Cấu trúc by the time: cách dùng và một số bài tập vận dụng

Bên cạnh những thành phần chính trong câu như chủ ngữ, vị ngữ, ngữ pháp tiếng Anh còn có thêm các trạng từ chỉ thời gian, các liên từ nối,… để giúp câu văn rõ nghĩa và cụ thể hơn. Trong số đó, cấu trúc by the time là 1 liên từ chỉ thời gian được sử dụng rộng rãi nhất cả trong văn bản và văn viết. 

Vậy cách thức sử dụng của cấu trúc này là gì? Sự khác nhau giữa by the time và 1 số liên từ chỉ thời gian khác như thế nào? Hãy cùng Duhoctms.edu.vn tìm hiểu chi tiết về cấu trúc by the time ngay sau đây nhé.

Định nghĩa By the time là gì?

“By the time” là một liên từ trong tiếng Anh có nghĩa là “khi mà…”, “vào lúc…”, “vào khoảng thời gian…”, “vào thời điểm…”. Ngoài ra, cấu trúc này còn có nghĩa là “trước lúc mà”, “trước khi mà…”. Được dùng để bổ nghĩa cho trạng từ chỉ thời gian trong câu.

Cấu trúc by the time
Cấu trúc by the time

Ví dụ:

By the time Jordan was 20 he was driving the family car.

Khi Jordan 20 tuổi, anh ấy đã lái chiếc xe ô tô của gia đình mình

‘By the time Mask was 16 he was already robbing banks.

Khi Mask 16 tuổi anh ấy đã cướp ngân hàng

Cấu trúc By the time, cách dùng và vị trí trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cấu trúc by the time được sử dụng phổ biến ở 2 thì hiện tại và thì quá khứ. 

By the time với thì hiện tại đơn

Công thức:

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành).

Với động từ tobe

 • By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will + V2 (dạng nguyên thể KHÔNG to)
 • By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will have + V2 (_ed/ dạng PII)

Với động từ thường

 • By the time + S1 + V1 (số ít thêm s/es), S2 + will + V2(dạng nguyên thể không to)
 • By the time + S1 + V1 (số ít thêm s/es),  + will have + V2(_ed/ dạng PII)

Ví dụ:

By the time you receive this call, I will be in Vung Tau city. (Khi bạn nhận được cuộc gọi này thì tôi đã ở thành phố Vũng Tàu)

By the time Minh is 18, she will receive a special gift from her parents. (Khi Minh tròn 18 tuổi, cô ấy sẽ nhận được 1 món quà đặc biệt từ bố mẹ của mình.)

By the time với thì quá khứ đơn

Công thức:

By the time + S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành).

Với động từ tobe

 • By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V2(_ed/ dạng PII)

Với động từ thường

 • By the time + S1 + V1 (_ed/ dạng PII), S2 + had + V2(_ed/ dạng PII)

Ví dụ:

By the time Mai went to Lien’s home, she had gone to school.

(Khi Mai đến nhà Liên thì cô ấy đã đi đến trường rồi)

Nga had got married by the time he came back.

(Nga đã lấy chồng trước khi anh ấy trở về.)

Phân biệt giữa cấu trúc by the time với when/until

Ngoài cấu trúc by the time như trên, chúng ta còn có thể sử dụng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác. Tuy nhiên ở mỗi cấu trúc đều có cách dùng cũng như mục đích nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng Duhoctms.edu.vn phân biệt by the time và một số liên từ khác như when/until để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của chúng nhé.

Phân biệt cấu trúc by the time với when và until
Phân biệt cấu trúc by the time với when và until

Cấu trúc by the time và when

Mặc dù đều mang ý nghĩa là “khi, vào thời điểm,…”, nhưng khi được sử dụng trong câu thì by the time và when lại thể hiện mức độ, mục đích nhấn mạnh khác nhau. Cụ thể:

 • Cấu trúc by the time được dùng để nhấn mạnh mức độ chính xác về mốc thời gian, thời điểm xảy ra sự việc. 
 • Đối với liên từ When dùng để nhấn mạnh về nội dung của hành động tại thời điểm nói, thời gian ở đây mang tính chung chung, trong 1 đoạn hoặc 1 khoảng thời gian dài.

Ví dụ:

By the time I went to Dung’s home, she had gone to bed. (Khi tôi đến nhà Dung thì cô ấy đã đi ngủ rồi.)

When I was a child, I often played badminton with my father. (Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường xuyên chơi đánh cầu lông cùng bố.) 

Cấu trúc by the time và until

Trong Tiếng Anh, cấu trúc by the time và until đều mang nghĩa là cho đến khi, nhưng cách sử dụng của chúng lại khác nhau:

 • By the time thể hiện một hành động hay sự việc sẽ kết thúc khi có một hành động, sự việc khác bắt đầu.
 • Until được dùng để diễn tả một hành động hay sự việc chỉ diễn ra khi có một hành động, sự việc khác diễn ra tại cùng thời điểm đó.

Ví dụ:

They will have finished this assignment by the time the boss comes. (Họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này khi ông chủ đến.)

They can’t finish this assignment until the boss comes. (Họ không thể hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi ông chủ đến.)

Một số dạng cấu trúc khác

Dạng cấu trúc by the time thông dụng
Dạng cấu trúc by the time thông dụng

Cấu trúc At the time

At the time là một liên từ chỉ thời gian, cụm từ này được dùng để bổ nghĩa cho câu. Song khác với cụm từ by the time, at the time còn mang nghĩa là vào/ tại thời điểm đó. 

Vậy nên ta có thể hiểu rằng thời điểm xảy ra hành động giữa hai vế câu sẽ ĐỒNG THỜI với nhau chứ không phải một hành động xảy ra trước một hành động xảy ra sau như trong cấu trúc by the time.

Ví dụ: 

The Anh was very kind to my family, but I did not fell that at the time ( Thế Anh rất tốt với gia đình tôi nhưng khi đó tôi không cảm nhận được).

Cấu trúc By + time

By + time có nghĩa là “cho đến khi mà….”. Cụm từ này được sử dụng để nhấn mạnh rằng một hành động nào đó sẽ xảy ra muộn nhất vào lúc mà, khi mà.

Cụm từ By + time được sử dụng trong thì tương lai đơn hoặc thì tương lai hoàn thành.

Ví dụ: 

My roommate will have done his homework by Sunday night (Bạn cùng phòng của tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà muộn nhất vào tối thứ chủ nhật).

Cấu trúc from time to time

Trong Tiếng Anh, From time to time – cụm từ này khác so với các liên từ chỉ thời gian ở phía trên trên vì đây là một trạng từ chỉ tần suất, mang nghĩa “thỉnh thoảng, hiếm khi”.

From time to time = seldom/ some times.

Ví dụ: 

I still think of her from time to time. (Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về cô ấy).

Bài tập vận dụng

Chọn đáp án đúng cho các câu sau.

1. By the time Mai Hoa ______ her studies, she ______ in Hanoi for 4 years.

 1. finished – had been      B. finished – has been         C. finishes – had been          D. finished – will have been

2. By the time I arrived home, my brother (leave)________.

A. left                 B. had left                  C. leaves             D. will have left

3. By the time he gets home, his son _____ in bed.

A. will be        B. am being           C. am             D.would be

4. _____ 2010, I will have been working for K.M company for 10 years.

A. By the time      B. When          C. In         D. By

5. By the time the director ______ to the office, you will have completed this assignment.

A. will come        B. came               C. has come             D. comes

Đáp án:

1. A

2. B

3. A

4. A

5. D

Trong bài viết trên, Duhoctms.edu.vn đã cập nhật kiến thức về cấu trúc By the time. Hy vọng bài viết trên cung cấp kiến thức bổ ích giúp bạn vượt qua kỳ thi cũng như là đừng bỏ lỡ những cơ hội chinh phục từ vựng và ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao tại website nhé!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.