Mách bạn sử dụng cấu trúc câu hỏi WH đúng cách

Cấu trúc câu hỏi wh question được sử dụng nhiều trong văn viết và văn nói. Vậy bạn đã hiểu rõ cách thức đặt câu hỏi hay trả lời với wh question chưa? Dưới đây là bài viết với chủ đề ngữ pháp vô cùng quan trọng, các bạn có thể cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng cấu trúc câu hỏi wh nhé!

Cấu trúc câu hỏi wh trong tiếng anh

Trong tiếng anh, cấu trúc câu hỏi wh có từ để hỏi (question word) hay còn gọi là câu hỏi mở. Đa số các câu hỏi wh-question đều bắt đầu bằng wh (ngoại trừ How) nên mới có tên gọi là câu hỏi WH. Cấu trúc câu hỏi wh được dùng để lấy thông tin một cách chi tiết hơn so với dạng câu hỏi Yes – No.

Cấu trúc câu hỏi WH trong tiếng anh
Cấu trúc câu hỏi WH trong tiếng anh
Question wordsUsesExample
WhatSử dụng để hỏi về một điều gì đó?What do you think about the cartoon?
WhenDùng để hỏi về thời gianWhen will the concert start?
WhereDùng để hỏi về địa điểm, vị tríWhere’s my phone?
WhoDùng để hỏi về ngườiWho do you like the most in your classroom?
WhomĐược dùng để hỏi về người (đối tượng của động từ)Whom did you see in the morning?I saw Mrs.Nga, my Math teacher.
WhichĐược sử dụng để hỏi về sự lựa chọnWhich one do you choose?Red or Orange
WhoseĐược sử dụng để hỏi về sự sở hữuWhose bags are these?
WhyĐược sử dụng để hỏi về lý do / nguyên nhânWhy is she angry?
HowĐược sử dụng để hỏi về cách thức / quy trìnhHow can you get here?

Các thành lập câu hỏi với Wh question

Khi có trợ động từ

Ta có cấu trúc sau: 

Wh question + Trợ động từ (be, do or have) + Chủ ngữ + Động từ chính

Ví dụ:

  • Where do you live? (Bạn sống ở đâu)
  • Why didn’t you call me? (Sao bạn không gọi tôi)
  • What has she done now? (Cô ấy giờ làm gì)
  • What have they decided? (Họ quyết định gì vậy?)

Khi Không có trợ động từ

Ta có cấu trúc sau: 

Wh Question + Chủ ngữ + Động từ

Cách thành lập cấu trúc câu hỏi wh question
Cách thành lập cấu trúc câu hỏi wh question

Notes:  

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Khi what, who, which hoặc whose là chủ ngữ hay một phần chủ ngữ, ta không dùng trợ động từ.

Ví dụ:

  • What fell off the wall? (Cái gì rớt trên tường xuống vậy?)
  • Which horse won? (Con ngựa nào về nhất?)
  • Who bought this? (Ai mua cái này?)

Cách trả lời với wh question

Câu hỏi với Wh được hỏi để lấy thông tin. Do đó, câu trả lời không thể là Yes/No mà là cung cấp thông tin. Dưới đây là một số cách giúp bạn trả lời cấu trúc câu hỏi wh trong tiếng Anh, bạn học tham kháo nhé!

Cách trả lời cấu trúc câu hỏi wh question
Cách trả lời cấu trúc câu hỏi wh question
Wh-questionVí dụ
WhatWhat is it?       
→  It’s a chair.
What color are your eyes?      
 → It’s brown.
What was your mom doing at 8 p.m. yesterday?     
 → She watched TV in the living room.
WhenWhen will the train arrive?
→ The train will arrive in 45 minutes.
When did they decorate their house?      
→ They decorated their house last Sunday.
WhereWhere do you live?       
→ I live in Japan.
Where have you been?      
→ I’ve been to the cinema.
WhoWho’s this?       
→ Ngoc’s my new roommate.
Who did Mr. John admire the most?     
 → He admired Neymar. He was a famous footballer
WhomWhom should we talk to?       
→ We should talk to the principal. She’s responsible for student issues.
Whom should we send the flowers to?       
→ We should give flowers to the homeroom teacher
WhichWhich shirt do you like?       
→ I like the one with the big yellow star on it.
Which question do you find the most difficult?      
→ I think it’s the third question.
Whose Whose jacket is this?      
→ It’s my mom’s.
WhyWhy don’t we visit Nam now?       
→ It’s a good idea.
Why don’t you call Nam before visiting his home?       
→ Because I lost his number.
HowHow’s the weather?      
→ It’s rain and windy.
How often do you go shopping?      
→ I go shopping almost every month.

Bài tập về câu hỏi wh question

Chọn đáp án đúng

1.……..  did you see earlier today?

I saw James, the new football player.

A. Who

B. Which

C. How

2……….. did you do last weekend?

I watched movies and played hockey.

A. Who

B. What

C. Whom

3………… will you leave?

After the meeting.

A. Who

B. Whom

C. When

4…………… is David?

He’s still fine. Thanks for asking.

A. Who

B. Whom

C. How

5………….. ball is this?

It’s Nick’s.

A. Who

B. Whose

C. Whom

6……………. gave you this present?

That was my boyfriend, Harry.

A. Who

B. Whom

C. Whose

7……………. did he not come?

He was busy all day.

A. How

B. Why

C. When

8……….. suitcase is mine?

The blue one. The other is Jane’s.

A. Who

B. Whose

C. Which

9……….. long did it take to make such a big cake?

It took 2 hours.

A. What

B. When

C. How

10………… was the weather like on Monday?

It was raining a lot.

A. How

B. When

C. What

Đáp án:

1A  2B  3C  4C  5B  6A  7C  8B  9C 10A

Như vậy, Duhoctms.edu.vn đã tổng hợp về cấu trúc câu hỏi wh. Hy vọng bạn dùng các mẫu câu trên đúng cách, luyện tập thêm một số bài tập về cấu trúc này để thành thạo hơn nhé. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về dạng cấu trúc câu tại chuyên mục học tiếng anh nhé!.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.