Bạn vui lòng chọn xem Tất cả hộp thư đến để Xác nhận Email nhé!

Nếu không nhận đươc Email xác nhận tại Hộp thư đến bạn hãy kiểm tra thật kỹ hộp thư Spam hoặc Tất cả thư. Nếu vẫn không nhận được Email có thể trực tiếp nhắn tin tại Fanpage TẠI ĐÂY

Xem thêm lộ trình du học tại Duhoctms: TẠI ĐÂY