Phân biệt các dạng cấu trúc different from

Mỗi người, sự vật, sự việc trong đời đều mang những điểm khác nhau để bạn dễ dàng phân biệt. Để miêu tả những khác biệt này trong tiếng Anh, bạn có thể dùng Cấu trúc different from. Trong bài viết hôm nay, cùng duhoctms.edu.vn tìm hiểu về cấu trúc different from và phân biệt các dạng cấu trúc này nhé.

Khái niệm cấu trúc different from

Different là một tính từ có nghĩa là khác biệt và thường đi kèm với FROM. Ngoài ra bạn có hiểu different from có nghĩa là khác với ai/cái gì. 

Cấu trúc different from
Cấu trúc different from

Ví dụ về cấu trúc different from:

 • My opinion is different from other people.

Ý kiến của tôi khác với ý kiến của người khác.

 • Tuan is so different from his brother.

Tuan rất khác em trai của của cậu ấy.

Cấu trúc different from và cách dùng

S + TO BE/ linking verb + different from + O (danh từ/đại từ) + …

Cấu trúc trên có ý nghĩa là một người, sự vật hay sự việc khác mang một người, sự vật, sự việc khác.

Trong đó:

 • S_Subject: đối tượng 1
 • Linking verb: động từ nối dùng để diễn tả hiện trạng bao gồm các động từ cảm giác như smell, sound, feel,.. và một số động từ khác như become, seem, appear, stay,..
 • O_Object: đối tượng 2

Lưu ý:

 • Linking verb là các động từ nối thường được đi với tính từ (adj) thay vì trạng từ dùng để miêu tả các trạng thái của con người/ sự vật.
 • Các đối tượng dùng để so sánh luôn là danh từ, cụm danh từ, đại từ hoặc động từ nguyên thể thêm _ing.
 • Trường hợp “Object” trong câu thường được thay thế bằng đại từ hoặc danh từ + sở hữu cách tương ứng với S (Subject) để tránh lặp từ nếu có.
Lưu ý khi dùng cấu trúc different from
Lưu ý khi dùng cấu trúc different from

Ví dụ:

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • My lipstick is different from her lipstick.

= My lipstick is different from hers.

Son môi của tôi khác với son môi của cô ấy.

 • Camping with family always seems different from hanging out with friends.

= Camping with family always seems different from that with friends.

Việc cắm trại với gia đình có vẻ luôn khác với việc cắm trại với bạn.

 • It seemed different from what Peter expected

Nó có vẻ khác những gì Peter mong đợi.

Phân biệt các loại different

Ngoài giới từ From, Different còn được dùng bởi hai giới từ khác là “THAN” và “TO” với ý nghĩa và vị trí đặt trong câu tương tự. Tuy nhiên, bạn vẫn chỉ nên dùng trong văn nói ví dụ như trong các tình huống giao tiếp tiếng anh, không nên đưa vào văn viết trang trọng.

Phân biệt cấu trúc different from với different to

Different to được dùng trong giao tiếp hằng ngày, thường được người Anh sử dụng nhiều hơn người Mỹ

Ví dụ:

 • Volleyball is different to Football.

Bóng chuyền khác với bóng đá

 • Marry is so different to her sister

Marry thì khác so với em gái của cô ấy

 • This car is very different to your car

Chiếc xe ô tô này rất khác với chiếc xe ô tô của bạn

Phân biệt cấu trúc different from với the same as

Different From được dùng để so sánh những điểm khác biệt. Vậy trái nghĩa với cấu trúc different from là gì? Để nói về sự giống nhau giữa hai hay nhiều người, sự vật, sự việc, ta sử dụng cấu trúc the same as có nghĩa là giống, giống với.

Ta có công thức tổng quát:

S + V + THE SAME (an element) AS + O

Cấu trúc the same as có ý nghĩa là một người, sự vật, sự việc hay một yếu tố nào đó có sự giống nhau với một người, sự vật, sự việc khác.

Trong đó, an element là yếu tố nào đó được so sánh ví dụ như kích cỡ, màu sắc, trọng lượng,… có thể thêm hoặc không thêm vào trong câu.

Ví dụ:

 • My shoes are the same size as Jack’s.

(Giày của tôi có cùng kích cỡ với giày của Jack).

 • Your shirt is the same as hers.

Áo của cậu giống áo cô ấy kìa.

 • Minh is the same age as my husband.

Minh cùng tuổi với chồng tôi.

 • The apple has the same weight as the banana.

Quả táo này có khối lượng giống với quả chuối.

Phân biệt cấu trúc different from với different with

Bạn có thể thấy rằng các cấu trúc different from, different to, different than được dùng để so sánh giữa người/sự vật với người và sự vật khác. Đối với cấu trúc different with được dùng để nhấn mạnh sự khác biệt của chủ thể được nhắc đến với ý nghĩa là khác biệt vì điều gì.

Phân biệt cấu trúc different from với different with
Phân biệt cấu trúc different from với different with

Ví dụ:

 • Lam look so different with the new hair

Lâm trông rất khác với kiểu tóc mới.

 • Lan seems different with the dress on her body

Lan trông có vẻ khác biệt với chiếc đầm trên người cô ấy).

Các cụm từ phổ biến đi với different

Các cụm từÝ nghĩaVí dụ
Absolute differenceKhác biệt tuyệt đốiThe proportionate difference is greatest, but the absolute difference smallest, for couples where the wife is aged 70 and over.
(Sự khác biệt tương ứng là lớn nhất, nhưng sự khác biệt tuyệt đối nhỏ nhất, đối với các cặp vợ chồng nơi người vợ từ 70 tuổi trở lên.)
Big differenceSự khác biệt to lớnThere is a big difference between a five-year sentence, a forty-year sentence, and a sentence measured in three figures.
(Có một sự khác biệt lớn giữa bản án năm năm, bản án bốn mươi năm và bản án được đo bằng ba hình.)
Crucial differenceSự khác biệt quan trọngThe crucial difference between the old and the new systems is compliance with the principle of informational self-determination.
(Sự khác biệt quan trọng giữa các hệ thống cũ và hệ thống mới là tuân thủ nguyên tắc tự quyết thông tin.)
Cultural differenceSự khác biệt về văn hóaCultural difference in architectural education is seldom discussed in public debate among teachers of architecture.
(Sự khác biệt về văn hóa trong giáo dục kiến ​​trúc hiếm khi được thảo luận trong cuộc tranh luận công khai giữa các giáo viên kiến ​​trúc.)
Difference of attitudeSự khác biệt của thái độSurely that indicates a difference of attitude at least. 
(Chắc chắn nó chỉ ra một sự khác biệt của thái độ ít nhất).

Bài tập

Bài 1: Điền từ đúng vào chỗ trống

 1. The final match today is different __ 2023.
 2. How are you __ from your mother ?
 3. The cake tastes __ as strawberry.
 4. We imagine ourselves more __ other animals.
 5. Rain is pronounced __ reign in English.

Bài 2: Viết lại những câu sau sang tiếng Anh dùng

 1. Tình huống của họ khác với của chúng ta.
 2. Tennis khác với các loại hình thể thao khác.
 3. Cô ấy đi giày giống cậu.
 4. EQ khác IQ như thế nào?
 5. Anh ấy được sinh cùng năm với tôi.

Đáp án

Bài 1:

 1. from
 2. different
 3. the same
 4. different from
 5. the same as

Bài 2:

 1. Their situation is different from ours.
 2. Tennis is different from other kinds of sport.
 3. She wears the same shoes as you.
 4. How is EQ different from IQ?
 5. He was born on the same year as me.

Như vậy, bài viết trên Duhoctms.edu.vn đã tổng hợp tất cả các dạng cấu trúc different from. Hy vọng bạn đọc nắm vững kiến thức và luyện tập thành thạo dạng cấu trúc này. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo các bài viết về cấu trúc tiếng anh tại website hay có thắc mắc gì hãy để bình luận dưới bài viết để được giải đáp bạn nhé!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.