Những caption tiếng Anh hay, truyền cảm hứng

Nếu bạn đang tìm kiếm những câu tiếng Anh hay và ý nghĩa, giúp bạn có thêm động lực trong cuộc sống thì không thể bỏ qua bài viết dưới đây của duhoctms.edu.vn tổng hợp những câu caption tiếng Anh được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

1. Những câu châm ngôn hay nhất

 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened – Dr. Seuss
  → Dịch nghĩa: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.
 • You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West
  → Dịch nghĩa:Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.
 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost
  → Dịch nghĩa: Trong 3 từ tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó tiếp tục.
caption tiếng anh
Những câu châm ngôn hay nhất
 • To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde
  → Dịch nghĩa: Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới. Phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.
 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous
  → Dịch nghĩa: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong đợi kết quả khác nhau.
 • There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein
  → Dịch nghĩa: Chỉ có hai cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ là một phép lạ.
 • Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders
  → Dịch nghĩa: Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi chúng ta tạo nên những kế hoạch khác.
 • Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso
  → Dịch nghĩa: Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.
 • I’m not afraid of death. I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen
  → Dịch nghĩa: Tôi không sợ cái chết. Tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.
 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw
  → Dịch nghĩa: Cuộc sống không phải là đi tìm chính mình mà cuộc sống là tự hoàn thiện bản thân.
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein
  → Dịch nghĩa: Cuộc sống như việc cưỡi một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải di chuyển liên tục.
 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini
  → Dịch nghĩa: Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được an ủi bởi lời nói dối.

2. Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Đôi khi cuộc sống sẽ khiến bạn mệt mỏi và không biết phải trải lòng cùng ai, chính vì vậy những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống dưới đây sẽ làm xoa dịu tâm hồn bạn vào tạo động lực, giúp bạn vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống.

caption tiếng anh
câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống
 • This too, shall pass – Anonymous
  → Dịch nghĩa: Mọi chuyện rồi sẽ qua.
 • Don’t wait for the perfect moment, take a moment and make it perfect. – Zoey Sayward
  → Dịch nghĩa: Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời hơn.
 • How wonderful life is, now you are in the world.
  → Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời trong cuộc sống chính là việc bạn có mặt trên thế giới này.
 • Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.
  → Dịch nghĩa: Không phải ai cũng trở thành một phần quan trọng trong tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua để dạy cho bạn những bài học trong cuộc sống.
 • Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.
  → Dịch nghĩa: Đừng khóc vì quá khứ, nó đã qua rồi. Đừng căng thẳng vì tương lai, nó chưa đến. Hãy sống cho hiện tại và làm nó trở nên tươi đẹp.
 • Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things. – Robert Brault
  → Dịch nghĩa: Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, vì một ngày nào đó bạn có thể nhìn lại và nhận ra chúng là những điều lớn lao.
 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.
  → Dịch nghĩa: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc đời thấy bạn có hàng ngàn lý do để mỉm cười.
 • Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. – Dennis P. Kimbro
  → Dịch nghĩa: Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại là cách mà chúng ta phản ứng với nó.
 • Strive not to be a success, but rather to be of value. – Albert Einstein
  → Dịch nghĩa: Phấn đấu không phải để thành công, mà là có giá trị.
 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wildez
  → Dịch nghĩa: Tất cả chúng ta đều đang ở trong rãnh nước, nhưng một số người vẫn ngắm các vì sao.
 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. — African proverb
  → Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.
 • Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. — Jose Luis Borges
  → Dịch nghĩa: Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.
 • Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous
  → Dịch nghĩa: Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

3. Những câu nói tiếng Anh hay khiến bạn thay đổi

Vào lúc tưởng chừng như bế tắc, không thể giải quyết được, có người sẽ tìm đến với âm nhạc hay một không gian để yên tĩnh nhưng cũng có người thả hồn vào những câu nói tiếng Anh hay bởi nó sẽ giúp họ thay đổi suy nghĩ một cách tích cực hơn.

Đó chính là những câu nói tiếng Anh hay được chia chia sẻ dưới đây, bạn hãy chọn lọc ra những câu hay nhất nhé!

caption tiếng anh
Những câu nói tiếng Anh hay khiến bạn thay đổi
 • I love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci

→ Dịch nghĩa: Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối.

 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James
  → Dịch nghĩa: Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.
 • What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson
  → Dịch nghĩa: Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.
 • Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley
  → Dịch nghĩa: Đừng vì thế giới mà đánh mất linh hồn, trí tuệ hơn bạc hay vàng.
 • I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley
  → Dịch nghĩa: Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết, nên hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.
 • Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius
  → Dịch nghĩa: Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.
 • I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein
  → Dịch nghĩa: Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Nhờ họ mà tôi làm việc bằng chính sức mình.

4. Những caption tiếng Anh hài hước

Nếu như bạn đang tìm kiếm những câu nói hài hước để đăng lên dòng trạng thái thì những câu dưới đây sẽ hữu ích cho bạn.

 • Life is short, smile while you still have teeth.
  → Dịch nghĩa: Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.
 • When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.
  → Dịch nghĩa: Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.
caption tiếng anh
Những caption tiếng Anh hài hước
 • I’m not lazy. I’m just in my energy saving mode.
  → Dịch nghĩa: Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.
 • You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.
  → Dịch nghĩa: Bạn không thể kiểm soát được việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình, nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi cửa sổ nào.
 • I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.
  → Dịch nghĩa: Tôi không bao giờ phạm cùng một lỗi đến lần hai. Tôi thực hiện nó như thế năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.
 • The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on — Robert Bloch
  → Dịch nghĩa: Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc tệ đi chính là do anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ rồi.
 • Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz
  → Dịch nghĩa: Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.
 • Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova
  → Dịch nghĩa: Bất cứ ai nói rằng “ thắng thua không quan trọng” thì chắc chắn đã thất bại.
 • Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers
  → Dịch nghĩa: Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.
 • I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin
  → Dịch nghĩa: Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9 giờ và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

Trên đây là tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên lạc quan và tràn đầy năng lượng hơn. Bạn hãy lựa chọn cho mình một vài câu nói hay để cố gắng suy nghĩ tích cực hơn mỗi ngày và qua đó học thêm nhiều từ vựng tiếng Anh trong mỗi câu nói đó. Duhoctms.edu.vn chúc bạn học tập thật tốt nhé!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.