Cấu trúc và cách dùng whereas trong tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng whereas trong tiếng Anh

Whereas là một trong những từ nối trong tiếng Anh, được sử dụng nằm liên kết những mệnh đề có ý nghĩa trái ngược nhau. Cùng duhoctms.edu.vn tìm hiểu chi tiết về cấu trúc và cách dùng whereas trong tiếng Anh qua