tiếng Anh:

 • Let alone…:  nói gì đến…, huống hồ là… (nhấn mạnh không làm việc gì)
 • Let one’s hair down: thoải mái và thư giãn đi
 • Let … go: giải tán
 • Let someone off the hook/ let someone off: ngụy biện, giải thích
 • Don’t let it get you down: đừng tự đổ lỗi hay trách móc bản thân
 • Let off steam: thoát khỏi sự buồn chán

Cấu trúc lets

 “Lets” được sử dụng khi chủ ngữ của câu là ngôi thứ ba số ít (He, She, It) ở thì hiện tại đơn.

Cấu trúc lets và cách dùng
Cấu trúc lets và cách dùng

Ví dụ:

Tien always lets me use his laptop.

(Tiến luôn cho phép tôi sử dụng máy tính của anh ấy.)

He lets me know the story about Linh and Nam.

(Anh ấy cho tôi biết câu chuyện giữa Linh và Nam.)

Cấu trúc let’s

Cấu trúc let’s: đưa ra một đề xuất, lời đề nghị nào đó, hoặc xin phép làm một điều gì đó. Let’s là từ được viết ngắn gọn của “Let us”, thường được dùng trong tiếng Anh giao tiếp. Cấu trúc này mang ý nghĩa là kêu gọi một nhóm người “hãy” cùng làm điều gì đó.

Cấu trúc: Let’s + do something

Cấu trúc let's và cách dùng
Cấu trúc let’s và cách dùng

Ví dụ:

Let’s help each other 

(Hãy giúp đỡ lẫn nhau)

We’re all ready. Let’s go.

(Tất cả chúng ta đã sẵn sàng. Lên đường thôi!)

Let’s move these tables out of the office. 

(Hãy di chuyển những cái bàn này ra khỏi phòng làm việc.) 

Khi sử dụng “Let us” với ý nghĩa là xin phép được làm điều gì đó thì không được viết tắt. Điều này thể hiện sự tôn trọng cũng như thành ý của bạn.

Ví dụ:

 Let us help them

(Hãy để tôi giúp họ)

Let us come in. It’s very wind

(Hãy để chúng tôi vào. Ngoài này gió lắm)

Let us rest. We are very tired

(Hãy để chúng tôi nghỉ ngơi. Chúng tôi rất mệt)

Ngoài ra, Let’s còn sử dụng trong câu đề nghị

Ví dụ: 

Let’s go playing this Sunday

(Đi chơi chủ nhật này đi)

Let’s try once more time

(Hãy thử lại một lần nữa)

Có 2 hình thức phủ định của Let’s:

 • Don’t let’s
 • Let’s not – được sử dụng phổ biến hơn

Ví dụ:

Let’s not argue about money. We can share the costs.

(Chúng ta không tranh cãi về tiền. Chúng ta có thể chia sẻ chi phí.)

Don’t let’s throw away these novels. We can sell them.

(Đừng vứt bỏ những cuốn tiểu thuyết này. Chúng ta có thể bán chúng)

 Một số thành ngữ hoặc cụm từ đi với let’s:

 • Let’s hope: hãy cầu nguyện, hy vọng
 • Let’s say/ Let’s suppose: cứ cho rằng, giả sử rằng

Phân biệt cấu trúc let, lets và let’s trong tiếng anh

LetLetsLet’s
Nghĩa từCho phép, ĐểCho phép, ĐểHãy
Cách dùngDùng cho các ngôi ở dạng số nhiều như I, We, YouDùng cho ngôi thứ ba số ítDùng khi đưa ra lời đề nghị, gợi ý
Ví dụThey let their hair grow long (Họ để mái tóc của họ mọc dài)My father lets me do whatever I want (Bố của tôi cho phép tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn)Let’s go to school (Hãy đi đến trường nào)

Bài tập vận dụng cấu trúc let

Bài tập 1: Viết lại câu với Let’s sao cho nghĩa không đổi

 1. Shall we go to the cinema?

=> Let’s ………………………………… !

 1. Why don’t we sing a song?

=> Let’s …………………………………. ?

 1. How about going to the zoo?

=> Let’s ………………………………… ?

 1. Why don’t you call him ?

=> Let’s ……………………………….. ?

 1. Shall we come to the party?

=> Let’s ………………………………… ?

 1. Shall we make it together?

=> Let’s………………………………..?

 1. What about reading books ?

=> Let’s ………………………………..?

 1. Why don’t we go camping?

=> Let’s ……………………………..?

 1. How about learning History?

=> Let’s……………………………..?

 1. Let’s take a picture!

=> Why……………………………… ?

Đáp án:

1. Let’s go to the cinema!

2. Let’s sing a song !

3. Let’s go to the zoo?

4. Let’s call him?

5. Let’s come to the party?

6. Let’s make it together!

7. Let’s read books!

8. Let’s go camping?

9. Let’s learn History?

10. Let’s take a picture?

Bài tập 2: Điền đúng dạng của động từ trong ngoặc

1. Let me …….(tell) you about Ngoc’s story.

2. Let’s …..(hang) out!

3. My dad let me ……..(visit) my grandmother every weekend.

4. Let us ………(help) you do this homework.

5. Mai usually lets me ………(go) out.

6. Don’t let’s …….(throw) away these newspapers! We can sell them.

7. Let me…….(show) you the way to the post office!

8. The boss lets him…….(get) the job.

9.  Let’s……(take) a walk around the park!

Đáp án:

1. Tell

2. Hang

3. Visit

4. Help

5. Go

6. Throw

7. Show

8. Get

9. Take

Bài tập 3: Điều vào chỗ trống (Let, Let’s, Lets)

1. …… not push! Line up, come on! 

2. If you are hungry, …. your sister finishes working, and then she will cook dinner.

3. My son needs your permission to do this. Please ….. him do this!

4. The bus is coming, …….. go!

5. Mai will …… Dat alone for a while. 

Đáp án:

1. Let’s not push! Line up, come on! 

2. If you are hungry, let your sister finish working, and then she will cook dinner.

3. My son needs your permission to do this. Please let him do this!

4. The bus is coming, let’s go!

5. Mai will let Dat alone for a while. 

Như vậy là Duhoctms.edu.vn đã tổng hợp tất tần tật về cấu trúc let và một số bài tập giúp bạn ôn lại kiến khi học. Hy vọng bạn tiếp thu kiến thức và cải thiện tiếng Anh của bản thân. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về cấu trúc ngữ pháp tại website nhé!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.