Câu điều kiện loại 0: cách dùng và bài tập vận dụng có đáp án

Trong tiếng Anh, câu điều kiện loại 0 là cấu trúc vô cùng quan trọng và được thường xuyên sử dụng trong các bài kiểm tra, các kỳ thi THPT. Trong bài viết hôm nay, Duhoctms.edu.vn sẽ chia sẻ chi tiết cho bạn học về loại câu điều kiện này. Hy vọng bạn học hiểu và vận dụng được kiến thức này nhé!

Khái niệm về câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 (If loại 0) là dạng câu điều kiện được dùng để nêu ra giả thiết rằng khi một sự việc, tình huống, hoàn cảnh,… bất kỳ xảy ra hoặc không xảy ra thì sẽ kéo theo sau đó một kết quả nào đó.

Khái niệm câu điều kiện loại 0
Khái niệm câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 được dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên (có thể nói về thế giới, tự nhiên,…) hoặc mang tính khoa học, chân lý hay thói quen sẽ xảy ra khi điều kiện được đề cập tới xảy ra trước.

Ví dụ: 

 • If the temperature increases, the ice will melt

Nếu nhiệt độ tăng lên thì băng sẽ tan ra

→ Nếu nhiệt độ tăng lên, băng sẽ tan ra. Chủ đề trên nói về một sự thật hiển nhiên liên quan đến khoa học. 

Công thức của câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 là câu điều kiện gồm có 2 mệnh đề: mệnh đề điều kiện và mệnh đề chính, được chia ở thì hiện tại đơn.

Công thức câu điều kiện loại 0
Công thức câu điều kiện loại 0
Câu điều kiện loại 0Mệnh đề điều kiện IFMệnh đề chính – Thì
Công thứcIF + S + V (s/es)S + V (s/es)
Động từThe present simpleThe present simple

Lưu ý:

 • Cả 2 mệnh đề ở câu điều kiện loại 0 đều được chia ở thì hiện tại đơn
 • Hai mệnh đề có thể đổi vị trí cho nhau, tức là mệnh đề if có thể đứng vế đầu hoặc vế sau 

Ví dụ:

 • If you continue to study, you will receive a scholarship from the school.

Nếu như bạn tiếp tục học, bạn sẽ có được xuất học bổng của trường.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • If the school rains, we will have to stop planning our extracurricular activities.

Nếu như trời mưa, chúng ta sẽ phải dùng kế hoạch hoạt động ngoại khóa.

 • Lan will help her sister clean the room if she is free.

Lan sẽ giúp chị gái của mình dọn phòng nếu cô ấy rảnh

 • The situation will get better if Peter says sorry to Mary. 

Tình hình sẽ trở nên tốt hơn nếu Peter đồng ý xin lỗi Mary.

Cách dùng câu điều kiện loại 0

Cách dùng câu điều kiện loại 0
Cách dùng câu điều kiện loại 0

Ta dùng câu điều kiện loại 0 để diễn tả một sự thật hiển nhiên

Ví dụ:

 • If you put more oil in the pan, it will get hotter

Nếu bạn cho thêm dầu vào chảo, nó sẽ nóng hơn

Dùng câu điều kiện loại 0 để yêu cầu, nhờ vả, giúp đỡ hoặc nhắn nhủ một điều gì đó

Ví dụ:

 • If you can play tennis, teach me how to play. 

Nếu bạn có thể chơi tennis, hãy dạy tôi cách chơi.

Dùng cấu trúc câu điều kiện loại 0 để diễn tả một thói quen, hành động hoặc sự việc xảy ra thường xuyên

Ví dụ:

 • I usually go jogging on weekends if the weather is good

Tôi thường chạy bộ vào cuối tuần nếu thời tiết tốt

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc phù hợp

1. If I ………… (feel) hard to sleep, I ………… (drink) coffee before sleeping.

2. If people (eat) ____ too many sweets, they (get) ____ fat.

3. Hung (pass) ____ his exams if he (work) ____ hard.

4. If it (rain) ____, you (get) ____ wet.

5. If you smoke, your skin (age) ____ more quickly.

6. Maike (cycle) ____ to work if the weather is nice.

7. If they (watch) ____ tv, they (enjoy) ____ a lot.

8. Yen (buy) ____ expensive clothes if she (go) ____ shopping.

9. A child …… (not grow) up well, if you …… (not feed) him or her properly.

10. If a stranger …… (touch) my dog, he …… (bark) immediately. 

Bài tập 2: Hoàn thành câu điều kiện loại 0 với các từ gợi ý cho sẵn

 1. The children / play / sport / they / get / overweight
 2. It / not / matter / you  / be / late
 3. I / go / school / late / my teacher / punish / me
 4. Your dog / stand / up / you / say / “stand”?
 5. Lily/ feel / depressed / it / cola

 Bài tập 3: Chia động từ trong ngoặc dạng Câu điều kiện loại 0

 1. If you (go)_____to school fully, you (understand)_____the lesson.
 2. If Ngan (not, eat)______, she (be)_____ hungry.
 3. If you (have)______ any trouble, please (telephone)__________number 113.
 4. If we (be)_________ cold, we (shiver)__________.
 5. If there (be)_______ no water, life (not, exist)_________.

Đáp án

Bài tập 1:

1. feel – drink

2. eat – get

3. passes – works

4. rains – get

5. ages

6. cycles 

7. watch – enjoy

8. buys – goes

9.  doesn’t grow – don’t feed

10. touches – barks 

Bài tập 2:

1.If the children don’t play  sport, they get overweight

2.It is not matter if you are late.

3.If I go to school late, my teacher punishes me.

4.Does your dog stand up if you say “stand”?

5.Lily feels depressed if it is cold.

Bài tập 3:

1.go/understand

2.doesn’t eat/is

3.have/telephone

4.are/shiver

5.is/doesn’t exist

Câu điều kiện loại 0 là một trong những cấu trúc thông dụng và được sử dụng nhiều trong văn viết. Hy vọng với bài viết trên, bạn có thể hiểu và nắm vững kiến thức về cấu trúc câu điều kiện. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số cấu trúc ngữ pháp khác tại website Duhoctms.edu.vn để cải thiện kiến thức tiếng Anh của mình nhé!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.