Những suất học bổng hấp dẫn tại trường Southern Cross University, Úc

Du học Úc đã mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho bao sinh viên quốc tế. Với nền giáo dục hiện đại, phương pháp giảng dạy tiên tiến, môi trường sống an toàn, rất nhiều bậc phụ huynh và học sinh sinh viên Việt Nam lựa chọn du học Úc để gửi gắm tương lai. Hãy cùng tìm hiểu những học bổng hấp dẫn nhất tại trường Southern Cross University, Úc ngay dưới đây!

 
Những suất học bổng hấp dẫn tại trường Southern Cross University, Úc

1. HỌC BỔNG ADVANCEMENT SCHOLARSHIP - $4,000

Sau khi hoàn thành học kỳ đầu tiên tại trường, sinh viên được nhân học bổng Advancement Scholarship trị giá $4,000 (được trả một lần).
 

a. Điều kiện

Để nhận được học bổng, bạn cần đáp ứng được những yêu cầu dưới đây:
- Đăng ký học khóa học Đại học hoặc sau Đại học ở các cơ sở Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Habour. Các đơn xin học bổng Úc từ các khóa học chuyển tiếp (VD: Bằng cao đẳng, chứng chỉ sau đại học, bằng diploma sau đại học) sẽ không được chấp nhận.
 
- Cần hoàn thành:
+ Bằng đại học hoặc bằng sau đại học ở trường Đại học Southern Cross.
+ Hoặc hoàn thành hai kỳ học tại trường Southern Cross University
+ Hoặc có bằng đại học hoặc bằng sau đại học ở một trong số các trường đại học của Úc
 
- Đáp ứng những yêu cầu tối thiểu của trường:
+ Yêu cầu đầu vào đối với chương trình đại học: Có bằng tốt nghiệp phổ thông (hoặc tương đương) và yêu cầu trình độ phù hợp với đầu vào của từng chương trình học; Ielts 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
+ Yêu cầu đầu vào đối với chương trình sau đại học: Có bằng cử nhân đại học ở Australia (hoặc tương đương); Ielts 6.5.
 
Lưu ý: Những yêu cầu sẽ thay đổi đối với từng khóa học, thông tin chi tiết scu.edu.au/course 
 
- Những sinh viên hợp lệ phải hoàn thành tất cả các tín chỉ của học kỳ đầu tiên bằng cách đạt đủ điểm qua đối với tất cả các môn học.
 
- Công dân hoặc thường trú dân của Úc và New Zealand sẽ không hợp lệ để xin học bổng này.
 

b. Cách thức xin học bổng

Có hai cách thức:
- Đăng ký đơn xin học bổng Advancement Scholarship đính kèm đơn xin học của học sinh quốc tế và gửi tới địa chỉ intapps@scu.edu.au
- Hoặc đăng ký thông qua cơ quan đại diện của SCU Education
 

2. HỌC BỔNG QUỐC TẾ CHO NHÓM NGÀNH STEM VÀ Y TẾ - $5,000

Sau khi hoàn thành học kỳ đầu tiên tại trường, sinh viên được nhân học bổng quốc tế cho nhóm ngành Stem và y tế trị giá $5,000 (được trả một lần).
 

a. Điều kiện

Những điều kiện cần đáp ứng để được nhận học bổng:
- Đăng ký học khóa học sau Đại học ở School of Enviroment Science and Engineering hoặc School of Health and Human Science tại một trong số các cơ sở Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Habour. Các đơn xin học bổng từ các khóa học chuyển tiếp (VD: Bằng cao đẳng, chứng chỉ sau đại học, bằng diploma sau đại học) sẽ không được chấp nhận.
 
- Sinh viên cần có điểm học tập môn toán, khoa học xuất sắc và đáp ứng những yêu cầu tối thiểu sau:
+ Yêu cầu đầu vào đối với chương trình đại học: Có bằng tốt nghiệp phổ thông (hoặc tương đương) và yêu cầu trình độ phù hợp với đầu vào của từng chương trình học; Ielts 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
+ Yêu cầu đầu vào đối với chương trình sau đại học: Có bằng cử nhân đại học ở Australia (hoặc tương đương); Ielts 6.0.
 
Lưu ý: Những yêu cầu sẽ thay đổi đối với từng khóa học, thông tin chi tiết scu.edu.au/course 
 
- Những sinh viên hợp lệ phải hoàn thành tất cả các tín chỉ của kỳ đầu tiên bằng cách đạt đủ điểm qua đối với tất cả các môn học.
 
- Công dân hoặc thường trú dân của Úc và New Zealand sẽ không hợp lệ để xin học bổng này.
 

b. Cách thức xin học bổng

Có hai cách thức:
- Đăng ký đơn xin học bổng Advancement Scholarship đính kèm đơn xin học của học sinh quốc tế và gửi tới địa chỉ intapps@scu.edu.au, hoặc
- Đăng ký thông qua cơ quan đại diện của SCU Education
 
 

3. HỌC BỔNG OUSTANDING ACADEMIC PERFORMANCE - $4,000

Sau khi hoàn thành học kỳ đầu tiên tại trường, sinh viên được nhân học bổng Oustanding Academic Performance trị giá $4,000 (được trả một lần). 
 

a. Điều kiện

Để nhận được học bổng, bạn cần đáp ứng được những yêu cầu dưới đây:
- Hiện tại, là sinh viên quốc tế hợp lệ của trường Southern Cross University.
 
- Hoàn thành ít nhất một năm học ở trường Southern Cross University và đạt điểm trung bình học tập xuất sắc. Các đơn xin học bổng từ sinh viên học khóa chuyển tiếp (VD: chứng chỉ sau đại học, bằng diploma sau đại học) sẽ không được chấp nhận.
 
- Công dân hoặc thường trú dân của Úc và New Zealand sẽ không hợp lệ để xin học bổng này.
 

b. Cách thức xin học bổng

Gửi đơn xin học bổng Advancement Scholarship tới địa chỉ: intapps@scu.edu.au
 

4. HỌC BỔNG VICE CHANCELLOR’S ACADEMIC EXCELLENCE - $5,000

Sau khi hoàn thành học kỳ đầu tiên tại trường, sinh viên được nhận học bổng Vice Chancellor’s Academic Excellence trị giá $5,000 (được trả một lần).
 

a. Điều kiện

Để nhận được học bổng, bạn cần đáp ứng các yêu cầu dưới đây:
- Đăng ký học khóa học Đại học hoặc sau Đại học ở các cơ sở Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Habour. Các đơn xin học bổng từ các khóa học chuyển tiếp (VD: Bằng cao đẳng, chứng chỉ sau đại học, bằng diploma sau đại học) sẽ không được chấp nhận.
 
- Đáp ứng những yêu cầu tối thiểu của trường:
+ Yêu cầu đầu vào đối với chương trình đại học: Có bằng tốt nghiệp phổ thông (hoặc tương đương) và yêu cầu trình độ phù hợp với đầu vào của từng chương trình học; Ielts 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
+ Yêu cầu đầu vào đối với chương trình sau đại học: Có bằng cử nhân đại học ở Australia (hoặc tương đương); Ielts 6.5.
 
Lưu ý: Những yêu cầu sẽ thay đổi đối với từng khóa học, thông tin chi tiết scu.edu.au/course 
 
- Những sinh viên hợp lệ phải hoàn thành tất cả các tín chỉ của học kỳ đầu tiên bằng cách đạt đủ điểm qua đối với tất cả các môn học.
 
- Công dân hoặc thường trú dân của Úc và New Zealand sẽ không hợp lệ để xin học bổng này.
 

b. Cách thức 

Có hai cách thức:
- Đăng ký đơn xin học bổng Advancement Scholarship đính kèm đơn xin học của học sinh quốc tế và gửi tới địa chỉ intapps@scu.edu.au, hoặc
- Đăng ký thông qua cơ quan đại diện của SCU Education
 

5. HỌC BỔNG VICE PRESIDENT (GLOBAL) - $5,000 

Sau khi hoàn thành học kỳ đầu tiên tại trường, sinh viên được nhận học bổng Vice President trị giá $5,000 (được trả một lần).
 

a. Điều kiện

Để nhận được học bổng, bạn cần đáp ứng được những yêu cầu dưới đây:
- Đăng ký học khóa học Đại học hoặc sau Đại học ở các cơ sở Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Habour. Các đơn xin học bổng từ các khóa học chuyển tiếp (VD: Bằng cao đẳng, chứng chỉ sau đại học, bằng diploma sau đại học) sẽ không được chấp nhận.
 
- Đáp ứng những yêu cầu tối thiểu của trường:
+ Yêu cầu đầu vào đối với chương trình đại học: Có bằng tốt nghiệp phổ thông (hoặc tương đương) và yêu cầu trình độ phù hợp với đầu vào của từng chương trình học; Ielts 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
+ Yêu cầu đầu vào đối với chương trình sau đại học: Có bằng cử nhân đại học ở Australia (hoặc tương đương); Ielts 6.5.
 
Lưu ý: Những yêu cầu sẽ thay đổi đối với từng khóa học (VD: các nhóm ngành liên quan tới y tế, y tá, khoa sản và an sinh xã hội), thông tin chi tiết scu.edu.au/course 
 
- Điều kiện:
+ Gửi đơn trực tiếp tới địa chỉ: intapps@scu.edu.au. Những đơn ứng tuyển gửi tới các địa chỉ khác có khả năng sẽ không được xét trực tiếp và tùy vào từng trường hợp.
+ Là cựu sinh viên đại học Southern Cross University nhưng đăng ký một khóa học cấp bằng khác của trường.
 
- Những sinh viên hợp lệ phải hoàn thành tất cả các tín chỉ học của kỳ đầu tiên bằng cách đạt đủ điểm qua đối với tất cả các môn học.
 
- Công dân hoặc thường trú dân của Úc và New Zealand sẽ không hợp lệ để xin học bổng này.
 

b. Cách thức xin học bổng

Gửi đơn xin học bổng Vice President (Global) đính kèm đơn xin học của học sinh quốc tế tới địa chỉ intapps@scu.edu.au.
 
TMS Education mong rằng, với những thông tin học bổng đặc biệt trên sẽ giúp bạn nắm bắt được những cơ hội quý giá để thay đổi cuộc đời!

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS DU HỌC - TMS EDUCATION

Quý phụ huynh và học sinh quan tâm và còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến ngành học, trường học, du học các nước, học bổng, visa,... xin vui lòng để lại thông tin bên dưới. Các chuyên viên của TMS Education sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

Gửi thông tin

Gọi đến Tổng đài miễn phí cước gọi 1800.6956 hoặc hotline: Hà Nội: 0972 974 400; Đà Nẵng: 0934 161 797; Hồ Chí Minh: 0972 634 411 để được tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn Học bổng

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.