Cùng tìm hiểu Business analyst là gì?

Cùng tìm hiểu Business analyst là gì?

Các doanh nghiệp hiện nay đều cần vị trí Business Analyst có chuyên môn kỹ thuật và khả năng xử lý vấn đề, cho nên lĩnh vực đang rất khát nhân lực. Thế nhưng các trường đại học tại Việt